ירידה של 15% בכמויות פסולת תעשייתית
הלמ"ס פרסמה נתונים על כמויות הפסולת שיצרה התעשייה בשנת 2020 בהשוואה לנתוני 2017. ההפחתה הגדולה הייתה בפסולת יבשה, שגם מוחזרה בשיעור הגבוה ביותר. פלסטיק היה בתחתית החומרים הממוחזרים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/12/2022

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דוח עם ממצאים על כמויות הפסולת שנוצרו בענף התעשייה בשנת 2020, סוגי הפסולת ואופן הטיפול בהם. הדוח משווה את הנתונים לשנת 2017, אז פורסם הדוח האחרון בנושא.

מהדוח הנוכחי עולה כי חלה הפחתה של 15% בכמות הפסולת מהתעשייה בהשוואה לשנת 2017. בשנת 2020 עמדה כמות הפסולת על 3.3 מיליון טונות. בדומה לשנת 2017, 75% מהפסולת מוחזרה. כמו כן, כמות הפסולת התעשייתית לנפש הייתה נמוכה לעומת האיחוד האירופי. הסקר נערך במדגם של כ-1,200 חברות מענפי התעשייה והחשמל המעסיקות יותר מ-10 עובדים.

עוד לפי הדוח שפורסם עתה בפעם הרביעית, הפסולת שנוצרה בשנת 2020 כללה כ-1.6 מיליון טונות פסולת יבשה, כ-1.5 מיליון טונות פסולת מעורבת וכ-0.2 מיליון טונות פסולת מסוכנת. כמות הפסולת שמוחזרה הייתה כ-2.5 מילון טונות.

שלושה ענפים יצרו כ-70% מכלל הפסולת התעשייתית: ענף אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר יצר 25% מהפסולת, ענפי ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק יצרו 22% מהפסולת וענף ייצור מוצרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים יצרו 22% נוספים מהפסולת.


כתבות רלוונטיות:

  1. סיכום שנה בפסולת התעשייתית, 03.2.2020
  2. שנתיים לסימביוזה תעשייתית: 150 עסקאות, 51 מיליון ₪, 10.2.2022
  3. פרויקט סימביוזה תעשייתית ימשיך ל-4 שנים נוספות, 08.2.2021
  4. סיכום שנת פיילוט סימביוזה תעשייתית, 27.2.2020
  5. מחקר: עסקים קטנים ובינוניים יכולים להרוויח ממסחר בפסולת, 14.03.2019

הפחתה בעיקר בפסולת יבשה

לפי דוח הלמ"ס, ההפחתה ב-15% בכמות הפסולת בשנת 2020 הייתה בעיקר בפסולת היבשה אשר הופחתה ב-30%. בשנת 2020 הייתה כמותה 3.2 מיליון טונות לעומת 3.8 מיליון טונות ב-2017.

הפחתת הפסולת היבשה התאפשרה הודות לשינויים בדפוסי הייצור והטיפול בפסולת וכן בשל ירידה בשימוש בפחם לטובת ייצור חשמל. ייתכן שסייע להפחתת הכמויות גם המיזם הממשלתי של סימביוזה תעשייתית, במסגרתו פסולת של מפעל אחד משמשת מפעל אחר, אף שאין אזכור לכך בדוח הלמ"ס.

עלייה של 13% בפסולת תעשייתית מעורבת

לעומת ההפחתה בפסולת יבשה, בכמות הפסולת המעורבת חלה עלייה של כ-13%, בעיקר בשל עלייה בייצור פסולת בענף המזון. בשנת 2020 עמדה כמותה על 1.5 מיליון טונות לעומת 1.3 מיליון טונות ב-2017.

45% מהפסולת התעשייתית המעורבת בשנת 2020 הורכבה מחומר אורגני. מדובר בכ-700 אלף טונות. 18% מהפסולת המעורבת הורכבה מקרטון ונייר – כ-280 אלף טונות, 14% מהפסולת הורכבה ממתכות – כ-205 אלף טונות ויתר הפסולת המעורבת הייתה פלסטיק (12%) עץ (4%) ואחר (7%).

שלושה ענפים יצרו כ-70% מהפסולת המעורבת: ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק יצר כ-740 אלף טונות, עלייה של 34% בענף לעומת 2017. ענף ייצור נייר ומוצריו יצר כ-208 אלף טונות, עלייה של כ-23% לעומת 2017, ותעשיית מתכות בסיסיות יצרה כ-122 אלף טונות, ירידה של כ-60% לעומת שנת 2017.

עלייה של 134% ביצירת פסולת מסוכנת בתעשיית המכשור האלקטרוני

כמות הפסולת המסוכנת שנוצרה בענף התעשייה נותרה ללא שינוי ניכר – 202 אלף טונות בשנת 2020 לעומת 218 אלף טונות בשנת 2017.

ל-77% מהפסולת המסוכנת היו אחראים שלושה ענפים: ענף ייצור כימיקלים ותרופות יצר כ-88 אלף טונות, ירידה של כ-30% לעומת שנת 2017. ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני, אופטי וחשמלי יצר כ-42 אלף טונות, עלייה של כ-134% לעומת שנת 2017 וענף תעשיית מתכות בסיסיות יצר כ-24 אלף טונות, ירידה של 9% לעומת 2017.

86% מהפסולת היבשה מוחזרה

אחוז המיחזור הגבוה ביותר מבין סוגי הפסולת שנוצרו במפעלי תעשייה בשנת 2020 היה של פסולת יבשה – 86%. בפסולת מעורבת היה אחוז המיחזור 69% ובפסולת מסוכנת – 33%. כלל ענפי התעשייה מיחזרו ביחד כ-1.1 מיליון טונות של פסולת מעורבת.

החומרים שבהם נרשמו אחוזי מיחזור גבוהים היו מתכות אל-ברזליות (95%) וקרטון (85%) ואילו אחוזי המיחזור הנמוכים ביותר נרשמו בפלסטיק (29%). גם אחוז המיחזור של פסולת אורגנית היה גבוה – 77% - אך עדיין פסולת זו הובילה בכמות שהוטמנה – כ-160 אלף טונות – משום שכמות כלל הפסולת האורגנית שיצרה התעשייה הייתה בפער משמעותי לעומת זרמי פסולת אחרים.

כמות הפסולת התעשייתית לנפש בישראל קטנה לאין שיעור לעומת אירופה

בשנת 2020 עמדה כמות הפסולת התעשייתית לנפש בתעשייה בישראל על 266 ק"ג לנפש לעומת 292 ק"ג לנפש בשנת 2017 (ירידה של כ-9%). ממוצע האיחוד האירופי היה גבוה בהרבה ועמד על 523 ק"ג לנפש ב-2020.

כדי לתת ביטוי גם לאופייה השונה של התעשייה בכל מדינה נערכה השוואה של כמות פסולת מיוצרת ליחידת תוצר גולמי בתעשייה. בשנת 2020 מדינת ישראל ייצרה כ-55 טונות פסולת לכל מיליון אירו תוצר גולמי בתעשייה - ירידה של כ-11% לעומת 2017. ערך זה נמוך מרוב מדינות האיחוד האירופי בשנת 2020 למעט דנמרק. ממוצע האיחוד האירופי גבוה הרבה יותר מהערך בישראל, ועומד על 119 טונות למיליון אירו.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה