מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים 01.1990
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (הפחתה של סכום העיצום הכספי) 10.2010
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש] 03.1980
Pdf
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן 02.2004
Pdf
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה) 10.1986
Pdf
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי) 07.1977
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים) 10.1979
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן (אגרה להגנת איכות הסביבה הימית) 07.1983
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס) 12.1972
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים) 10.1975
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 281 - 290 פריטים מתוך 469