מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
דו"ח/סקר/מצגת דו"ח רבעון שני לשנת 2016 של המשרד להגנ"ס 07.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הוראה בעניין אופן מסירת תוצאות ניטור ודיגום ארובות 07.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... נוהל הגשת בקשה לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות 07.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הנחיות לסקר גז קרקע אקטיבי 03.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
אחר ערכי סינון גנריים לגזי קרקע במסלול חשיפה לסיכון של חדירת גזי קרקע למבנים 03.2013
Pdf
-
-
-
-
NJDEP
דו"ח/סקר/מצגת בחינת חלופות להשבתת יחידות 1-4 באורות רבין 08.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת מצגת: דיון ציבורי בהיתר הפליטה לתחנת הכח "אורות רבין" 07.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... שינוי מתכונת דיווח הפסולת החודשי 07.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע 08.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת דו"ח מפל"ס שנת 2015 09.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 441 - 450 פריטים מתוך 469