מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק חופש המידע 05.1998
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) 02.2009
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות חופש המידע (אגרות) 05.1999
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק החומרים המסוכנים 01.1993
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) 03.1997
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) 05.2003
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות החמרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים) 06.1994
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור) 06.1996
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון) 12.2003
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) 09.1990
Pdf
-
-
www
-
infospot
מציג 251 - 260 פריטים מתוך 469