מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
אחר סרטון היכרות עם מרשם הפליטות לציבור הרחב 12.2013
-
-
-
www
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... PRTR קישור לטופס דיווח שנתי -
-
-
-
www
-
המשרד להגנ"ס
אחר PRTR מדריך לטופס הדיווח השנתי 11.2014
-
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה קטלוג הפסולת האירופאי מתורגם לעברית 10.2015
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת הקמת מרשם פליטות בישראל 02.2013
-
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... פסולת אלקטרונית - נוהל הגשת בקשה להכרה בגוף יישום מוכר 04.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... פסולת אלקטרונית - תנאים להכרה בגופי יישום מוכרים 02.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
אחר PRTR פרוטוקול קייב (אנגלית) 2003
Pdf
-
-
-
-
UNECE
אחר PRTR פרוטוקול קייב (עברית) 10.2012
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... נוהל ביצוע תכנית לאיתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד (LDAR) -
Pdf
-
-
www
-
המשרד להגנ"ס
מציג 221 - 230 פריטים מתוך 469