לראשונה: צו מינהלי ליישום תוכנית טיפול בפסולת
המשרד להגנת הסביבה קיים שימוע לראש עיריית קלנסוואה והוציא צו תקדימי בגין דפוס קבוע של הימנעות מטיפול בפסולת בישוב
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/1/2020

צוותי המשרד להגנת הסביבה ערכו לאחרונה מספר סיורים בעיר קלנסווה, הנמצאת מזרחית לנתניה, מהם עלה כי יש אזורים שלמים בעיר שלא מתקיים בהם איסוף פסולת. בחלקם - אין איסוף מלא של כל סוגי הפסולת, כמו פסולת המיוצרת במגזר העסקי-מסחרי, פסולת ממבנים מרוחקים או לא חוקיים, גזם, ריהוט ואף פסולת ביתית שאינה נאספת כמתחייב בחוק.

לאור זאת, וכיוון שהמפגעים לא פונו לאורך זמן והפסולת לא נאספה, מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, גדעון מזור, ערך שימוע לראש העירייה בנושא מפגעי פסולת בשטחים פתוחים. בשימוע הבהיר מנהל המחוז כי המפגעים קשים ופוגעים באיכות החיים של תושבי קלנסווה והסביבה.

לאחרונה, מכיוון שהמפגעים טרם טופלו, המשרד להגנ"ס הוציא צו מינהלי תקדימי לעיריית קלנסוואה וראש העיר, בדרישה לטפל במפגעים הסביבתיים וליישם תוכנית לטיפול בפסולת.


כתבות רלוונטיות:

  1. הסדרת הטיפול בפסולת בישובים הערביים, 05.12.2019
  2. לחייב את סאג'ור להפסיק את שריפת הפסולת הפיראטית, 06.06.2019
  3. 9.25 מיליון ₪ לרשויות בצפון לטיפול בפסולת, 18.11.2019
  4. עיריית ראש העין תפצה עסקים על אי פינוי אשפה, 16.12.2019
  5. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

דפוס קבוע של הימנעות מטיפול בפסולת

המשרד הבהיר לראש העירייה, כי מסתמן בעיר דפוס קבוע של אי-טיפול בפסולת בתחומי העירייה. משום כך, כחלק מפעילות נרחבת של המשרד להגנת הסביבה למאבק במפגעי ושריפות פסולת המתרחשים ביישובים ברחבי המדינה, המשרד הוציא צו תקדימי מכוח פקודת בריאות העם וחוק שמירת הניקיון לעיריית קלנסווה.

לצו צורפו חוות דעת בריאותיות של מומחי המשרד להגנת הסביבה, המציגות את הסיכון הבריאותי הממשי הטמון במפגעים אלו, ביניהם תנאים להתפתחות מזיקים במצבורי הפסולת ונזקים בריאותיים משריפות ועשן.

עיריית קלנסווה נדרשת בצו להציג וליישם תוכנית מקיפה ומתוקצבת למניעת הישנותם של מפגעי פסולת ומפגעים סביבתיים אחרים בכל רחבי העיר. התוכנית תכלול פירוט האמצעים ואופן התפעול שיבטיחו מניעת השלכה לא חוקית של פסולת הנוצרת בתחומי הרשות המקומית.

המשרד דורש כי התוכנית תוגש עם התחייבות מצד העירייה כי יישום התוכנית יתן מענה מלא לאיסוף של כל סוגי הפסולת.

המשרד מחדד כי מדובר בחובה המוטלת על כל עירייה מתוקף דינים מוניציפליים, אלא שהחובה לא מיושמת בחלק מהרשויות המקומיות. תוכנית זו מהווה שירות בסיסי שכל רשות מקומית חייבת לספק לתושביה - הן בפן של שירות פינוי פסולת וניקיון הישוב והן בפן של אחריות ראש העירייה, כראש הרשות הסניטרית למניעת מפגעים מתחומי העיר.

צו תקדימי להכין וליישם תוכנית לאיסוף פסולת בישוב

הצו לעיריית קלנסוואה מהווה אירוע משמעותי במלחמה בהשלכות הפיראטיות ובשריפות הפסולת. לראשונה באמצעות צו, דורש המשרד להגנת הסביבה מרשות מקומית להכין וליישם תוכנית לאיסוף מסודר של כל סוגי הפסולת ביישוב, בנוסף להתמודדות עם שריפות הפסולת. ייחודיות הצו מתבטאת בכך שאינו מתרכז בערימת פסולת כזו או אחרת, אלא מבהיר לרשות המקומית את מחויבותה הברורה לתת מענה לכל הפסולת המיוצרת בתחומה.

המשרד להגנת הסביבה יעקוב אחר יישום הצו, ואם יימצא כי הצו לא יקוים והעירייה לא תגיש תוכנית סדורה ותיישמה, בכוונת המשרד לקיים חקירה של המשטרה הירוקה ולהגיש כתבי אישום כנגד הרשות המקומית והעומד בראשה.

המשרד פועל כיום באופן דומה מול רשויות מקומיות נוספות, ויוודא כי כלל הרשויות ימלאו את חובתן לבצע איסוף מלא של הפסולות המיוצרות בתחומן על כל סוגיהן ולמנוע מפגעים בתחומן.

נוסח הצו מופיע בתחתית הכתבה.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "לא מתקבל על הדעת שרשויות מקומיות לא יפנו את כלל זרמי הפסולת שלהן. המשרד לא ישלים עם התופעה שבה שירות כה בסיסי אינו מוענק לאזרח וכתוצאה מכך, נשרפת פסולת ביישובים המוחלשים, הגורמת לזיהום אוויר ותחלואה ביישובים עצמם ובסביבתם ומטרד לתושבים. זהו תפקיד בסיסי של השלטון המקומי ואנחנו נאכוף את הדין, לרבות בהליכים פליליים ברשויות המקומיות. המסר ברור: רשויות שלא אוספות זרמי פסולת – יחויבו לאסוף אותן, או שהמשרד יאכוף נגדן".

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. צו