1.1 מיליון ₪ קנס על זיהום אוויר
מפעל אריזות מקיסריה קיבל עיצום כספי בגלל שלא עמד בדרישות היתר הפליטה: לא התקין RTO, לא הציב מערכת ניטור רציף לארובה וחריגות בפליטת חומרים אורגניים נדיפים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/7/2020

גלובל רוטו שקע, חברה לייצור אריזות מקיסריה נקנסה באחרונה על ידי המשרד להגנת הסביבה בסכום של 1.1 מיליון ₪. העיצומים הכספיים הוטלו כיוון שהחברה כשלה בהקמת מערך טיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים ולא עמדה בדרישות היתר הפליטה  לאוויר שניתן לה על ידי המשרד.


כתבות רלוונטיות:

  1. המפעל ישלם 1.1 מיליון ₪ בגין עבירות זיהום אוויר, 13.07.2020
  2. חוק ההסדרים כולל הצעת חוק רישוי סביבתי משולב, 07/7/2020
  3. בצל הקורונה: הקלות בהיתר פליטה לאוויר, 23/3/2020
  4. קנס של 2.2 מיליון ₪ ל"תדביק" בגין הפרת היתר הפליטה, 05/2/2020
  5. למידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

לא התקינה RTO, לא הקימה מערכת ניטור רציף

במסגרת היתר הפליטה שניתן לחברה, היא נדרשה להפחית את פליטת החומרים האורגניים הנדיפים באמצעות סדרת פעולות, ביניהן התקנת מערכת טיפול בפליטות מסוג RTO [Regenerative thermal oxidizer]. בנוסף, החברה נדרשה לבצע דיגום אוויר סביבתי ולהציב מערכת ניטור רציף לארובה לצורך מעקב אחר הפליטות.

במהלך ביקורת ופיקוח של נציגי מחוז חיפה במשרד להגנ"ס התברר כי החברה לא ביצעה את הנדרש ממנה, לא התקינה מערכת RTO ולא התקינה מערכת ניטור רציף. במסגרת הפיקוח, בוצע דיגום ארובה שהצביע על חריגה של חומרים אורגניים נדיפים.

בעקבות ההפרות, שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנ"ס שלח מכתב התראה לחברה. בעקבות הליך האכיפה ופעולות הפיקוח רכשה החברה מערכת לטיפול בפליטות מסוג RTO המצוידת במערכת לניטור רציף, והתקינה אותה ביולי 2019.

עם זאת, בשל התנהלות החברה והתמשכות התהליכים במהלך החברה המשיכה לפלוט חומרים אורגניים נדיפים בכמות גדולה, החליט המשרד להגנ"ס להטיל על החברה עיצום כספי בסך 1.1 מיליון ₪.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "המשרד להגנת הסביבה פועל באופן שוטף להפחית זיהום אוויר בישראל באמצעות פעולות אכיפה. המשרד אמון על שמירת אוויר נקי לתושבי ישראל ופעל גם הפעם בהליך הרתעתי מול מפעל שזיהם. לא נגלה סובלנות או סבלנות בכל הקשור לבריאות הציבור והאוויר שהוא נושם".


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: