טיוטת תקנות שנועדה להגביל את רעש המטוסים בנתב"ג
משרד התחבורה פרסם טיוטת תקנות שמפרטות את ההגבלה על רמות רעש ותנועות מטוסים בשעות היום והלילה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 02/6/2024

משרד התחבורה פרסם להערות הציבור טיוטה חדשה של תקנות הטיס העוסקת במגבלת תנועת מטוסים ומכסת רעש בשעות הלילה בנמל התעופה בן גוריון. התקנות נועדו לצמצם את מטרדי הרעש הנגרמים מהמראות ונחיתות בשעות הלילה בנתב"ג, בייחוד על רקע הכוונה להגדיל את הקיבולת של נתב"ג בהתאם לצורכי תנועה אווירית בינ"ל.

טיוטת התקנות מגדירה מהן שעות היום ומהן שעות הלילה, מגדירה את רמת הרעש שמעליה לא ניתן להמריא או לנחות בשעות הלילה, קובעת באילו מקרים ניתן לחרוג מכך ועוד.

אם טיוטת התקנות תאושר היא תיכנס לתוקף ב-30 במרץ 2026 או ביום הראשון לעונת התעופה החלה כעבור שנה מאישור תמ"א 3/2/4, לפי המאוחר.

קישור לנוסח התקנות מופיע בתחתית הכתבה. ניתן להגיש הערות ציבור לטיוטת התקנות עד לתאריך 14.7.2024.


כתבות רלוונטיות:

  1. ירידה של 52% ברעש מטיסות בנתב"ג בגלל הקורונה, 24.3.2020
  2. מצלמות אקוסטיות לאכיפת רעש חריג יוצבו בנוף הגליל, 21.2.2024
  3. קנסות על מפגעי רעש שתועדו במצלמה אקוסטית, 26.11.2023
  4. טכנולוגיות לזיהוי רעש מכלי רכב, 23.07.2023
  5. פיילוט: מערך של גלאי רעש יותקן ב-4 ערים, 17.5.2023
  6. מידע נוסף על מפגעי רעש | infospot

רמות הרעש המותרות בשעות היום והלילה בנתב"ג

לפי המוצע, שעות הלילה שבהן יחולו הגבלות על רעש מטוסים ייחשבו בין 22:00 ל-5:00 בשעון קיץ, ובין 22:00 ל-5:30 בשעון חורף.

בשעות אלה לא ניתן יהיה להמריא או לנחות במטוס עם מנת רעש של 4 ומעלה. מנת רעש היא הערך המוקצה להמראה אחת או לנחיתה אחת של מטוס. ההגדרה, והתקנות בכלל, מבוססות על נהלי משרד התחבורה הבריטי, תוך התאמה לישראל.

כמו כן, טיוטת התקנות מבחינה בין כלל שעות הלילה, קרי בין 22:00 ל-5:00 או 5:30, לבין "שעות הלילה העמוק" – המתחילה רק מ-2:00. בשעות אלה לא יתאפשר להמריא או לנחות במטוס עם מנת רעש של 2 ומעלה. בכל מקרה, אישורי נחיתה או המראה בלילה יתקבלו רק בכפוף לכך שהמפעיל האווירי סיפק מידע חיוני על המטוס למפעיל שדה התעופה.

הגבלת הרעש בנתב"ג לפי עונת השנה

התקנות מגבילות לא רק את מספר תנועות המטוסים, או מנות הרעש, בשעות הלילה, אלא קובעות ספים אחרים לעונות השנה חורף וקיץ. בתוספת לתקנות יש פירוט של עונה ושנה ולצידה נקבע מספר התנועות המותר בלילה במשך כל העונה, ומכסת הרעש המותרת לכל העונה.

לכך יש סייגים והחרגות שמתוארים בתקנות. למשל, מפעיל שדה התעופה רשאי לאשר תנועות מטוסים או מכסות רעש מעבר למה שמצוין בתוספת, אם בעונת התעופה הקודמת מספר התנועות בפועל היה קטן מהמגבלה שהוטלה אז. כמו כן, הוא רשאי לאשר יותר תנועות או חריגה ממכסת רעש בעונה בהווה, בכפוף לכך שיקזז את שימוש היתר הזה מהעונה הבאה. התקנות מגדירות בדיוק בכמה מותר לחרוג.

חריגות נוספות שמאפשרות התקנות קשורות לנסיבות מסוימות: מקרה חירום שבו קיימת סכנה מידית לחיים או לבריאות של בני אדם או בעלי חיים, הפרעות משמעותיות בשירותי תעבורה אווירית שלא ניתן היה לצפותן בעת תכנון  לוח הטיסות או שיבושים חריגים ובלתי צפויים.

מפעיל שדה התעופה יידרש לדווח בתוך שבוע למשרד התחבורה על כל המראה או נחיתה חריגה כזו. המנהל במשרד התחבורה יוכל להחליט שלא הייתה הצדקה לאישור תנועת מטוס חריגה ולהחשיב אותה לכמות התנועות או לרמות הרעש המותרות.

במקרים אחרים, יכול המנהל לפטור המראה או נחיתה מההגבלות, למשל טיסה לשימוש צבאי, טיסה לצרכים הומניטריים דחופים וטיסה בנסיבות חריגות המצדיקות זאת לדעתו.

מפעיל שדה התעופה יידרש להגיש דוחות לאחר כל עונה וכן פעם בשנה למשרד התחבורה, ואלה יפורסמו לציבור.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה