חברת החשמל החליטה להשהות את ההסבה לגז של היחידות פחמיות
החברה החליטה כי רק 2 יחידות ייצור חשמל בתחנת הכוח רוטנברג יוסבו לגז משום שהסבתן כבר החלה. הסבת 4 יחידות נוספות שתוכננו תושהה בינתיים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/6/2023

לפני חודש חברת החשמל פרסמה החלטה שעברה מתחת לרדאר. בהחלטה נקבע כי החברה תשהה הסבה לגז של 4 מתוך 6 יחידות פחמיות לייצור חשמל בחדרה ובאשקלון שתוכננה עד 2026. מדובר בהחלטה עם השלכות משמעותיות על משק האנרגיה, על העמידה ביעדי האקלים הלאומיים, על זיהום האוויר באזורים הסמוכים לתחנות הכוח ועוד.

שתי יחידות פחמיות באשקלון יוסבו לגז בכל זאת משום שהסבתן כבר החלה והציוד נרכש. אולם החברה תשהה את ההסבה לגז של 2 היחידות הפחמיות הנוספות באשקלון ושל 2 היחידות הפחמיות בחדרה (יחידות 6-5).

ההחלטה להשהות את ההסבה התקבלה בשל סיבות רבות. אחת מהן היא ניסיון משרד האנרגיה להתנות את ההסבה בכך שעלות הפרויקט תוכר במסגרת תעריף החשמל. סיבה אחרת היא החשש לפגוע באספקת החשמל הרציפה בעקבות ההתבססות בעיקר על גז. הסיבה לחשש נעוצה בייצוא גז ישראלי בכמויות גדולות. ייתכן שהייצוא יכריח את ישראל לרכוש גז ממדינות אחרות ואז מחיר תפעול היחידות המוסבות יעלה. חברת החשמל מבקשת להביא זאת בחשבון, או לחילופין להתחיל לפקח על מחיר הגז שייועד ליחידות הייצור שיוסבו. הנהלת החברה מעריכה כי הסיכויים להכרה במלוא עלות הפרויקט עולים על הסיכוי כי העלות לא תוכר.

חברת החשמל ציינה כי אם משרד האנרגיה יחליט שיש להסב לגז גם את יתר היחידות הפחמיות (לפי התוכנית המקורית) – יהיה צורך לעדכן את לוחות הזמנים ולהכיר במלוא עלויות הפרויקט.


כתבות רלוונטיות:

 1. עלות של 6 מיליארד ₪ למשק בשל עיכוב ההסבה לגז, 16.2.2023
 2. מבקר המדינה: ליקויים בקבלת ההחלטות לשימור והסבה של היחידות הפחמיות, 30.11.2022
 3. היתר הפליטה ליחידות המזהמות בתחנת הכוח לא יוארך, 02.11.2022
 4. אישור חלקי להגדלת הפעילות של תחנת הכוח באשדוד, 24.7.2022
 5. היחידות הפחמיות המזהמות בחדרה ייסגרו רק ב-2024, 21.6.2022
 6. מפל"ס: תחנת הכוח בחדרה אחראית ל 35% מהעלות החיצונית, 08.9.2022

משרד האנרגיה ביקש לבחון מחדש את הכדאיות

מסתבר כי בחודש מאי התקיים דיון מרובה משתתפים במשרד האנרגיה. בדיון השתתפו נציגים מרשות החשמל, מהחברה הממשלתית לניהול מערכת החשמל הארצית - נגה, ממשרד האוצר ומחברת החשמל. מנכ"ל משרד האנרגיה הנחה את רשות החשמל לבחון את כדאיות ההסבה לגז של 6 היחידות המתוכננות, כולל בחינת כדאיות ההסבה רק של חלק מהיחידות והעלויות הצפויות של כל חלופה. במקביל, משרד האנרגיה ביקש מחברת החשמל לבחון את ההשפעה של מחירי הגז על עלות ייצור החשמל לאחר ההסבה.

לאחר הדיון, חברת נגה הוציאה מכתב ובו ציינה את היתרונות בהסבת היחידות מנקודת מבטה: גמישות גבוהה, תגובה דינאמית טובה יותר (תגובות מהירות לשינוי תדר) ושמירה על אינרציה במערכת. בעקבות כך החליט דירקטוריון חברת החשמל להשלים את ההסבה לגז של 2 היחידות הפחמיות בתחנת הכח רוטנברג באשקלון שכבר החלה, ולהשהות את ההסבה לגז של 4 היחידות הנותרות (2 בחדרה ו-2 באשקלון).

השפעה על יעדי האקלים, זיהום האוויר ועלויות חיצוניות

דוח של המשרד להגנ"ס שפורסם לפני כחודש צפה כי אם המדינה תמשיך בקצב היישום הנוכחי של התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, עד שנת 2030 היא תשיג רק 12% הפחתה בהשוואה לשנת 2015 - פחות ממחצית מהיעד הלאומי שעומד על 27%.

כדי לעמוד ביעד לשנת 2030, כמחצית מההפחתת הפליטות אמורה לבוא ממשק החשמל, הן מהגידול בשימוש באנרגיות מתחדשות עד לרמה של 30% והן מהפסקת השימוש בפחם והמעבר לגז טבעי.

אלא שלפי הדוח, בקצב הנוכחי שילוב האנרגיות המתחדשות יגיע רק ל-19% בשנת 2030. זאת אחת הסיבות המרכזיות לקושי לעמוד ביעד לשנה זו. בנוסף לכך, הדוח התבסס על ההנחה שהשימוש בפחם יופסק כליל עד שנת 2026, אך במקרה שהסבת היחידות הפחמיות לגז תתרחש רק באופן חלקי – גם הפחתה של 12% בפליטות עד שנת 2030 לא תושג בשל התרומה הגדולה של הפסקת השימוש בפחם להפחתת הפליטות.

הפחתת הפליטות מייצור חשמל בפחם לא משפיעה רק על שינוי האקלים אלא גם עם זיהום האוויר הפוגע בבריאות ולכן גורר עלויות חיצוניות.

היסטוריה של עיכובים בהסבה ובסגירה של יחידות פחמיות

בישראל יש 10 יחידות ייצור חשמל מפחם:

 • בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה:
  • 4 יחידות ייצור ישנות ומזהמות מאוד
  • 2 יחידות ייצור חדשות שמחוברות לאמצעים להפחתת פליטות
 • בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון: 4 יחידות ייצור חדשות שמחוברות לאמצעים להפחתת פליטות

בשנת 2016, לפני 7 שנים, הודיע שר האנרגיה דאז, יובל שטייניץ, על החלטה לסגירה הדרגתית של 4 היחידות הפחמיות הישנות והמזהמות בתחנת הכוח בחדרה עד שנת 2022. הסגירה הותנתה בהקמת יחידות חדשות באותו אתר שיהיו מונעות בגז. החלטת ממשלה בנושא (#4080) אושרה בשנת 2018.

אלא שהפרויקט התעכב מספר פעמים ולפי הדיווח האחרון שלנו מלפני 4 חודשים, עד סוף השנה ניתן יהיה להפסיק את השימוש ב-2 מהיחידות ושנה לאחר מכן להפסיק את השימוש גם ב-2 היחידות הנותרות.

לפי דוח של הכנסת בנושא, בשל העיכוב בעצירת השימוש ביחידות 4-1, המשק והמדינה הפסידו במהלך 2023-2022 הכנסות בסך 5.8 מיליארד ₪. מתוכן, כ-4 מיליארד ₪ הן עלויות חיצוניות סביבתיות, כ-1.5 מיליארד ₪ הן עלויות עודפות בתעריפי החשמל, בעיקר עקב עליית מחירי הפחם בעולם, וכ-300 מיליון ₪ נוספים מיוחסים לאובדן הכנסות המדינה ממסים.

בשנת 2019 שר האנרגיה שטייניץ המשיך את המגמה והודיע על החלטה להפסיק את השימוש בפחם לייצור חשמל עד שנת 2025 באמצעות הסבת 6 יחידות הייצור החדשות (2 בחדרה ו-4 באשקלון) מפחם לגז. כאמור, כעת חברת החשמל מודיעה על השהיית ההסבה של 4 מבין 6 היחידות.

מבקר המדינה פרסם בשנה שעברה דוח ובו ביקורת על התהליכים הנ"ל.


  ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
חן בקרת אקלים שרון וסרשפרונג 072-3943015 hbakara@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>