מבקר המדינה: ליקויים בקבלת ההחלטות לשימור והסבה של היחידות הפחמיות
מבקר המדינה מטיל ספק בכדאיות שימור היחידות הפחמיות 1-4 בחדרה בשל עלות שלא נלקחה בחשבון, וחוסר ודאות להצלחת הפרויקט. לגבי ההסבה לגז של היחידות הפחמיות בחדרה ואשקלון, המבקר ממליץ על הפעלה עונתית במקום הפעלה קבועה בעומס מזערי
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/11/2022

מבקר המדינה פרסם החודש דוח שעוסק בשימור ובהסבה לגז של היחידות הפחמיות לייצור חשמל בתחנות הכוח בחדרה ובאשקלון – 2 תחנות הכוח הפחמיות היחידות בישראל.

הדוח בחן את כדאיות השימור של יחידות 4-1 בחדרה אל מול אפשרות גריטתן. לצד זאת הוא התייחס לכדאיות ההסבה לגז של יחידות 6-5 בחדרה ויחידות 4-1 באשקלון והציע שהפעלה עונתית של היחידות במקום הפעלה קבועה שלהן בעומס נמוך תהיה משתלמת יותר.

המבקר מצביע על הערכת-חסר של חברת החשמל ושל רשות החשמל בנוגע לעלות האמיתית של שימור היחידות הפחמיות 1-4 בחדרה – מה שיכול להוביל למסקנה כי לא כדאי לשמר אותן אלא לגרוט. בין היתר, לא הובאה בחשבון העלות החיצונית של פליטת מזהמים וגזי חממה במהלך שנת חירום שבה יופעלו היחידות, עלות שלבדה מוערכת ב-1.2 מיליארד ₪.

כזכור, בשנת 2019 קבע משרד האנרגיה תחת השר יובל שטייניץ תוכנית הדרגתית להפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל עד לשנת 2025. התוכנית כרוכה בהפסקת השימוש ביחידות 4-1 בתחנת הכוח בחדרה, והסבת יתר היחידות הפחמיות בחדרה ובאשקלון לגז.


כתבות רלוונטיות:

 1. ועדת התכנון דחתה הקמת שכונה עד לסגירת היחידות המזהמות, 30.10.2022
 2. תביעה נגד הממשלה וחברת החשמל בשל עיכוב סגירת היחידות, 22.9.2022
 3. היחידות הפחמיות המזהמות בחדרה ייסגרו רק ב 2024, 21.6.2022
 4. מפל"ס: תחנת הכוח הפחמית בחדרה אחראית ל 35% מהעלות החיצונית, 08.9.2022
 5. אשדוד מאיימת לתבוע את משרד האנרגיה בגין תחנת הכוח בעיר, 19.10.2022

שימור היחידות הפחמיות: עולה הרבה ולא ברור אם יכול להצליח

מבקר המדינה הזכיר בדוח כמה עלויות אפשריות שלא הובאו בחשבון במהלך הערכת העלות שביצעו ברשות החשמל ובחברת החשמל עבור בחינת הכדאיות של שימור יחידות 4-1 הפחמיות בחדרה.

מדובר ביחידות ייצור חשמל מונעות פחם, היחידות בישראל שלא מחוברות לאמצעים להפחתת פליטות (סולקנים ועוד) ולכן הפעלתן גורמת לזיהום אוויר ניכר. עקב כך הן היו מיועדות להפסקת פעילות כבר בשנת 2022, אלא שכפי שדיווחנו בעבר הפסקת השימוש בהן נדחתה לשנת 2024.

בין היתר, מציין המבקר כי עלות גריטת היחידות – במקום שימורן – זולה יותר ב-270-200 מיליון ₪ ממה שהעריכה חברת החשמל. כלומר, עלות השימור שניצבת מנגד גבוהה יותר ב-6-5%, ב-85-66 מיליון ₪. לעלות זאת יש להוסיף כ-1.5 מיליארד ₪ בגין הפעלות תקופתיות רבות וממושכות יותר של יחידות 4-1 לצורך שימורן, ממה שהעריכה תחילה חברת החשמל.

בנוסף, מבקר המדינה ציין כי חברת החשמל ורשות החשמל לא הביאו בחשבון את העלות החיצונית הצפויה כתוצאה מהפעלת יחידות השימור במשך שנת חירום – הן בשל פליטת מזהמים והן בשל פליטת גזי חממה, ולא הביאו בחשבון את העלות החיצונית הכוללת של פליטת גזי חממה כתוצאה מפרויקט השימור. העלות החיצונית הכוללת נאמדת בכ-1.2 מיליארד ₪.

לבסוף, מבקר המדינה ציין כי הצורך בהסטת עובדים מיחידות 80-70 (יחידות הגז החדשנות הנבנות כתחליף ליחידות הפחמיות) ליחידות 4-1 לצורך החזרתן משימור, עלול לפגוע בפעילות הסדירה של יחידות 80-70 בעת חירום ובאספקת החשמל מיחידות אלה – שנחשבות עדיפות להפעלה בחירום לעומת יחידות 4-1. בנוסף, הסטת העובדים עשויה לגלם עלויות שיגדילו את אומדן העלות של פרויקט השימור.

בסך הכול עלויות השימור הנוספות מכלל ההיבטים שהוזכרו כאן יכולות להגיע עד 3.4 מיליארד ₪ - מעבר לסכום שהעריכו בחברת החשמל ורשות החשמל, כך לפי דוח המבקר.

בשנת 2021 החליט שר האנרגיה דאז, יובל שטייניץ, על שימור של 4 היחידות הפחמיות בחדרה, שבהן לא הותקנו סולקנים, לטובת שנת חירום. ההחלטה התקבלה לאחר התלבטות אם לסגור את היחידות ולגרוט אותן או להפסיק את פעילותן אך להמשיך לתחזק אותן, כלומר להפעיל אותן רק מפעם לפעם, למקרה שיהיה בהן צורך בשנת חירום.

לקראת קבלת ההחלטה על שימור היחידות, חברת החשמל ורשות החשמל הכינו מסמך שמציג את עלויות השימור אל מול החלופה – גריטת היחידות הפחמיות. אלא שכעת הדוח של מבקר המדינה מציג עלויות אפשרויות נוספות שלא הובאו בחשבון, שמגיעות כאמור עד ל-3.4 מיליארד ₪, מה שמעמיד בסימן שאלה את כדאיות פרויקט השימור על פני גריטת היחידות.

פרויקט שימור ראשון מסוגו בעולם

לא רק העלויות הגבוהות יותר מההערכה הקודמת מטרידות את מבקר המדינה בקשר לפרויקט שימור היחידות הפחמיות בחדרה. בדוח הוא ציין את אי הוודאות באשר להצלחת הפעלת היחידות הפחמיות המשומרות ברגע האמת, בשנת חירום.

לדבריו, לחברת החשמל אין ניסיון בשימור תחנות ייצור פחמיות לשם הפעלתן המהירה בשעת חירום. שימור יחידות דומות במתווה שהוצע לא נוסה במדינה אחרת בעולם. מרבית המדינות גורטות את התחנות הפחמיות, ומדינות שבהן יש חשש לביטחון האנרגטי ממשיכות להפעילן. במצב חירום יתחילו להפעיל את היחידות 4-1, אך ייתכן שתהליך השימור הממושך יגרום לכך שהשלמת ההפעלה של ארבע היחידות תהיה רק לקראת סיום שנת החירום, לכן לא בטוח שיתאפשר לעשות בהן את השימוש המתוכנן.

יחידות מוסבות לגז – באיזו שיטה כדאי להפעיל אותן?

מבקר המדינה התייחס בדוח גם ליחידות פחמיות בחדרה ובאשקלון שכיום מחוברות לאמצעים להפחתת פליטות כגון סולקנים, והן עתידות להיות מוסבות לגז טבעי לפי החלטת שר האנרגיה מ-2019. מדובר ביחידות 6-5 בחדרה וביחידות 4-1 באשקלון. ההספק של 6 היחידות יחדיו הוא 3,400 מגה וואט.

באופן כללי, הנצילות ביחידות הפחמיות הנוכחיות, גם אחרי ההסבה לגז, תהיה נמוכה ב-8% יחסית ליחידות הייצור בגז טבעי הקיימות – אלה שלא עברו הסבה מפחם לגז. זה הופך את היחידות שיוסבו ליקרות ולמזהמות יותר, שכן הן "תורמות" פחות חשמל עבור אותה כמות גז שהן שורפות.

לפיכך, מבקר המדינה מציע להפעיל את היחידות המוסבות הפעלה עונתית במרבית השנה, במקום הפעלה רציפה בעומס מזערי שתהיה מזהמת ויקרה יותר.

לפי דוח המבקר, הפעלה עונתית החל בשנת 2026 ועד שנת 2045 עשויה לחסוך כ-1.1 מיליארד ש"ח בעלויות דלקים ובעלויות חיצוניות מפליטת מזהמים מקומיים. נוסף על כך תיחסך עלות חיצונית בגין פליטות גזי חממה בסך של כחצי מיליארד ש"ח. כלומר, הפעלה עונתית של היחידות המוסבות בשנים 2026 עד 2045 עשויה לחסוך עלויות משקיות בסך כ-1.6 מיליארד ₪.

ההשקעה הנדרשת בהסבת 6 היחידות לגז טבעי היא כ-1.2 מיליארד ₪, אך היא נמוכה ב-7 מיליארד ש"ח מעלות הקמה של יחידות ייצור חשמל חדשות. אולם, אם יוסבו היחידות, עלות הדלקים תהיה גבוהה יותר ב-2 מיליארד ₪ מאשר במקרה של הקמת יחידות חדשות או שימור היחידות הקיימות ללא הסבתן לגז, או אפילו גריטתן. למרות זאת, אם משקללים את העלות הכוללת, עדיין משתלם יותר להסב את היחידות הפחמיות הללו לגז מאשר ליישם כל אחת מהחלופות, כך לפי מבקר המדינה.

המלצות מבקר המדינה

המלצות דוח המבקר לגבי היחידות הפחמיות בתחנות הכוח בחדרה ובאשקלון:

לגבי היחידות 4-1 בחדרה (יחידות פחמיות ללא סולקנים):

 • מומלץ כי משרד האנרגיה ורשות החשמל יבחנו על בסיס שנתי את הצורך בשימור היחידות ואת כדאיות השימור, ויפעלו לגריטתן בהתאם לבחינת הכדאיות.
 • מומלץ כי נוכח הפער בין עלות הגריטה שהעריכה חברת החשמל לעלויות בפועל בארצות הברית (פער של 417-487 מיליון ש"ח), רשות החשמל תעריך מחדש את עלויות שימור היחידות.
 • מומלץ כי רשות החשמל תבצע בחינה של העלויות הנגזרות מההפעלה הראשונה בפועל של היחידות בעת חזרתן לשימוש משימור ותעדכן את תחשיביה.
 • מומלץ כי חברת החשמל ורשות החשמל יבחנו את מספר העובדים הדרוש להחזרת יחידות 4-1 משימור בלי לפגוע בכשירות של יחידות 80-70, ויפעלו לכמת את עלותם ולשקף זאת בעלויות השימור.
 • מומלץ כי משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת החשמל יבחנו את פרויקט השימור לנוכח עלויותיו העודפות שהוצגו בדוח מבקר המדינה, הסיכונים הטמונים בו והחלופות הקיימות לו, כגון ייצור בסולר ביחידות 80-70 בתחנת אורות רבין בעת חירום.

לגבי היחידות המוסבות לגז:

 • מומלץ כי רשות החשמל וחברת ניהול המערכת נגה יבצעו ניתוח עלות-תועלת של הפעלת היחידות המוסבות באופן עונתי במקום באופן רציף ומזערי, זאת לנוכח החיסכון הפוטנציאלי בעלויות הדלקים ובעלויות החיצוניות מזיהום אוויר מהפעלה עונתית לעומת הפעלה רציפה.
 • מומלץ כי הרשות ומשרד האנרגיה יבחנו במשך השנים את ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום אגירת אנרגיה ויפעלו להסרת החסמים להגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות ולקידום פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו ייצור באנרגיות מתחדשות עם גיבוי קטן יותר של דלקים מאובנים ובהתאם יבחנו את הצורך בהמשך יישום הסבת היחידות לגז טבעי.

התייחסויות

יו"ר איגוד ערים לסביבה שרון כרמל אסיף איזק: "מבקר המדינה מחזק את עמדת האיגוד לפיה יש לסגור מיידית  את יחידות 4-1 בתחנת הכוח אורות רבין. דוח מבקר המדינה קובע אף הוא  כי תכנית השימור אינה רלונטית ואינה ישימה יותר... העיכוב בסגירה גורם למותם של 50 איש בשנה - על פי משרד הבריאות. משרדי הממשלה האחראים - האנרגיה והגנת הסביבה מחוייבים לפעול באופן מיידי לסיום הכשלון המתמשך ולהורות על  סגירת יחידות 4-1".

חברת החשמל: "ב-4 השנים האחרונות (מ-2018), מאז החלטת הממשלה לרפורמה במשק החשמל, חברת החשמל נמצאת בתהליך יישום משמעותי הכולל צעדי התייעלות מאסיביים ושינויים ארגוניים.

המבקר אף שיבח לא מעט מעשייתה המשמעותית של חברת החשמל ואת ההישגים הגדולים לחברה ולמשק החשמל בכללותו. יחד עם זאת, בדוח הסופי נותרו קביעות ומסקנות שלעמדת החברה אינן מביאות לידי ביטוי את מלוא הנתונים שהונחו בפני צוות הביקורת. חברת החשמל מכבדת ומעריכה את העבודה הרצינית שנעשתה במשרד מבקר המדינה ורואה בכל הערה והארה כמשוב משמעותי לפעילות החברה.

צוות לתיקון ליקויים בראשותו של מנכ"ל החברה, מאיר שפיגלר, פועל בהתאם להחלטות והמלצות המבקר, כלל הלקחים והמסקנות של מבקר המדינה נלמדו, הוטמעו והופנמו, ולאורם החברה ממשיכה לפעול.  כל זאת, על מנת ליישם את הרפורמה כפי שנקבעה ולהמשיך להיות חברת האנרגיה הלאומית המובילה בארץ".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה