עדכון הוראות לחישוב פליטות למפל"ס
שינויים בהוראות הראשיות לחישוב פליטות, בהוראות לחישוב פליטות מחזיריות, בהוראות לחישוב פליטות מחזיריות ממחצבות ובהוראות לחישוב פליטות מדרכים לא סלולות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/1/2023

המשרד להגנת הסביבה מפרסם עדכון להנחיות חישוב הפליטות למפל"ס – מרשם פליטות לסביבה. העדכון ייכנס לתוקף ב-10.1.2023 ויחול על הדיווחים בגין שנת 2022 שהמפעלים צריכים להעביר עד ה 31 למרץ 2023. אלה המסמכים שעודכנו:

 1. הוראות ראשיות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות
 2. מחשבון והוראות לשיטת חישוב מיטבית לפליטות ממתקנים לגידול חזירים
 3. מחשבון והוראות לשיטת חישוב מיטבית לפליטות לאוויר מתהליכי חציבה
 4. מחשבון לחישוב פליטות לאוויר מדרכים לא סלולות

חוק המפל"ס מחייב כ-570 מפעלים למסור דיווח שנתי למשרד להגנ"ס על סוג וכמות הפליטות לסביבה בין אם מדובר בפליטה לאוויר, למים או לקרקע, וכן נדרש לדווח על צריכת האנרגיה והפסולת. לצורך כך ישנם סדרה של הוראות חישוב פליטות עבור סוגי פעילויות שונים.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הנחיות חישוב הפליטות למפל"ס, 03.1.2022
 2. עדכון הנחיות דיווח למפל"ס להערות הציבור, 08.12.2021
 3. פורסם עדכון להנחיות הדיווח למפל"ס, 04.1.2021
 4.  6מפעלים לא דיווחו למפל"ס וצפויים להיקנס, 13.8.2020
 5. מידע נוסף על מפל"ס PRTR  | infospot

עיקרי השינויים בהוראות חישוב פליטות למפל"ס

להלן עיקרי השינויים בהוראות הקשורות למפל"ס:

 1. הוראות ראשיות – עדכון סעיף 7.6 העוסק בשיטת החישוב "הערכות הנדסיות" הנסמכת על הניסיון והידע המקצועי של בעל המפעל לגבי מתקן או תהליך מסוים. מדובר בשיטת החישוב בעדיפות אחרונה לחישוב פליטות למפל"ס, רק אם לא ניתן להשתמש בשיטות חישוב אחרות (מדידה, מקדמי פליטה וכו'). נוסח הסעיף עודכן לפי מסמך של ארגון ה-OECD בשם: OECD Release estimation technique.
 2. הוראות ומחשבון לקביעת חישוב פליטות ממתקנים לגידול אינטנסיבי של חזירים:
  1. נוספה חובת דיווח על פליטת חלקיקים וחומרים אורגנים נדיפים NMVOC על פי מקדמי פליטה של האיחוד האירופי.
  2. עודכנו המקדמים לחישוב כמות הפרש הנוצרת מחזירים לפי המקדמים המעודכנים של מרשם הפליטות האוסטרלי.
 3. הוראות ומחשבון לקביעת חישוב פליטות מתהליכי חציבה:
  1. נוספו מקדמים לפליטת חלקיקים מקידוח ופיצוץ סלעים לפי האיחוד האירופי.
  2. נוסף חישוב עבור פליטת חלקיקי pm2.5 (אינו נדרש בדיווח למפל"ס).
 4. הוראות ומחשבון לחישוב פליטות לאוויר מדרכים לא סלולות: נוסף חישוב עבור פליטת חלקיקי pm2.5 (אינו נדרש בדיווח למפל"ס).

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה