לאחר שנים: אושר חוק נימבי
חוק נימבי אושר כחלק מחוק ההסדרים והוא יאפשר לעשרה מיזמי תשתית חיונית לערער על החלטות רישוי עסקים במטרה לצמצם תופעת נימבי מצד רשויות מקומיות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/5/2023

אחד הנושאים הסביבתיים היחידים שאושרו בסוף כחלק מחוק ההסדרים בשבוע שעבר כלול בחוק לקידום תשתיות לאומיות. החוק כולל פרק המכונה "חוק נימבי" לפיו אפשר יהיה לערער על החלטת רשות מקומית שלא לתת רישיון עסק להקמת תשתית לאומית חיונית מועדפת או להגביל את הקמתה. 

מטרת החוק היא לצמצם את תופעת הנימבי - NIMBY, כלומר את התנגדות הרשויות המקומיות להקמת תשתיות לאומיות בשטחן, זאת מבלי שהן מציגות סיבות ענייניות ומהותיות להתנגדות, כמו פגיעה בבריאות התושבים.


כתבות רלוונטיות:

 1. חוק ההסדרים עבר קריאה ראשונה, 03.04.2023
 2. פורסם תזכיר חוק לקידום תשתיות לאומיות, 06.03.2023
 3. חוק נימבי שוב על הפרק, 06.07.2020
 4. הצעת חוק נימבי נדחתה, 08/03/2018

תזכורת: מדוע צריך חוק נימבי NIMBY?

חוק נימבי עלה לראשונה בשנת 2017 בעקבות הסירוב של עיריית חיפה לקבל את החלטת הממשלה לגבי החלופה המועדפת לייבוא אמוניה בטווח הקצר. החלופה הציעה להזרים אמוניה מאוניה בנפח מוקטן ישירות למפעלים במפרץ חיפה כתחליף למכל האמוניה שנסגר.

בניגוד לעמדת הממשלה, עיריית חיפה טענה כי ייבוא של אמוניה באמצעות איזוטנקים בטוח יותר. משנוכחו בממשלה שהעירייה מתעקשת לא לתת רישיון עסק לייבוא אמוניה באמצעות האוניה, פעלו לקדם את החוק הנ"ל.

גם אם החוק 'נתפר' לכאורה עבור מקרה ספציפי הוא רלוונטי למקרים רבים אחרים. בשנים האחרונות התרבו המחלוקות בין הממשלה לבין הרשויות המקומיות בנוגע למיקום הקמת תשתיות שאף אחד לא רוצה ליד הבית. תשתיות כאלה כוללות למשל תחנות כוח, מתקני התפלה, מתקני אחסון והובלה של גז טבעי, מתקני טיפול בפסולת ואולי אף כבישים בין עירוניים וקווי מתח. 

האם החוק החדש יצליח לשמור על איזון בין האינטרסים של התושבים והרשויות המקומיות לבין האינטרסים הלאומיים? ימים יגידו.

חוק נימבי ל-10 מיזמי תשתית חיונית

"סימן ב': הסרת חסמים - רישוי עסקים, בפרק ז' מיזמי תשתית חיוניים, בחוק תשתיות לאומיות", הוא החלק הרלוונטי בחוק שעוסק בנושא.  נוסח החוק קובע כי הממשלה תחליט על 10 מיזמי תשתית חיוניים שהקמתם תקבל עדיפות ותזכה להקלות בנושאים מגוונים, ביניהם גם בנושאי רישוי עסקים.

בחוק יש מנגנון שמאפשר לערער על החלטת הרשות המקומית אם סירבה או הגבילה את רישיון העסק של מיזם תשתית חיוני. לשם כך מציע החוק להקים 'ועדת השגות' שתורכב בעיקר מנציגי משרדי הממשלה השונים, ואליה יוכלו לפנות בעלי מזימי תשתית חיוניים באחד nהמקרים הבאים (תמצית):

 1. סירוב רשות מקומית לתת רשיון עסק
 2. דרישת רשות מקומית להמציא מסמך או לקבוע תנאים שלא תואמים את הוראות חוק רישוי עסקים
 3. קביעת תנאי ברישיון העסק שיש בו כדי לסכל את רישיון העסק

השינויים האחרונים בנוסח חוק נימבי

כבר בשנת 2018 הממשלה ניסתה להעביר חוק נימבי ללא הצלחה. מאז חוק נימבי חזר לסדר היום מספר פעמים אך רק כעת הוא אושר במסגרת חוק ההסדרים וייכנס לתוקף. חשוב לומר שהטיוטה שהופצה כחלק מחוק ההסדרים הנוכחי הייתה הרבה יותר מרוככת מההצעה המקורית בשנת 2018. לאחר שרשויות מקומיות הביעו התנגדות, הגרסה עברה ריכוך נוסף במסגרת הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אלה השינויים העיקריים בין נוסח החוק שעבר בקריאה ראשונה לנוסח שעבר בקריאה שלישית (קישור לנוסח החוק המלא מופיע בתחתית הכתבה):

 • העילות להגשת ערעור נגד רשות מקומית: הוסרה האפשרות לערער בגין "התניית תנאי רישיון עסק בלא סמכות", אך נוספה עילה לערעור במקרה שבו הרשות המקומית או גורם מוסמך ארצי דורשים להמציא מסמך, או קובעים תנאי בניגוד לחוק רישוי עסקים.
 • הוספת נציג של הרשויות המקומיות לוועדת ההשגות: הנוסח הקודם כלל 9 נציגים ממשלתיים בלבד, אולם בעקבות התנגדות הרשויות המקומיות, הנוסח המעודכן שאושר כולל 10 נציגים, אחד מהם "נציג הרשויות המקומיות שימנה העומד בראש הארגון המייצג את מספר הרב ביותר של הרשויות המקומיות".
 • סדרי עבודת הוועדה: בגרסה שאושרה נוסף סעיף המתייחס לחובת פרסום פרוטוקולים של הוועדה והחלטותיה.

------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה