פורסם טופס הדיווח המחייב מוכרים שרוצים להציג דירוג אנרגטי ליחידת דיור
משרד האנרגיה פרסם טופס להצגת דירוג אנרגטי ליחידות דיור שאותו יידרש למלא קבלן או מוכר המעוניין להציג דירוג אנרגטי בתהליך מכירת הדירה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/7/2021

משרד האנרגיה פרסם את הטופס הדיגיטלי שיש למלא לצורך הצגת דירוג אנרגטי ליחידות דיור, אשר מיועד למילוי על ידי קבלנים או אחרים שמוכרים דירה ומעוניינים להציג דירוג אנרגטי באופן וולונטרי, זאת בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידות דיור) מ-2020 ובהתבסס על תקן 5282.

בטופס, המוכר נדרש למלא את פרטיו האישיים, פרטי המבנה, שיטת קביעת הדירוג, פרטי המעבדה המוסמכת שבדקה את הדירוג האנרגטי של הנכס המדובר, אם רק באמצעות התוכניות והמפרטים שהמוכר העביר אליה ואם בעקבות בדיקה שבוצעה בפועל בנכס, ועוד. אל טופס הבקשה הזה יידרש המוכר להוסיף נספחים כגון תוכנית אדריכלית להיתר, דוח תפקודי, דוח עמידה במרשם ועוד.

תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידות דיור) שאושרו בשנת 2020 מחייבות למלא את הטופס הנ"ל ולקבל אישור מקוון על קליטת הנתונים במערכת ממשרד האנרגיה, כתנאי סף להצגת דירוג אנרגטי ליחידות דיור.

הדיווח הנ"ל יאפשר למשרד האנרגיה לעקוב אחר השימוש בדירוג אנרגטי ליחידות דיור.


כתבות רלוונטיות:

  1. תקנות הדירוג האנרגטי ליחידת דיור ייכנסו לתוקף, 30.7.2020
  2. אושרו תקנות הדירוג האנרגטי לדירות מגורים25/6/2020
  3. חדש: דירוג אנרגטי לדירות מגורים. כמו מכשירי חשמל22/6/2020
  4. תוכנית ממשלתית לקידום בנייה מאופסת אנרגיה10/9/2019
  5. הנחיות להצבת פאנלים סולאריים על מאגרי קולחין03/3/2019

ת"י 5282 לדירוג אנרגטי

תקן ישראלי 5282 דן בשיטות לדירוג אנרגטי של בנינים בעלי יעודים שונים כגון מגורים, משרדים ומוסדות חינוך לפי צריכת האנרגיה לחימום, אוורור ומיזוג אוויר בחללי הבניינים ולפי צריכת האנרגיה לתאורה.

על בסיס תקן זה נכנסו לתוקף באוקטובר 2020 תקנות מקורות אנרגיה המתייחסות לדירוג אנרגטי של יחידות דיור. התקנות אינן מחייבות אלא מייצרות סטנדרט אחיד לאופן הצגת הדירוג האנרגטי למי שבוחר להציג דירוג שכזה. הדירוג יוכל לסייע לרוכשים להשוות בין הדירוג האנרגטי של הדירות ולעודד יזמים לתכנן ולבנות דירות בעלות ביצועים אנרגטיים שמביאים לחיסכון בצריכת החשמל וחשבון החשמל.

מי שיבחר להציג דירוג יהיה חייב לעשות זאת בהתאם לדירוג האחיד שאושר בתקנות, שמבוסס על בדיקת מעבדה מוסמכת שתעלה כ־500 ₪  לדירה וכן לקבל ייעוץ שיעלה גם הוא כ־500 ₪ לדירה.

כדי לוודא שבעקבות התקנות לא יעלו מחירי הדירות, נקבע כי משרד האנרגיה ידווח לוועדה על יישומן של התקנות במספר פעימות: הדיווח הראשון יימסר לוועדת הכלכלה שנתיים לאחר יישום התקנות, ולאחר מכן יימסרו שלושה דיווחים נוספים אחת לשנה.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. קישור לטופס