צו לטיפול מיידי במפגעי פסולת לישוב הבדואי לקייה
הצו הוצא בשל אי פינוי פסולת שהושלכה והצטברה בנחל רוש וגרמה למפגע בריאותי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/1/2020

המשרד להגנת הסביבה מגביר את האכיפה כנגד רשויות מקומיות במגזר הערבי בגין טיפול במפגעי פסולת. שבוע לאחר שדיווחנו על צו תקדימי שניתן לעיריית קלנסוואה בדרישה להכין וליישם תוכנית לטיפול בפסולת ביישוב, המשרד להגנ"ס מדווח כי נתן צו לטיפול במפגעי פסולת לראש המועצה המקומית לקייה, ישוב בדואי בדרום.

מפגעי פסולת בנחל סמוך לישוב

לפי המשרד להגנ"ס, המועצה המקומית לקייה הזניחה את נחל רוש שבדרום ולא פינתה את הררי הפסולת שהצטברו בנחל וקברו את מערכת הביוב. המשרד להגנת הסביבה ערך שימוע לראש הרשות והוציא צו לשמירת ניקיון.

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי הוציא צו לשמירת הניקיון לראש המועצה המקומית לקייה בגין מפגעי פסולת מסוגים שונים בתוואי נחל רוש המהווה מפגע בריאותי ועלולה לגרום לזיהום מקורות המים.

לדברי המשרד, פסולת רבה מסוגים שונים הצטברה בתוואי נחל רוש המהווה מפגע לפי חוק שמירה על הניקיון. בין סוגי הפסולת שהושלכה: פסולת בניין, פסולת ביתית, גזם, צמיגים ופסדי בעלי חיים. הצטברות הפסולת מהווה סיכון לבריאות, יוצרת מפגע נופי, גורמת לקשיים בניקוז הנחל וכן עלולה לגרום לזיהום קרקע ומקורות מים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. לראשונה: צו מינהלי ליישום תוכנית טיפול בפסולת, 15.1.2020
  2. הסדרת הטיפול בפסולת בישובים הערביים, 05.12.2019
  3. לחייב את סאג'ור להפסיק את שריפת הפסולת הפיראטית, 06.06.2019
  4. 9.25 מיליון ₪ לרשויות בצפון לטיפול בפסולת, 18.11.2019
  5. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

שימוע לראש מועצת לקייה בגין מפגעי פסולת

המשרד מוסיף, כי מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, ברוך ובר, דרש מראש המועצה המקומית לקייה להסיר את המפגע מספר פעמים, ואף נשלחה למועצה התראה. בחודש אוקטובר 2019 ערך מנהל המחוז שימוע לראש המועצה על אי טיפול במפגע הפסולת, למרות הדרישות וההתראות החוזרות. בשימוע נדרשה המועצה לפנות את שטח המפגע לאתר מורשה לפינוי פסולת.

אך מאחר ובסיורים שערכו בשטח מפקחי המשרד, נמצא כי הפסולת פונתה באופן חלקי בלבד,  הוציא מנהל המחוז צו לשמירת הניקיון. על פי הצו על המועצה לפעול לפינוי ולסילוק הפסולת משטחה ולנקוט בכל האמצעים למניעת השלכת פסולת בשטח הנחל או שטח אחר שאינו מהווה אתר מאושר ומוסדר לצורך פעילות.

המשרד מוסיף, כי אם המועצה לא תעמוד בדרישות, רשאי המשרד לחייב את המועצה בתשלום כפול עבור הוצאות הפינוי. בנוסף, אי ביצוע צו לשמירת הניקיון מהווה עבירה פלילית שבגינה ניתן להטיל קנס של עד 202 אלף ₪.


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: