פורסם עדכון להנחיות הדיווח למפל"ס
העדכון כולל הוספת חישוב פליטות מלפידים, קביעת שיטת חישוב פליטות מאחסון ושינוע, איחוד מחשבוני פליטות ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/1/2021

המשרד להגנת הסביבה מפרסם 3 מסמכי הנחיות מעודכנים לדיווח השנתי המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה), לאחר שעברו סבב הערות ציבור לאחרונה. הוראות הדיווח משמשות כ- 570 מפעלים המחויבים לדווח למשרד להגנ"ס מדי שנה במסגרת המפל"ס על הפליטות לאוויר, ההזרמות של השפכים, ההעברות של הפסולת ועוד.

אלה המסמכים שבהם בוצעו עדכונים:

 1. הוראות הדיווח הראשיות.
 2. מחשבוני פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי מכלים ומכליות.
 3. הוראות לפעילות אחסון, מילוי, ריקון וניקוי.

המסמכים המעודכנים ישמשו את המדווחים למפל"ס על נתוני שנת 2020, אותם יש להעביר עד ה-31 למרץ 2021.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הנחיות הדיווח למפל"ס להערות הציבור, 11.11.2020
 2. מפל"ס 2019: המשך הפחתת פליטות מייצור חשמל ותעשייה, 31.8.2020
 3.  6מפעלים לא דיווחו למפל"ס וצפויים להיקנס, 13.8.2020
 4. עקב משבר הקורונה: הקלות לתעשיינים ברגולציה הסביבתית18.3.2020
 5. מידע נוסף על מפל"סPRTR  | infospot

עדכון הוראות הדיווח הראשיות למפל"ס

הוראות הדיווח הראשיות למפל"ס מתעדכנות מעת לעת. העדכון האחרון בוצע לפני כשנה וכעת מפורסם עדכון חדש לאחר סבב הערות הציבור, כאשר חלק מההערות התקבל ומיושם בעדכון הסופי. להלן תמצית העדכון הסופי בהוראות הראשיות:

 • סעיף 7.1.2 (א): הוספת התייחסות לביצוע החישוב בהתאם לריכוז והספיקה בתנאים סטנדרטים.
 • סעיף 7.1.3 (ז): הוספת האפשרות לבצע חישוב לפי 3 דיגומים שנערכו במועד הסמוך ביותר לשנה שעליה מדווחים. (נוסף לאחר הערות ציבור)
 • סעיף 7.1.4 (ז): מזהמים המוזרמים לים - הבהרה כי אין צורך לדווח על מזהמים שמקורם במי ים שנשאבים ומוחזרים אליו. (נוסף לאחר הערות ציבור)
 • חישוב פליטות מלפידים (7.2.2): סעיף חדש שמתייחס לחישוב הפליטות מלפידים ששורפים עודפי פליטות ומפנה למסמך הנחיות חיצוני.
 • חישוב פליטות גזי חממה (7.9): הבהרה כי אם אפשר להעריך את פליטות גזי החממה בשיטה מדויקת יותר מזו המפורטת בהנחיות, ניתן להשתמש בה.
 • חישוב נתוני צריכת אנרגיה ומים (7.10): עד כה ההנחיות קבעו כי יש לחשב את צריכת האנרגיה והמים באמצעות מדידה ישירה (מונה חשמל/מים), אך בנוסח החדש מתחשבים במצבים בהם לא קיימים מונים רלוונטיים והוסיפו את המילים 'ככל הניתן': "יש לחשב ככל הניתן את צריכת האנרגיה והמים במדידה ישירה..."
 • שינויים נוספים מפורטים במסמכים החדשים, המופיעים בתחתית הכתבה.

מחשבון והוראות לחישוב פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי

בנוסף להוראות הדיווח הראשיות, ישנן הוראות נפרדות לדיווח וכן מחשבונים לביצוע החישוב עבור סוגי פעילויות שונים. במסגרת השינוי הנוכחי הוחלט לאחד 5 מחשבונים למחשבון אחד.

להלן רשימת 5 המחשבונים שאוחדו:

 1. מחשבון לחישוב פליטות מניקוי מכליות;
 2. מחשבון לחישוב פליטות ממילוי או אחסון מכלים תת קרקעיים בתחנות תדלוק;
 3. מחשבון לחישוב פליטות ממילוי או ריקון של מכלי אחסון;
 4. מחשבון לחישוב פליטות מניקוי חביות ומכלי קובייה;
 5. מחשבון לחישוב פליטות ממילוי מכליות.

המחשבון החדש שמחליף אותם הוא מחשבון פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי.

להלן חלק מהשינויים במחשבון החדש:

 • חישוב פליטות ממילוי מכליות: במקום חישוב שמבוסס על תקן של ה OECD, חישוב חדש מבוסס על תקן אמריקאי AP-42, זאת בכדי להתאים את צורת החישוב להיתר הפליטה לאוויר. שיטת החישוב החדשה תביא להגדלת כמויות הפליטה המחושבות, בחלק מהמקרים במאות אחוזים.
 • חישוב פליטות ממילוי ואחסון דלקים במכלים תת קרקעיים: במקום חישוב שמבוסס על תקן של ה OECD, חישוב חדש מבוסס על תקן של המפל"ס האירופאי, שלפי המשרד הוא עדכני ומדויק יותר. שיטת החישוב החדשה תביא להפחתת כמויות הפליטה המחושבות, בחלק מהמקרים במאות אחוזים.

בהתאם למחשבון החדש, נעשה שינוי במסמך הוראות נוספות לחישוב פליטות מסוג פעילות - אחסון ושינוע. בשמו החדש הוא נקרא "הוראות נוספות לסוג פעילות - אחסון, מילוי, ריקון וניקוי".

שינויים נוספים מפורטים במסמכים החדשים, המופיעים בתחתית הכתבה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה