טיוטת חוק ההסדרים כוללת את הצעת חוק הרישוי הסביבתי המשולב
4 שנים לאחר שירדה מסדר יומה של הכנסת, מצטרפת הצעת חוק לרישוי סביבתי משולב לטיוטת חוק ההסדרים של משרד האוצר. על הפרק: איחוד ההיתרים הסביבתיים להיתר אחד, מול גורם אחד, עם אפשרות לערער
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 07/7/2020

הצעת חוק רישוי סביבתי משולב, שתקועה מאז 2015, חוזרת לסדר היום דרך חוק ההסדרים.

משרד האוצר פרסם להערות הציבור את טיוטת חוק ההסדרים שילווה את תקציב המדינה הקרוב. בין ההצעות נמצאת גם הצעת "ייעול הליכי הרגולציה במשרד להגנת הסביבה", שמאחדת את ההיתרים והרישיונות הסביבתיים השונים, לרישוי סביבתי משולב.


כתבות רלוונטיות:

 1. החוק הסביבתי החשוב ביותר תקוע בשל מחלוקת, 07/10/2018
 2. חוק רישוי סביבתי משולב יאושר היום בממשלה, 22/5/2016
 3. רעידת אדמה חקיקתית: תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב פורסם, 10/9/2015
 4. מידע נוסף על רישוי סביבתי משולב | Infospot

הבעיה: 4 היתרים סביבתיים שונים

כיום, המשרד להגנ"ס מעניק מספר היתרים סביבתיים שונים: היתר פליטה לתקופה של 7 שנים, היתר רעלים לתקופה שבין שנה ל־3 שנים, תנאים סביבתיים ברישיון עסק לתקופה של בין 5 ל־15 שנים, והיתר הזרמה לים ללא הגבלת זמן.

תהליכי קבלת ההיתר, דרישות היישום, הדיווח והבקרה, והגורמים מולם עובדים במשרד להגנ"ס, שונים מהיתר אחד לשני. המצב הזה גורם לחוסר וודאות, חוסר אחידות ובירוקרטיה מיותרת שפוגעת גם בתעשיינים אך גם במשרד להגנ"ס, שמנהל ומתחזק באופן שוטף מספר מערכי רישוי ומתקשה לבחון מפעלים בראייה מתכללת.

הפתרון: היתר אחד – רישיון סביבתי משולב

על פי ההצעה, לכל מפעל יהיה היתר סביבתי אחד בלבד אותו יקבל מגורם אחד במשרד להגנ"ס, לתקופה של 10 שנים, הכולל את כל התנאים הסביבתיים בהם נדרש לעמוד המפעל.

כל התנאים הסביבתיים יינתנו במסגרת היתר הרעלים, ויתר העסקים הנדרשים לתנאים סביבתיים שאינם מוסדרים בהיתר פליטה או היתר רעלים, יקבלו תנאים סביבתיים במסגרת רישיון העסק שלהם.

איך יעבוד הרישוי המשולב?

לפי ההצעה, לכל עסק יוגדר היתר סביבתי אחד מרכזי, לתקופה של 10 שנים, שיכלול את שאר ההיתרים לפי הטבלה הבאה:

לדוגמא, עסק שנדרש להיתר פליטה לאוויר, יקבל בהיתר הפליטה גם את שאר הדרישות הסביבתיות (במידה והן רלוונטיות לגביו) של: היתר הרעלים, התנאים הסביבתיים מרישיון העסק והיתר ההזרמה לים. כך שההיתר היחידי בו יהיה מחויב זה היתר הפליטה לאוויר.

שינויים בהיתר הסביבתי במהלך תקופת ההיתר

היבט נוסף של מערך הרישוי זוכה לטיפול בהצעת החוק – שינויים בהיתר במהלך תקופת ההיתר, בין אם הם באים מצד המפעל או מצד הרגולטור.

לפי ההצעה, שינויים, תקנות וכללים חדשים לא יחולו על היתר סביבתי משולב שכבר בתוקף, אלא רק במועד חידוש ההיתר, אחת ל- 10 שנים. במידה והמשרד להגנ"ס מוכיח כי אין לשינוי השלכה כלכלית או שאי-יישום שלו עלול להוביל לפגיעה משמעותית ברמת ההגנה על הסביבה או על בריאות הציבור – ניתן להחילו על היתרים קיימים.

במידה והמפעל בעל ההיתר מעוניין לבצע במפעל או באופן הפעלתו שינוי שאינו משמעותי, יידרש רק למסור הודעה מראש, ללא קבלת אישור. אישור מראש יידרש רק במקרה של שינוי הפעלה משמעותי שיוגדר באופן שייצר וודאות לבעלי ההיתרים ובהתאם לדירקטיבה האירופאית.

מנגנון ערעור על ההיתר הסביבתי

כיום לא קיים מנגנון המאפשר למפעל לערער על התנאים שקיבל בהיתר הסביבתי, ולכן מוצע כי המפעל יקבל את טיוטת ההיתר לעיונו והוא יוכל להגיש בקשה למשרד להגנ"ס לבחון מחדש את התנאים בהיתר.

במידה וגם לאחר תהליך זה, המפעל חושב שההיתר הסביבתי פוגע בו שלא בצדק, הוא רשאי להגיש ערעור נוסף, לדרג בכיר יותר במשרד להגנ"ס. הערעור הנ"ל יכול להיות בגין אחת מהעילות הבאות:

 • פער ניכר בין העלות תועלת בהתבסס על עקרונות ה BREF הכלכלי
 • לוחות הזמנים הנדרשים ליישום תנאי ההיתר לא אפשריים
 • הדרישות שנקבעו בהיתר שונות מהדרישות המקובלות באיחוד האירופאי

אם גם לאחר הערעור לדרג הבכיר, עדיין המפעל סבור שיש מקום נוסף לבחון את הדברים, הוא רשאי לפנות למנכ"ל המשרד להגנ"ס באחד משני המקרים לעיל:

 • תנאי ההיתר עלולים לסכן את המשך קיומו של קו ייצור או המפעל כולו
 • מבקש ההיתר עוסק בתשתיות

שינויים בהיתר הפליטה: טכניקה מיטבית, צמצום קנסות

הצעת החוק מפרטת מספר שינויים נקודתיים בחוק אוויר נקי בהקשר של היתר פליטה לאוויר, בינהם:

 • שינוי הגדרת 'הטכניקה המיטבית הזמינה' ל"טכניקה שהיא מבין הטכניקות האפקטיביות והמתקדמות ביותר הניתנות ליישום מעשי ומקובלות כבסיס לקביעת ערכי פליטה, ומיועדות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר". בהתאם לכך, המשרד להגנ"ס יוכל לשנות את הטכניקה המיטבית שנבחרה על ידי המפעל, באחד המקרים הבאים:
  • המפעל פועל באזור המוכרז כ'נפגע זיהום אוויר'
  • יישום הטכניקה שמבקש המפעל תוביל לחריגה מערכי איכות אוויר מרביים.
 • הפחתת העיצומים הכספיים ב 50%
 • המשרד להגנ"ס יוכל לפטור עסקים שפולטים מזהמים בערכים הנמוכים מאלו המופיעים בתוספת השלישית מהצורך בהיתר פליטה לאוויר.

כאמור, ניתן להגיש הערות עד לתאריך ה־10 ביולי 2020 דרך אתר משרד האוצר.

התייחסויות

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין: "הצעת חוק ההסדרים הינה הצעה הפוגעת בהגנה על הסביבה, האדם ואיכות חייו. האוצר מבקש לצמצם את סמכותו של המשרד להגנת הסביבה לפקח על המפעלים המזהמים, תוך העדפת שיקולים כלכליים על פני אלו של בריאות הציבור."

----------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה