אסבסט: קנס של 2.8 מיליון ₪ לראש העין וצו מנהלי לעיריית חיפה
המשרד להגנ"ס הוציא צו מנהלי להסרת אסבסט בתחומי בית ספר בחיפה, שהעירייה טרם פעלה להסרתו למרות קבלת תקציב ייעודי של 5 מיליון ₪. וגם עיצום כספי בגובה 2.8 מיליון ₪ לגופים עירוניים של ראש העין שהסירו אסבסט ללא היתר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/7/2021

מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי לעיריית חיפה, לפיו עליה להסיר את האסבסט הפריך מתחומי בית הספר ליאו בק בעיר בלוח הזמנים שהוכתב לה מראש – קרי, עד ה-4 באוגוסט 2021. זאת בהמשך לתקציב של 5 מיליון ₪ שהמשרד להגנ"ס העניק לעירייה לשם כך.

הצו הוצא לפני המועד בשל חשש סביר שהעירייה לא תעמוד בלוח הזמנים משום שטרם הגישה בקשה לקבלת היתר להסרת אסבסט, כמתחייב בחוק.

במקרה אחר, המשרד להגנ"ס הטיל עיצום כספי בסך כולל של 2.8 מיליון ₪ בשל יצירת מפגע אסבסט בעת ביצוע עבודות תשתית בראש העין. העיצומים, בגובה 660,920 ₪ כל אחד, הוטלו על תאגיד המים עין אפק, החברה הכלכלית של ראש העין, חברת המאירי טכנולוגיות וחברת רז מהנדסים.


כתבות רלוונטיות:

  1. הפיקוח על עבודות אסבסט יוגבר, 28.2.2021
  2. הסרת האסבסט ברידינג תידחה בשנתיים וחצי, 22.12.2020
  3. קנס גבוה לצה"ל כי לא הסיר אסבסט, 23.3.2020
  4. שלילת רישיונות ל-14 עוסקים מורשים באסבסט11/11/2019
  5. מידע נוסף על אסבסט | infospot

עבודות הסרת האסבסט עלולות לחרוג מהזמנים שנקבעו

לדברי המשרד להגנ"ס, כבר במאי 2020 קיבלה עיריית חיפה מהקרן לניקיון תקציב של 10 מיליון ₪, שמחציתו נועד להסרת האסבסט הפריך מבית הספר ליאו בק בעיר, ולכן היא הייתה יכולה לבצע את העבודות כבר בשנה הקודמת.

עם זאת, לפי החוק העירייה מחויבת להסיר את האסבסט הנ"ל באופן רשמי עד 4.8.2021, מועד שנמצא עוד לפנינו. אלא שבמחוז חיפה של המשרד להגנ"ס עלה החשש כי עיריית חיפה לא תספיק לבצע את הסרת האסבסט בזמן מאחר שהיא טרם הגישה בקשה פורמלית לקבל היתר לביצוע העבודות. מה שהעירייה הגישה עד לפני כחודש מסתכם בתוכנית עקרונית לעבודות אשר אושרה עקרונית על ידי המשרד להגנ"ס.

בצו יש התייחסות לעונשים הקבועים בחוק במקרה של אי הפסקת שימוש והסרה של אסבסט פריך. העונש המרבי הוא מאסר שנה או קנס בגובה 452,000 ₪. בנוסף לכך, ניתן להטיל עיצום כספי (חוץ מקנס) על מפרי החוק או צו מנהלי.

2.8 מיליון שקל בשל יצירת מפגע אסבסט בראש העין

בתחילת השנה דיווחנו על כוונת המשרד להגנ"ס להגביר את הפיקוח והאכיפה על עבודות להסרת אסבסט עקב ממצאים מדאיגים שעלו מפעולות פיקוח. ואכן, בימים אלה המשרד הודיע כי הוא הטיל עיצום כספי בסך כולל של 2.8 מיליון ₪ על תאגיד המים עין אפק, החברה הכלכלית של ראש העין, חברת המאירי טכנולוגיות וחברת רז מהנדסים, בשל גרימת מפגע אסבסט בעת ביצוע עבודות תשתית בראש העין – כל אחת מהן ספגה עיצום כספי בגובה 660,920 ₪.

העיצומים הוטלו בעקבות אירוע שהתרחש בפברואר 2019. אז המשרד להגנ"ס קיבל דיווח על מפגע אסבסט ברחוב האצ"ל בראש העין. מפקחי המשרד ערכו סיור במקום ומצאו שנעשות עבודות שיקום תשתיות הכוללות החלפת קו ביוב מאסבסט בניגוד לחוק, על ידי תאגיד המים והחברה הכלכלית ראש העין וחברות קבלן ששכרו לצורך העניין. המפקחים מצאו בשטח שברים של צנרת אסבסט שהוצאה משוחות הביוב וערֵמות עפר סמוכות המעורבות בשברי אסבסט רבים נוספים של צנרת האסבסט. עקב כך הם הורו על עצירת העבודה והנחו על אופן הטיפול במפגע לצמצום הסיכון לציבור.

לדברי המשרד להגנ"ס, תאגיד המים עין אפק והחברה הכלכלית של עיריית ראש העין הפעילו באופן מודע חברות קבלן שאינן מורשות לביצוע עבודות אסבסט, ובתוך כך אף גרמו לשבירה ולריסוק האסבסט סמוך לבתי התושבים ומתוך סיכון האוכלוסייה.

בתוך כך, המשרד מציין לטובה את חברת דני ונונו שאף היא הייתה מעורבת בעבודות התשתית והתריעה מראש בפני מנהלי הפרויקט בתאגיד ובחברה הכלכלית על הימצאות אסבסט במקום וסירבה לבצע עבודות באסבסט בלא היתר.

מה הבעיה עם אסבסט?

בעבר היה האסבסט בשימוש נפוץ ברחבי העולם הודות לתכונותיו המיוחדות, בהן עמידות בפני אש, חום ומים. אך הוא הוכח כמסרטן רק לקראת סוף המאה ה־20.

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק גובש בשנת 2011 בוועדת הפנים והגנת הסביבה, במטרה להגן על הציבור מפני נזקי האסבסט. הרכיבים המשתחררים במהלך התפוררות האסבסט הם אלו המהווים סכנה בריאותית, ונקבעה שורת חובות להסרת החומר בשימושיו השונים לרבות בתעשייה, במבני ציבור ובצה"ל.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. צו מנהלי