המשרד להגנ"ס מרחיב את אפשרויות הדיווח הדיגיטלי
פורסם מודול דיווח דיגיטלי מורחב, במסגרתו יתאפשרו 44 סוגי דיווחים באופן דיגיטלי למשרד להגנ"ס: חומרים מסוכנים, איכות אוויר, שפכים, פסולת מסוכנת ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 07/10/2021

המשרד להגנת הסביבה הודיע על הרחבת אפשרויות הדיווח הדיגיטלי של מפעלים ועסקים. כעת יש אפשרות להגיש באופן דיגיטלי 44 סוגי דיווחים שונים בתחומי חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת, שפכים, איכות אוויר ועוד.

מרבית הדיווחים שניתן להגיש במערכת הדיגיטלית אינם דיווחים מיידים שנובעים מהתרחשות אירוע או דליפה מסכני חיים או סביבה, אלא דיווחים שנתיים ורבעוניים, סקרים, תצהירים מקצועיים וכו'.

בשנים האחרונות המשרד להגנ"ס נוקט בצעדים שונים במטרה לטייב את הרגולציה ולהקל על מפעלים ובעלי עסקים את הנטל בעודם מנסים לשמור על החוק. בין הדרכים שמצא לנכון המשרד להקל בהן היא המעבר לדיווחים דיגיטליים.


כתבות רלוונטיות:

 1. אלפי עסקים יעברו למערכת ממוחשבת לחידוש היתר רעלים, 24.9.2020
 2. המשרד להגנ"ס מצמצם את הבירוקרטיה, 22.3.2020
 3. מדיניות חדשה לדיווחי תעשייה למשרד להגנת הסביבה, 15.10.2020
 4. שפכי תעשייה: הרחבת רשימת המזהמים האסורים, 29.6.2021
 5. דיווח דיגיטלי רציף של אתרי פסולת, 25.2.2021

מודול דיווחים מורחב – מה הוא כולל?

מודול הדיווחים המורחב שפרסם שבוע המשרד להגנ"ס כולל 44 סוגי דיווחים שונים בנושאים הבאים:

 • איכות אוויר
 • שפכים
 • אירועי חומרים מסוכנים
 • בדיקות מכלים וצנרת
 • גלאי חומרים מסוכנים
 • מיגון מפני רעידת אדמה
 • מערכות קירור באמוניה
 • סייבר בתעשייה
 • סקר מרחקי הפרדה
 • סקר ניהול סיכונים
 • פסולת מסוכנת

בין הדיווחים שאפשר לדווח באמצעות המערכת באופן דיגיטלי בתחום איכות האוויר נמצאים למשל דיווח שנתי במסגרת היתר פליטה לאוויר, סקרי ריח ותקינות ארובות.

בתחום של אירוע חומ"ס אפשר לשלוח באופן דיגיטלי את התחקיר שנעשה לאחר האירוע, בין היתר.

כמו כן, אפשר להגיש דיווחים שונים הקשורים לבדיקות מכלים וצנרת, כגון: בדיקות מילוי יתר במכלים, דיווח שנתי של חוות מכלי דלק, תקינות של צנרת חוץ מפעלית ושל מכלים ועוד.

כחלק מהדיווחים המחויבים בחוק בנוגע למיגון מפני רעידות אדמה ניתן להגיש במערכת תצהירים על ביצוע סקר גיאולוגי, סקר סיכונים, ביצוע תכנון מיגון, סיום ביצוע מיגון ודיווחים נוספים, גם על ידי מהנדסים.

דיווחים נוספים שאפשר לדווח במערכת קשורים לאירועי סייבר, לרבות דיווח על אירוע סייבר, ביצוע הערכת סיכוני סייבר וסיווג העסק, דיווח על השלמת תוכנית למיזעור סיכוני סייבר ועוד.

ניתן להגיש בעזרת המערכת גם דיווחים על השלמת סקר מרחקי הפרדה, דיווח על השלמת תוכנית סקר ניהול סיכונים, תצהיר על מיפוי תהליכים וסיווג תהליכים מסוכנים, ואף דוחות רבעוניים הנוגעים לפסולת מסוכנת, בין היתר ממפעלי הטיפול ומתחנות המעבר.

מדריך דיווח במערכת הדיגיטלית

למי שמעוניין לדווח במערכת הדיגיטלית ולא בטוח כיצד לעשות זאת, המשרד להגנ"ס מציע מדריך לשליחת דיווח.

המדריך מפרט על התהליך משלב הכניסה למערכת עד לשליחת הדיווח ומסביר כיצד אפשר לראות את היסטוריית הדיווחים.

המדריך המלא מצורף במסמכים הרלוונטיים בתחתית הכתבה.

המעבר לדיגיטל תופס תאוצה

בעבר, המשרד להגנ"ס הודיע על כוונתו לאפשר דיווח דיגיטלי במטרה להקל על התעשייה את הנטל הרגולטורי. לשם כך נדרש לפתח מערכות דיגיטליות מותאמות לצרכי הדיווח.

חלק מהדיווחים שהועברו לדיגיטל או שבימים אלה עובדים עדיין על העברתם לדיגיטל כוללים, בין היתר, דיווח רציף של אתרי פסולת לגבי סוג וכמות הפסולת שנקלטת אצלם, דיווח שנתי במסגרת היתר רעלים, חידוש היתר רעלים באופן דיגיטלי, נתוני ניטור רציף של פליטות לאוויר בזמן אמת, חיבור מעבדות שדוגמות שפכים למערכת דיגיטלית, כמו גם את הציבור ואת תאגידי המים ומפעלים נוספים ועוד.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. מדריך לשליחת