חברת החשמל: נעמוד ביעד הפסקת ייצור חשמל מפחם עד שנת 2026
לאחר שהחברה הודיעה לאחרונה שתשהה את הסבת מרבית היחידות הפחמיות לגז, בשבוע שעבר היא חזרה בה. המשרד להגנת הסביבה: "נשמח לקבל את זה כתוב"
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/7/2023

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בכנסת בהשתתפות מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, הצהיר שפיגלר כי החברה מתכוונת לעמוד ביעד הסופי של הפסקת ייצור חשמל מפחם בישראל עד סוף שנת 2025.

הכוונה לסגירת היחידות הפחמיות הישנות 1-4בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, לאחר הפעלת 2 יחידות גז חדשות שיחליפו אותם, והסבת יתר היחידות הפחמיות בחדרה ואשקלון לגז.

הצהרה זו מגיעה על רקע הודעת החברה בחודש שעבר על השהיית ההסבה לגז של 4 מתוך 6 יחידות ייצור חשמל בחדרה ובאשקלון.

בנוסף לכך, שפיגלר חזר על הצפי ללוחות הזמנים להפסקת הפעילות של 4 היחידות הפחמיות הישנות בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה בכפוף להפעלת 2 יחידות חדשות על גז. לוחות הזמנים ששפיגלר הציג בדיון זהות לאלה שהוצגו על ידי החברה לפני שנה: מחז"מ 70 יעבוד עד דצמבר 2023, מחז"מ 80 עד ינואר 2024, ורק אז אפשר יהיה להפסיק את הפעילות של 4 היחידות הפחמיות הישנות בחדרה. מדובר בעיכוב של שנה וחצי ביחס ללוחות הזמנים שצוינו בהחלטת הממשלה בנושא.

העיכובים בלוחות הזמנים שהיו עד כה נבעו, לדברי שפיגלר, ממגפת הקורונה, המלחמה באוקראינה, תביעה משפטית שהוגשה נגד הפרויקט, ריקול לחלקים במחז"מ 70 החדש, וסיבות נוספות.

במהלך הדיון הודיע שפיגלר שחברת החשמל מקווה שהיחידה הפחמית הראשונה שהוסבה לגז בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון תופעל החודש לראשונה בגז טבעי.

בתגובה לדברי שפיגלר, שיבח נציג המשרד להגנת הסביבה שהשתתף בדיון את ההחלטה שלא לדחות את הסבת היחידות מעבר לשנת 2026 והוסיף כי המשרד ישמח לקבל אסמכתא בכתב לכך.


כתבות רלוונטיות:

  1. חברת החשמל החליטה להשהות את ההסבה לגז, 27.6.2023
  2. עלות של 6 מיליארד ₪ למשק בשל עיכוב ההסבה לגז, 16.2.2023
  3. מבקר המדינה: ליקויים בקבלת ההחלטות לשימור ולהסבת היחידות הפחמיות, 30.11.2022
  4. היתר הפליטה ליחידות המזהמות בתחנת הכוח לא יוארך, 02.11.2022
  5. מפל"ס: תחנת הכוח בחדרה אחראית ל-35% מהעלות החיצונית, 08.9.2022

תחנת הכוח אורות רבין

על פי החלטת ממשלה, בחודש יוני 2022 היו צריכות להיסגר היחידות הפחמיות 4-1 בתחנת הכוח אורות רבין, ובמקומן היו צריכות לפעול שתי יחידות בגז טבעי. היעד הנ"ל נדחה לינואר 2024. בשל כך, חלה עלייה בתעריף החשמל ורמת פליטת המזהמים הייתה גבוהה מהמתוכנן.

לפי דוח מבקר המדינה שפורסם לפני חצי שנה, העלויות הסביבתיות של העיכוב נאמדות בכ-4 מיליארד ש"ח, העלויות העודפות לתעריף החשמל נאמדות בכ-981 מיליון ₪ ואובדן הכנסות המדינה ממיסים מוערך בככ-770 מיליון ₪ – ובסך הכול כ-5.8 מיליארד ₪.

לפי אומדן שביצע מרכז המחקר והמידע של הכנסת, העלות הכספית בגין אי-סגירת התחנות הפחמיות במועד שנקבע, יוני 2022, מוערכת בכ-640 מיליון ₪ בשנת 2022 ובכ-837 מיליון ₪ נוספים ב-2023. סכומים אלה לא כוללים את העלויות החיצוניות המוזכרות בפסקה הקודמת.

לפני חודש החברה הודיעה על השהיית ההסבה לגז

כפי שדיווחנו לאחרונה, בחודש מאי האחרון התקיים דיון במשרד האנרגיה בשיתוף נציגים מרשות החשמל, חברת נגה וחברת החשמל. לאחר הדיון, החליט דירקטוריון חברת החשמל להשלים את ההסבה לגז של 2 היחידות הפחמיות בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון שכבר החלה, ולהשהות את ההסבה לגז של 4 היחידות הנותרות (2 בחדרה ו-2 באשקלון).

כאמור במהלך הדיון בוועדה בכנסת, הודיע מנכ"ל חברת החשמל כי כל 6 היחידות – ברוטנברג ובאורות רבין – יוסבו לגז עד סוף 2025. במקרה חירום יהיה ניתן להפעיל מחדש את היחידות הפחמיות באורות רבין, הודות להחלטה שהתקבלה בזמנו שהיחידות יעברו לשימור ולא ייצאו לגמרי מכלל שימוש.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה