חוק נימבי שוב על הפרק
ניסיון חוזר להעביר את 'חוק נימבי' דרך חוק ההסדרים. החוק מעביר את הרישוי של מתקני תשתית לאומית מהשלטון המקומי לשלטון המרכזי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/7/2020

הצעת חוק נימבי חוזרת לכנסת, דרך טיוטת חוק ההסדרים החדש שפורסם להערות הציבור. הצעת החוק, שמעבירה את סמכות הרישוי של מתקני תשתית לאומית מהרשות המקומיות, לגוף ממשלתי, כמעט עברה במרץ 2018 דרך חוק ההסדרים יחד עם אישור הצעת תקציב המדינה לשנת 2019, אלא שבסופו של דבר היא לא אושרה על רקע לחצים של הארגונים הירוקים. בזמנו המשרד להגנת הסביבה תמך בחוק.

כעת, הצעת חוק נימבי (רישוי מפעלי תשתית לאומית) מופיע שוב בטיוטת חוק ההסדרים שפרסם משרד האוצר להערות הציבור לקראת אישור תקציב המדינה לשנת 2020.


כתבות רלוונטיות:

  1. הצעת חוק נימבי נדחתה, 08/03/2018
  2. אושרה הצעת החוק לרישוי מפעלי תשתית לאומית, 01/02/2018
  3. משרד רה"מ מתערב ברגולציה הסביבתית, 09/09/2019
  4. הרפורמה ברישוי עסקים אושרה!  10.07.2018
  5. מידע נוסף על רישוי סביבתי | infospot

תזכורת: מה זה חוק נימבי NIMBY?

הזרז שהניע את חוק 'נימבי' היה ללא ספק הסירוב של עיריית חיפה בשנת 2017 לקבל את החלטת הממשלה לגבי החלופה המועדפת ליבוא אמוניה בטווח הזמן הקצר, באמצעות הזרמת אמוניה מאוניה בנפח מוקטן ישירות למפעלים, כתחליף למיכל האמוניה שנסגר.

בניגוד לעמדת הממשלה, עיריית חיפה טענה כי יבוא אמוניה באמצעות איזוטנקים בטוח יותר. משנוכחו בממשלה שעיריית חיפה מתעקשת שלא לתת רישיון עסק ליבוא אמוניה באמצעות האוניה, פעלו לקדם את החוק הנ"ל.

גם אם החוק 'נתפר' לכאורה עבור מקרה ספציפי, יבוא אמוניה לחיפה כימיקלים, הוא יכול לשמש מקרים רבים אחרים בהם יש חוסר הסכמה בין עמדת השלטון המרכזי לבין הרשויות המקומיות. בין אם זה תחנות כוח, מתקני התפלה, מתקני אחסון והובלה של גז טבעי, מתקני טיפול בפסולת ואולי אף כבישים בין עירוניים, קווי מתח ומתקנים נוספים שאף אחד לא רוצה אותם ליד הבית.

הדבר נכון במיוחד לקראת המהלך שמקדם המשרד להגנ"ס להקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת שנתקלים כבר עתה בהתנגדויות מקומיות.

האם החוק החדש יצליח לשמור על איזון בין האינטרסים של התושבים והרשויות המקומיות לבין האינטרסים הלאומיים? ימים יגידו. הנה הפרטים.

מה בדיוק אומר חוק הנימבי?

על  פי חוק רישוי עסקים, הרשות המקומית היא זו המעניקה רישיון לעסק הפועל בתחומה, ואולם, הצעת החוק טוענת כי קיימים עסקים שפעילותם חיונית למשק והאינטרס בקיומם רחב יותר מהגבולות המוניציפאליים והשיקולים המקומיים.

לכן, בכדי להתמודד עם החשש שרשות מקומית תמנע את הקמתו או הפעלתו של עסק בעל חשיבות לאומית באמצעות מנגנון רישוי עסקים, מוצע כי כאשר מדובר בהענקת רישיון עסק לתשתיות ומתקנים בעלי חשיבות לאומית אסטרטגית ההחלטה תהיה בסמכותו של גורם ממשלתי שיבחן את הצורך בקיומו של העסק בראייה רחבה יותר, תוך העדפת השיקולים של האצת הצמיחה, פיתוח המשק ושמירה על אספקת שירותים חיוניים לציבור.

במטרה לשמור על מנגנון זה כמיועד למקרים רלוונטיים בלבד, תידרש הכרזה של הממשלה על כל עסק בעל חשיבות לאומית, בכדי שהרישוי שלו יעבור מהשלטון המקומי לגורם ממשלתי. הכרזה זו תינתן רק לאחר המלצה של צוות מנכ"לים, שיורכב ממנכ"לי משרדי: רה"מ, האוצר, הפנים, הגנ"ס, הכלכלה והמשפטים, אשר קבעו כי העסק המדובר הינו בעל חשיבות לאומית.

עסקים שיוגדרו כבעלי חשיבות לאומית, יועברו מסמכות הרישוי של הרשות המקומית לסמכות מנהל היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים, שלפי ההצעה, מתאימה גם לטיפול בעסקים בעלי חשיבות לאומית.

ניתן להעביר הערות על הצעת החוק עד ה 10 ליולי, דרך אתר משרד האוצר.

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. טיוטת התוכנית הכלכלית