דרישה חדשה ממתקני טיפול בפסולת אלקטרונית
תיקון צו רישוי עסקים מחיל על מתקני טיפול בפסולת אלקטרונית דרישה לקבל רישיון עסק עם תנאים שייקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/9/2020

לפני כחודש פורסם תיקון לצו רישוי עסקים, ובו דרישה ממתקני טיפול בפסולת אלקטרונית לקבל רישיון עסק עם תנאים פרטניים שייקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. מדובר בחלק מתהליך להחמרת הדרישות ממתקני טיפול בפסולת אלקטרונית, במטרה להעלות את איכות המיחזור ולהסדיר את תחום מתקני הטיפול.


כתבות רלוונטיות:

  1. מחמירים את הדרישות למיחזור פסולת אלקטרונית, 08/03/2020
  2. כיצד רשות מקומית מרוויחה מיישום חוק הפסולת האלקטרונית? 23.12.2019
  3. החמרת תקן המיחזור מסעיר את ענף הפסולת האלקטרונית, 11.12.2019
  4. האם דמי הטיפול בפסולת אלקטרונית יעלו במאות אחוזים?, 29.07.2019
  5. חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית, 14.01.2019
  6. למידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

הבעיה: החוק לא מגדיר תקן מיחזור

בישראל שני תאגידי מיחזור מוכרים ליישום חוק פסולת אלקטרונית, אקומיוניטי ו-מ.א.י, האוספים פסולת אלקטרונית (באמצעות קבלני איסוף) ומפנים אותה למתקני מיחזור, על מנת לעמוד ביעדי המיחזור שהחוק מציב ליבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני.

מכיוון ששני תאגידי המיחזור מתחרים על ההכנסות מהיבואנים והיצרנים של ציוד אלקטרוני, הם נאלצים לתת להם את המחיר הנמוך ביותר למיחזור פסולת אלקטרונית.

אלא, שחוק פסולת אלקטרונית לא מגדיר את סטנדרט המיחזור הנדרש, ולא מגדיר את דרישות הרישוי ממתקני המיחזור. לפיכך, המצב הוא שיש למתקני המיחזור תמריץ לבצע פעולות מיחזור מועטות ככל הניתן, ובזכות כך להציע מחיר נמוך ל'מיחזור הפסולת'.

אכיפת דרישות המיחזור הקיימות בחוק

גם דרישות המיחזור המעטות שכן קיימות בחוק, כמו הגדרת תשתית נדרשת ממתקן טיפול (סעיף 38) והוראות המיחזור לפי סוג פסולת (תוספת השנייה לחוק), בקושי נאכפו, בין השאר משום שהדרישות האלה לא היו כפופות למנגנון רישוי ופיקוח קיים, אלא נדרש לפיקוח נוסף של המשרד להגנ"ס.

כמו כן, על מנת לעמוד בחלק מהדרישות הנ"ל נדרשת השקעת הון של מתקני המיחזור, שהם לא ששו לבצע, מבלי שתהיה להם ודאות כי העמידה בדרישות אכן תיתן להם יתרון על פני מתקנים שלא יעמדו בדרישות.

המשרד להגנת הסביבה מכיר את הבעיה כבר לפחות 5-6 שנים. לפני כשנתיים חידש המשרד להגנ"ס את ההכרה בשני תאגידי המיחזור המוכרים, ובאותה הזדמנות ציין כי החל מינואר 2020, הוא יקפיד על יישום הוראות המיחזור המפורטות בחוק, עם דגש על מקררים.

בהתאם לכך, גופי המיחזור המוכרים החלו להיערך לדרישות והעלו בהתאם את דמי הטיפול למיחזור מקררים.

בנוסף לאלה, לפני כחצי שנה דיווחנו כי המשרד להגנ"ס מתכוון להחמיר עם מתקני הטיפול ולהכיר רק בפסולת שטופלה במתקן עם רישיון עסק בתוקף ואשר יעמוד בדרישות התשתית הנדרשות בסעיף 38 לחוק.

החידוש: רישיון עסק עם תנאים סביבתיים שיקבע המשרד להגנ"ס

כעת אנו מדווחים על השינוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013, המגדיר בין היתר את סוג רישיון העסק, ובהתאם לכך את התנאים בהם נדרש העסק לעמוד, לפי סוג העיסוק.

כחלק מהתיקון החדש, נוספה לסעיף 5.1 ג', התייחסות לפסולת אלקטרונית, להלן הנוסח החדש (התוספת מודגשת): "טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית, לעניין זה "טיפול" - לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה".

המשמעות היא, שהמשרד להגנ"ס יוכל שלא להכיר במיחזור פסולת אלקטרונית שבוצע במתקני טיפול שאין ברשותם רישיון עסק לפי סעיף 5.1ג' בצו רישוי עסקים. כלומר, מתקני הטיפול נדרשים להגיש בקשה לרישיון עסק לפי סעיף 5.1ג' שכולל תנאים סביבתיים אותם קובע המשרד להגנ"ס, באופן פרטני לכל עסק.

לוחות זמנים ליישום הדרישה לרישיון עסק

בעקבות השינוי, תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית – מ.א.י – פרסם מכתב ובו ציין את לוחות הזמנים לצורך עמידה בדרישה החדשה. לפי הפרסום, כבר עתה, באופן מיידי, התאגיד לא יבצע התקשרות חדשה עם מתקן מיחזור שאין ברשותו רישיון עסק לפי הסעיף החדש 5.1ג'.

כמו כן, עד ליום 31 לדצמבר 2021, מ.א.י תודיע על הפסקת ההתקשרות עם מתקני טיפול שלא יחזיקו ברישיון העסק לפי סעיף 5.1ג'.

תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית "אקומיוניטי" נערך לשינויים אלו באמצעות עבודה משותפת עם מתקני הטיפול איתם עובד התאגיד וזאת במטרה לסייע להם להטמיע את הדרישות החדשות של המשרד להגנת הסביבה.

באופן זה מתכוון תאגיד "אקומיוניטי" להוביל את השינוי ברמת המחזור של פסולת אלקטרונית בישראל תוך איזון בין האינטרסים הכלכליים השונים של היבואנים ומיתקני הטיפול לבין הסטנדרטים הסביבתיים הנחוצים להעלאת רמת המיחזור של פסולת אלקטרונית בישראל.

---------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה