עדכוני BAT לתעשייה הכימית ולמפעלי טקסטיל
פורסמו טיוטות סופיות של מסמכי ייחוס BREF הצפויות להיכנס לתוקף בהמשך השנה. הן מגדירות את הדרישות הסביבתיות מהתעשייה הכימית ומתעשיית הטקסטיל באירופה. בהמשך הן צפויות להשפיע גם על עסקים דומים בישראל
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/3/2022

האיחוד האירופי ממשיך לרענן ולעדכן מסמכי BREF – BAT Reference Document, הפעם לתעשייה הכימית ולתעשיית הטקסטיל. כאשר החודש פורסמו שתי טיוטות BREF סופיות הנוגעות לתעשיות האלה. מסמכי ה-BAT מגדירים את הדרישות הסביבתיות מתעשיות שונות באירופה, אך משפיעים גם על הרגולציה הישראלית.

האיחוד האירופי פרסם את שתי הטיוטות הסופיות לאחר שעברו סבב של הערות ציבור. כעת הן עוברות לאישור של ועדה מייעצת והן צפויות להיכנס לתוקף בהמשך השנה.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכוני BAT למפעלי טקסטיל, 24.12.2019
 2. פורסמה טיוטת BAT לתעשייה הכימית, 03.12.2019
 3. עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה  [BAT], 13.2.2021
 4. פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, 08.2.2022
 5. מידע נוסף על רישוי סביבתי משולב | Infospot

BAT מערכות ניהול וטיפול בגזי פליטה בתעשייה הכימית

בטיוטה הסופית של מסמך ה BAT למערכות ניהול וטיפול בגזי פליטה בתעשייה הכימית, מסבירים כי הפליטות תלויות בגורמים שונים כמו הרכב חומר הגלם, סוג המוצר, אופי השימוש בחומרי עזר, תנאי הפעלת תהליכים, סוגי הטכניקות המשולבות בתהליך למניעת או הפחתת פליטות ועוד.

המסמך מציג סקירה נרחבת של התעשייה הכימית באירופה והשפעותיה הסביבתיות. לאחר מכן המסמך מציג את ערכי הפליטה הנוכחיים למזהמים הרלוונטיים ואת הטכניקות והטכנולוגיות שיש לקחת בחשבון כאשר באים לבחור BAT.

על פי הטיוטה, גזי הפליטה בתעשייה הכימית נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: פליטות מוקדיות ופליטות לא מוקדיות. הן כוללות בין היתר:

 • פליטות המשתחררות דרך צינור אוורור
 • גזי פליטה מיחידות המספקות אנרגיה, כגון תנורי תהליכים, דודי קיטור, יחידות חום וכוח משולבות, טורבינות גז ומנועי גז.
 • גזי פסולת מציוד לבקרת פליטה, כגון פילטרים, משרפות ומחמצנים.
 • גזי פסולת מאוורור, אחסון וטיפול (העברות, העמסה ופריקה) של מוצרים, חומרי גלם וביניים.
 • פסולת גזים מאוורור טיהור או מכלי חימום המשמשים רק בפעולות הפעלה או כיבוי.
 • פליטה של ​​אוויר ממערכות אוורור
 • פליטות משניות הנובעות מטיפול או סילוק פסולת (למשל חומר נדיף מביוב, מתקני טיפול במי שפכים או מי קירור).
 • פליטות כתוצאה מדליפות ציוד ממשאבות מדחסים, אטמים, שסתומים, אוגנים, מחברים ופריטים אחרים בצנרת, או מציוד כמו אטמי ניקוז.

עדכון ה BAT לתעשיית הטקסטיל

הטיוטה הסופית של מסמכי ה-BAT לתעשיית הטקסטיל הינה עדכון של מסמך BAT משנת 2003. המסמך מתייחס לטיפול מקדים, כגון שטיפה, הלבנה, וצביעת טקסטיל שיכולת הטיפול בהם עולה על 10 טונות ליום.

פעילויות אלה לא מופיעות בתוספת השלישית של חוק אוויר נקי הישראלי ולכן לא ברור אם יש מפעלים בישראל שיושפעו באופן ישיר מהמסמך. התוספת השלישית מגדירה את הפעילויות המחייבות היתר פליטה לאוויר.

על מי יחול ה-BAT בישראל?

מסמכי הייחוס BREF's מגדירים דרישות סביבתיות לתעשיות השונות באירופה. כ-5,000 מפעלים באירופה מקבלים היתר סביבתי משולב בכפוף לעמידה בהן. בהשראת מסמכים אלה, חוק אוויר נקי הישראלי דורש ליישם את הטכניקה המיטבית הזמינה .BAT

כיום מחויבים בכך רק כ – 180 מפעלים ישראליים החייבים בהיתר פליטה לאוויר. אם הכנסת תאשר את חוק רישוי סביבתי משולב אשר מאחד את רוב ההיתרים הסביבתיים להיתר אחד שתקף לעשור, הדרישה תתרחב למפעלים נוספים בישראל. במצב זה מפעלים יידרשו ליישם את הטכניקה המיטבית הזמינה גם בתחומי השפכים, החומרים המסוכנים ועוד, בהתאם לרגולציה האירופית.

תזכורת | מה זה BAT?

המונח טכנולוגיה/טכניקה מיטבית זמינה – BAT מתייחס לטכנולוגיה ולאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים שייעודם מניעה או צמצום של פליטות לאוויר, למים ומדיות נוספות.

המלצות ה-BAT  מביאות בחשבון לא רק את ההיתכנות הטכנולוגית להפחתת פליטות מרבית, אלא משלבות גם שיקולי זמינות והיתכנות כלכלית.

מסמכי ייחוס המגדירים את הטכניקות הזמינות הטובות ביותר, נקראים BREF.

תהליך עדכון מסמך BREF בדרך כלל נמשך מספר שנים וכרוך בהתייעצות עם רשימה ארוכה של בעלי עניין ובמספר סבבים של טיוטות המפורסמות להערות הציבור.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה