השפעות הקורונה: הפחתה של עד 34% בזיהום אוויר
שלושת הסגרים שהוטלו בישראל הביאו להפחתה בריכוזי חנקן דו-חמצני בשיעור של עד 34% ביחס לשנים שקדמו להם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/5/2021

המשרד להגנת הסביבה מסכם את השפעת מגבלות התנועה בשל נגיף הקורונה על תוצאות ניטור איכות האוויר שנעשו בשנה החולפת: שלושת הסגרים הביאו להפחתה של עד 34% בריכוזי חנקן דו-חמצני [NO2] ביחס לשנים 2019-2015. ההפחתות המשמעותיות יותר נמדדו בסגר הראשון ובתחנות ניטור תחבורתיות.

בסך הכול נמשכו שלושת הסגרים כ-4 חודשים וזה פרק הזמן שנותח והושווה לשנים הקודמות. הניתוח נעשה גם באמצעות בחינת נתוני החיישן הלווייני קופרניקוס סנטינל 5P של סוכנות החלל האירופאית.


כתבות רלוונטיות:

  1. בזן תקים עמדה לניפוק מימן לתחבורה, 03.1.2021
  2. פשרה בתביעה נגד זיהום האוויר ברכבת ישראל, 08.4.2021
  3. הנזק הכלכלי מתחבורה נאמד בכ-38 מיליארד ₪ בשנה, 15.2.2021
  4.  86%מתים בשנה מפליטות תחבורה בחיפה, 21.1.2021
  5. זיהום אוויר | infospot

ההפחתה המשמעותית ביותר - בסגר הראשון

לפי הנתונים שמפרסם המשרד להגנ"ס, במהלך הסגר הראשון שהחל בחודש מרץ 2020 והסתיים כעבור חודשיים נמדדו הפחתות של 57%-30% בתחנות הניטור ברחבי הארץ. ההפחתות המשמעותיות יותר נמדדו בתחנות ניטור תחבורתיות, אולם גם בסמוך לתחנות כלליות נמדדו הפחתות של עד 27%.

בסגר השני שנמשך חודש נמדדו הפחתות של עד 36%, ואולם בערכים מוחלטים ההפחתות היו נמוכות יותר, מאחר שבעונת הקיץ הריכוזים נמוכים יותר מלכתחילה בשל התנאים המטאורולוגיים האופייניים לעונה זו בישראל, המעודדים פיזור ומהילה של מזהמי אוויר.

בסגר השלישי, שגם הוא נמשך כחודש, היו הריכוזים גבוהים יותר ביחס לתקופה המקבילה הקודמת גם משום שההפחתה בנסועה בכבישים הייתה קטנה יותר לעומת הסגרים הראשון והשני וגם משום שבחורף 2020-2019 היה מספר כפול של ימי גשם בהשוואה לתקופת הסגר השלישי.

מנתוני הלוויין של סוכנות החלל האירופית עולה כי ההפחתות בתקופת הסגר הראשון הגיעו עד ל-30% ובתקופת הסגר השני היו ההפחתות בין 20%-10%. ההפחתה המשמעותית יותר הייתה בגוש דן. בסגר השלישי הייתה עננות וגשם התורמים לריכוזי מזהמים נמוכים יותר, ולכן לא היה אפשר לבצע השוואה לתקופה המקבילה.

על אף ההפחתה בזיהום האוויר עקב צמצום הנסועה ופעילות המשק בתקופת הסגרים והודות לעלייה בשימוש בכלי רכב נקיים, באזורים מסוימים בארץ דווקא נרשמה עלייה בריכוז חנקן דו-חמצני בתקופות מסוימות. למשל, במהלך הסגר השני נרשמה בין ירושלים לבית שמש עליה של 14% בריכוזים, ומזרחית לחדרה במורד מתחנת הכוח אורות רבין נרשמה עליה בריכוזים של בין 6%-2%.

בסך הכול תקופת הזמן שנמדדה הייתה בין מרץ 2020 לסוף פברואר 2021.

התייחסויות

השרה להגנ"ס, גילה גמליאל: "מגפת הקורונה העמידה את הציבור בישראל בפני אתגרים מורכבים, והיא תיזכר כאחת התקופות המאתגרות במדינה. לצד המורכבות, ניתן לראות כי בשנת הקורונה הציבור הישראלי זכה לנשום אוויר נקי יותר בעקבות הסגרים, המעבר לעבודה מהבית והשמירה על ההנחיות".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה