תנאים חדשים למתקני טיפול בפסולת אלקטרונית
המשרד להגנת הסביבה הפיץ לבעלי העניין טיוטת תנאים לרישיון העסק של מתקני טיפול בפסולת אלקטרונית. בין התנאים: הוראות אחסון, טיפול, דיווח ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/6/2023

המשרד להגנת הסביבה מקדם תנאים חדשים לרישיון עסק למתקני טיפול בפסולת אלקטרונית. טיוטה ראשונית של התנאים הוצגה לבעלי עניין בחודשים האחרונים. התנאים עתידים להשתלב בעת חידוש רישיון העסק של מתקני טיפול בפסולת אלקטרונית, הנדרשים לכך אחת ל- 5 שנים. כבר עתה, חלק מהתנאים ניתנים למתקני טיפול בפסולת אלקטרונית שמחדשים או מבקשים רישיון עסק.

עד היום, התנאים ברשיון העסק שקיבלו מתקני טיפול בפסולת אלקטרונית התייחסו לזרם הפסולת באופן כללי, ללא הוראות ספציפיות לפסולת אלקטרונית, שהינה בעלת סיכון לסביבה בשל הרכבה ומאפייניה היחודיים.

התנאים המעודכנים כוללים בין היתר הוראות לאחסון פסולת אלקטרונית, הוראות טיפול לפי קטגוריות, הוראות לטיפול בגזי קירור של מקררים ומזגנים, ועוד. מדובר בתנאים שמתייחסים לכל סוגי הפסולת האלקטרונית, אך כאשר הם יוטמעו ברישיונות העסק, רק החלקים הרלוונטיים המתייחסים לסוג הפסולת שמטפל בה מתקן הטיפול –  יוטמעו ברישיון שלו.

מטרת עדכון התנאים ברישיון העסק היא לשפר את איכות המיחזור, ולצמצם פגיעה בסביבה.

קישור לטיוטת התנאים מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. לקראת אימוץ תקן לטיפול בפסולת אלקטרונית, 11.4.2022
  2. עדכוני מדיניות בענף הפסולת, 28.10.2021
  3. דרישה חדשה ממתקני טיפול בפסולת אלקטרונית, 30.09.2020
  4. מחמירים את הדרישות למיחזור פסולת אלקטרונית, 08/03/2020
  5. למידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

שינוי צו רישוי עסקים

השינוי הנוכחי מגיע לאחר שבשנת 2020 המשרד להגנ"ס יזם שינוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013, המגדיר בין היתר את סוג רישיון העסק, ובהתאם לכך את התנאים בהם נדרש העסק לעמוד, לפי סוג העיסוק.

בעדכון, נוספה לסעיף 5.1 ג', התייחסות לפסולת אלקטרונית כך שהמשרד להגנ"ס התחיל להכיר רק במיחזור שבוצע במתקני טיפול שעומדים בתנאים לפי צו רישוי עסקים. ואילו כעת, המשרד להגנ"ס מחמיר את התנאים שהוא ידרוש מאותם מתקנים לקיים.

התנאים המעודכנים למתקני טיפול בפסולת אלקטרונית

להלן דוגמאות לסעיפים שמופיעים בטיוטת מסמך התנאים לרשיון העסק למתקני טיפול בפסולת אלקטרונית

להמשך קריאת הכתבה המלאה