מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) 03.1961
Pdf
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חומרים מסוכנים) 01.1995
Pdf
-
-
www
-
infospot
רשימה PRTR רשימת 420~ מפעלים שדיווחו אודות שנת 2012 11.2013
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה PRTR רשימה ראשונית 720~ מפעלים בעלי פוטנציאל דיווח 08.2012
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... PRTR מכתב דרישה לדיווח מלא על מידע נוסף 01.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... PRTR מכתב דרישה לדיווח חלקי על מידע נוסף 01.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
אחר בקשה לפטור ממכרז בנושא בנושא פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית 11.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו רשות נחל הירקון 05.1988
Pdf
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש) 09.2000
Pdf
-
-
www
-
infospot
חוק/תקנה/צו/פקודה... צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש) 09.2000
Pdf
-
-
www
-
infospot
מציג 241 - 250 פריטים מתוך 469