מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה 04.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת מצגת הדרכה: מודל תעדוף רגולטורי- טיפול בקרקעות מזוהמות 04.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... מסמך רקע: מודל תעדוף רגולטורי- טיפול בקרקעות מזוהמות 04.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע 04.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה נספח א להנחיות מקצועיות לסקר קרקע- רשימת שיטות דיגום ואנליזה 04.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת דוח תמונת מצב- טיפול בפסולת מסוכנת בישראל. שנת 2015 04.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הגדרת רכב מזהם עבור תכניות לאזורים נקיים במרכזי ערים 05.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק הפיקדון וחוק האריזות: בחינת מנגנון מיטבי למיחזור מכלי המשקה הגדולים 06.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... מחוק הפיקדון לחוק האריזות- מצגת 05.2015
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... בחינת הצעה להכללת האיסוף והמיחזור של מכלי המשקה הגדולים בחוק להסדרת הטיפול באריזות 05.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 421 - 430 פריטים מתוך 469