מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
אחר המלצת מחיר לטיפול בזרם פסולת יבשה ברשות מקומית 03.2012
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי) 02.2014
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (דחיית יום התחילה) 02.2014
Pdf
-
-
-
-
משרד המשפטים
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו להסדרת הטיפול באריזות (הארכת תקופת הכרה) 12.2013
Pdf
-
-
-
-
משרד המשפטים
אחר קישור למסמך ההערות לציבור - סוג המידע שייכלל במצאי 03.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה 06.2017
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... רשימת שיטות לבדיקת פליטת מזהמים מארובות -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... שיטת דיגום וחישוב קצב פליטה בתהליך מנתי  -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת מצגת סיכום דיווח למרשם פליטות 2012 -
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
אחר נתוני הדיווח למרשם פליטות 2012 2013
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 211 - 220 פריטים מתוך 469