מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק אוויר נקי 07.2008
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות אוויר נקי (אגרות) 12.2010
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות אוויר נקי (איכות אויר) 04.1992
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) 05.2011
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה) 06.2010
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור 06.1993
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק להסדרת הטיפול באריזות 01.2011
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 07.2012
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) 10.1989
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה) 11.2002
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 261 - 270 פריטים מתוך 469