פורסם הנוסח הסופי של ההנחיות לדיגום מזהמי אוויר בסביבה
חודש לאחר פרסומה של טיוטה להערות הציבור, פרסם המשרד להגנת הסביבה את ההנחיות לדיגום מזהמי אוויר בסביבה, עם מספר שינויים והרבה הערות ציבור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/8/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הנוסח הסופי של מסמך הנחיות לדיגום מזהמי אוויר בסביבה. בנוסח הסופי נעשו מספר שינויים ביחס לטיוטה שפורסמה להערות הציבור לפני כחודש, ואנו נפרט אותם בכתבה שלפניכם, יחד עם פירוט ההתייחסות של המשרד להגנ"ס להערות הציבור.

עד היום, לא היו הנחיות אחידות לביצוע דיגומים אלה, מלבד הדרישה לבצעם באמצעות מעבדה בעלת הסמכה תואמת. מטרת המסמך היא לקבוע שיטה אחידה לביצוע דיגום מזהמי אוויר בסביבה ע"י הגופים השונים שמבצעים אותה כדוגמת המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, איגודי ערים ועוד, והנחיות לבעל מקור הפליטה (מפעלים).

ההנחיות כוללות הוראות בנוגע להכנת תכנית הדיגום, הוראות לביצוע הדיגום ואופן ניתוח התוצאות ודיווח עליהן.


כתבות רלוונטיות:

  1. דיגום מזהמי אוויר בסביבה: הנחיות חדשות, 24/6/2020
  2. לראשונה בישראל: מעבדה הוסמכה לאנליזה של דגימות אוויר, 16/6/2019
  3. משרד הכלכלה: המדיניות הסביבתית מחמירה ביחס לאירופה, 01/4/2019
  4. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות ואוויר | infospot

השימושים של דיגום אוויר סביבתי

בשונה מתחנות ניטור אוויר רציפות (בסביבה או בארובות), דיגום אוויר סביבתי כולל בדיקה תקופתית (חצי-שעתית, שעתית או יממתית) בה נלקחת דוגמת אוויר שנשלחת לאחר מכן לניתוח ריכוז המזהמים במעבדה מוסמכת. דיגום אוויר סביבתי משלים את תחנות ניטור איכות האוויר שבודקות את ריכוז המזהמים בנקודות קבועות ולאורך זמן.

דיגום אוויר סביבתי משמש בין השאר לפיקוח על ארובות והשפעתן על ריכוזי מזהמי האוויר בסביבה, ולוודא עמידה בערכי איכות אוויר. כמו כן, באמצעות הדיגום הסביבתי ניתן לבחון את השפעת פיזור המזהמים ממקור פליטה (עורק תחבורה, מפעל וכו') על רצפטורים ציבוריים רגישים, וחשיפת האוכלוסייה לזיהום אוויר. כך גם ניתן למדוד את יעילותן של תוכניות להפחתת פליטות, ולקבל אינדיקציה על מקור פליטה חדש.

הדיגום נועד גם לבדיקת מזהמים שלא נמדדים במערך תחנות ניטור איכות האוויר, ויש עניין למדוד אותם מסיבות שונות, ביניהן קביעה ועדכון של ערכי איכות האוויר ובדיקת ישימותם, ובדיקת שינויים באיכות האוויר באזורים בהם קיימת בעיית זיהום אוויר.

שינויים במסמך הסופי בהשוואה לטיוטה

טיוטת המסמך פורסמה להערות הציבור לפני כחודש, והתקבלו הערות רבות מצד מעבדות הדיגום וגורמים שונים. חלק מההערות התקבל, והשאלות שהוצגו במסמך זכו לתשובות מפורטות שיכולות לסייע בהמשך להבנה וליישום ההנחיות.

בין הסעיפים שנוספו בעקבות הערות הציבור

להמשך קריאת הכתבה המלאה