אישור חלקי להגדלת הפעילות של תחנת הכוח באשדוד, על חשבון אשקלון
חברת החשמל ביקשה מהמשרד לאשר תוספת של 10,000 שעות הפעלה עד סוף השנה ל-4 יחידות גז בתחנת הכוח אשכול שבאשדוד. המשרד אישר 2,000 שעות בלבד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/7/2022

משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת החשמל פנו לאחרונה למשרד להגנת הסביבה וביקשו אישור תוספת של 10,000 שעות הפעלה עד לסוף השנה ל-4 יחידות המוסבות לגז טבעי בתחנת הכוח אשכול שבאשדוד, מעבר למה שהותר עד כה בהיתר הפליטה לאוויר.

לפי המשרד להגנ"ס, מדובר ביחידות מבוססות גז ישנות שלא חוברו למתקני הפחתת פליטות, ולכן זיהום האוויר מהן גבוה יותר אף מיחידות פחמיות (באשקלון) שמותקנים בהם סולקנים להפחתת פליטות.

לכן, על מנת למנוע גידול במאזן הפליטות הלאומי, המשרד להגנת הסביבה הסכים לאשר 2,000 שעות הפעלה נוספות בלבד, וגם זאת כמוצא אחרון. במצב רגיל היחידות רשאיות לפעול 2,300 שעות בשנה.

הסיבה לבקשת חברת החשמל להפעיל את היחידות היא בחלקה בכדי להבטיח רציפות ואמינות של אספקת החשמל, ובחלקה בשל רצונה לחסוך בעלויות התפעול של יחידות פחמיות באשקלון, בשל התייקרות חדה של הפחם בהשוואה למחירי הגז שמשלמת חברת החשמל למאגרי הגז הישראליים, שגורם לעליית תעריף החשמל בשבועות הקרובים ב- 10%.

לדברי ממלא מקום מנכ"ל חברת החשמל רם ארליכמן, "הדממת היחידות תביא להפעלת יחידות פחמיות באופן קבוע, לרזרבות ייצור נמוכות מהסף הנדרש והמקובל במערכת החשמל הארצית, עד כדי ניהול מחסור ולהפעלה בסולר, ובנוסף, להשפעה קריטית גם על מערכת ההולכה בדגש על אזור הדרום".


כתבות רלוונטיות:

  1. היחידות הפחמיות המזהמות בחדרה ייסגרו רק ב-2024, 21.6.2022
  2. איגוד ערים שרון-כרמל מתנגד לפטור את חברת החשמל מהיתר הפליטה, 02.6.2022
  3. המשרד להגנ"ס מתנגד להחרגת תחנות הכוח מחוק אוויר נקי, 29.5.2022
  4. חשמל אמין לפני אנרגיות מתחדשות, 18.10.2021
  5. מידע נוסף על שינוי אקלים |  infospot

הפעלת היחידות המזהמות באשדוד – כמוצא אחרון

המשרד להגנת הסביבה התנה את אישור 2,000 שעות ההפעלה הנוספות שאישר ל-4 היחידות הגזיות המזהמות באשדוד בכך שיפעילו אותן כמוצא אחרון. יחידות אלו יופעלו רק לאחר הפעלת שאר יחידות הייצור הפועלות על גז ברשת החשמל, הרלוונטיות לביקוש החשמל באזור הזה.

בנוסף על כך ביקש המשרד לקבל סדרת נתונים ומידע לבחינת עומק של חלופות אחרות מזהמות פחות, בין השאר כדי לוודא כי אין הספק זמין אחר מבוסס גז אשר אפשר להשתמש בו (תחנות ייצור בטכנולוגיית מחזור משולב ואף פיקרים במחזור פתוח).

הסיבה שהוא בכל זאת אישר תוספת שעות הפעלה, לדבריו, היא החשש לפגיעה באמינות החשמל וגלי החום בתקופה זו. היקף ההפעלה המוערך בשל תוספת השעות שאושרו הוא שלושה עד ארבעה שבועות.

היחידות הפחמיות המזהמות בחדרה ייסגרו רק ב-2024

שאלת הפעלת היחידות הפחמיות באשקלון אל מול יחידות הגז באשדוד, מזכירה את הסוגיה של הפעלת יחידות ייצור החשמל 4-1 המזהמות בתחנת הכוח בחדרה, עליה דיווחנו לאחרונה.

נזכיר שביוני האחרון הודיעה חברת נגה, האחראית לניהול מערכת החשמל, כי סגירתן תושלם סופית רק בינואר 2024, שנה וחצי אחרי המועד שנקבע.

נציג החברה הסביר שכדי להשבית את היחידות הפחמיות צריך להשלים קודם את ההקמה ואת ההפעלה המסחרית של שתי יחידות ייצור חשמל חלופיות המונעות בגז טבעי. רק לאחר הפעלת היחידה הראשונה, בעוד כ-10 חודשים, יהיה אפשר להוציא משימוש שתי יחידות פחמיות. את שתי היחידות הנוספות יוציאו משימוש עם הפעלת היחידה החדשה השנייה בתחילת 2024.

לדברי נציג חברת החשמל, העיכוב בהקמת היחידות החדשות נבע בעיקר מבעיות בשילוח ובשינוע של ציוד לארץ וכן סגירת מפעלי ציוד בעולם בשל מגפת הקורונה וריקול (Recall) של יצרני הטורבינות, מה שגרם לעיכוב של כ-9 חודשים.

המתווה לסגירת 4 היחידות נקבע בהחלטות ממשלה מ-2016 ומ-2018, אך לפנינו עוד דוגמה לכך שהחלטות ממשלה אינן מחייבות. מי שמשלם את המחיר הם התושבים באזור שסובלים מהשפעות זיהום האוויר, והמשק כולו מכיוון שלפי המשרד להגנת הסביבה העלות החיצונית היומית של הפעלת היחידות היא 8 מיליון ₪.

איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל המשרת את הרשויות המקומיות הסמוכות לתחנת הכוח בחדרה, הסביר כי צריכת החשמל במרחב שרון-כרמל הוא 7% מהצריכה הארצית, אך הייצור במרחב הוא 35% מהייצור הארצי, כך שהתושבים סובלים באופן לא שוויוני מההשפעות של תחנות הכוח ובראשן, זיהום אוויר הגורם לתחלואה עודפת.

התייחסויות

מחברת החשמל נמסר: "חברת החשמל פועלת ותפעל על פי הנחיות הרגולטור. על רקע העובדה כי לחברת החשמל חוזי גז מצויינים אשר צמצמו משמעותית את עליית מחיר החשמל, החברה ביחד עם ניהול המערכת סברה כי לטובת צמצום הוצאות הייצור בפחם אשר מרקיע שחקים במחיר ומגולגל לכיס של הציבור, יהיה נכון לייצר יותר שעות באמצעות גז, כשסדר הפעלת היחידות נתון בכל מקרה לשיקולו הבלעדי של מנהל המערכת.

יצויין עוד, כי במרבית הפרמטרים היחידות הגזיות באשכול מזהמות פחות מיחידות פחמיות. כאמור, החברה תפעל על פי הנחיות הרגולטור ובהתאם להיתרי הפליטה המאושרים."

מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה נמסר: "האיגוד דורש  כי חברת החשמל תעביר מידע נוסף לפני מתן אישור להפעלה של היחידות הישנות בתחנת הכוח אשכול. האיגוד פועל לשיפור איכות האוויר ולהפחתת ריכוזי המזהמים ברשויות האיגוד וכן לעמידה בתקנים לפי הטכנולוגיות המיטיבות הזמינות הנהוגות בתחנת הכח אשכול באשדוד ובכלל המפעלים ברשויות האיגוד. המשרד להגנ"ס אישר הפעלה זמנית של היחידות - במקביל לדרישה לקבלת נתונים נוספים  מחברת החשמל על מנת לבחון מתן אישור נוסף.

האיגוד דורש כי המשרד להגנת הסביבה יבחן וימצה כל אפשרות אחרת לפני הפעלת היחידות הישנות ולפעול בכל דרך להימנע מלהשתמש ביחידות אלה. ראוי לציין כי בשלב זה בנתוני תחנות הניטור של האיגוד ובנתוני הניטור הרציף בארובות -  לא נרשמו חריגות, וזאת לאחר בדיקה של כלל נתוני הניטור והדיגום.

עמדת האיגוד היא כי על חברת החשמל להעביר לאיגוד ולמשרד ללא דיחוי את הנתונים שביקש, זאת כדי שלא ייווצר מצב של בקשה לארכה נוספת."


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: