400 יבואנים ויצרנים חתמו עם תאגיד מיחזור פסולת האריזות
תאגיד תמיר עמד ביעדי המיחזור לשנת 2021. התאגיד מגביר התקנות של חיישנים בפחים הכתומים לייעול מערך האיסוף, מעודד התאמת אריזות למיחזור והגיע ל- 2,000 יצרנים ויבואנים שחתומים עמו
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/9/2022

בתחילת השנה המשרד להגנת הסביבה יצא במבצע אכיפה בתחום פסולת האריזות ושלח מכתבי התראה לפני קנס ל-472 יצרני ויבואני אריזות שטרם התקשרו עם תאגיד המיחזור תמיר. כעת נודע שבעקבות כך, 187 חברות חדשות חתמו עם התאגיד ועוד 91 חברות נוספות הצטרפו מאז תחילת השנה מבלי שקיבלו מכתב התראה. נכון ליולי 2022, 2,006 חברות מקושרות עם תמיר בהסכם, מתוכן כ- 400 הצטרפו בשנה וחצי האחרונות – גידול של 25%.

דוח של תאגיר מיחזור האריזות תמיר, הגוף המוכר היחיד בארץ ליישום חוק האריזות, מלמד כי התאגיד ממשיך לעמוד בהצלחה ביעדי המיחזור של חוק האריזות, גם בשנת 2021. בנוסף, התאגיד ממשיך לפעול לשילוב חיישנים בפחים כתומים לצורך ייעול תהליך איסוף הפסולת והוא מסייע ליצרנים בתהליכים של התאמת אריזות לעקרונות כלכלה מעגלית.


כתבות רלוונטיות:

 1. סיכום שנת 2020 בפסולת אריזות, 07.3.2021
 2. ניטור פחים כתומים, 13.4.2022
 3. 500 התראות על עיצום כספי לפי חוק האריזות, 06.1.2022
 4. תמיר קיבל 5 שנים נוספות, 06.12.2021
 5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

תאגיד תמיר מיחזר יותר מהיעד

תאגיד תמיר, בהיותו הגוף היחיד שהמשרד להגנת הסביבה הכיר בו לצורך יישום חוק האריזות, אחראי לעמידה של היצרנים והיבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים ביעדי המיחזור של חוק האריזות. היעדים שנקבעו עם התחלת יישום החוק בשנת 2012, עלו בצורה מדורגת עד שנת 2015 ומאז נותרו על כנם. בדומה לשנים האחרונות, גם בשנת 2021 הצליח תמיר לעמוד ביעדי המיחזור בכל הקטגוריות למעט זכוכית, ולהציג נתונים מרשימים הרבה מעל יעד המיחזור הכללי.

כך, יעד המיחזור הכללי עומד על 60%, ובפועל התאגיד מיחזר 89% - מדובר בנתון מרשים אך קצת מטעה מאחר שהוא מייצג גם מיחזור של פסולת אריזות נוספת על זו המדווחת על ידי היצרנים והיבואנים החתומים, וכן נשען ברובו על זרמי פסולת שיותר זול וקל לאסוף ולמחזר, בעיקר בזכות נתוני מיחזור אריזות עץ שהיעד הוא 15% ובפועל מוחזרו 335%. כך גם במיחזור נייר וקרטון היעד הוא 60% ובפועל מוחזרו 110%, יעד מיחזור הפלסטיק הוא 22.5% ובפועל מוחזרו 33.7%, ולבסוף, יעד מיחזור המתכת עומד על 50%, וגם במקרה זה התאגיד עקף מעט את היעד ומיחזר 51%.

גם השנה הטיפול בפסולת אריזות הזכוכית נמצא בבחינה משותפת של תמיר והמשרד להגנת הסביבה.

2,000 יבואני ויצרני אריזות חתומים עם תמיר

על פי נתונים מעודכנים לחציון הראשון של 2022, תמיר התקשר עם 278 יצרנים ויבואנים חדשים, מתוכם 187 בעקבות אכיפה שביצע המשרד להגנת הסביבה ששלח התראה לפני קנס לכ-500 יצרני ויבואני אריזות.

המצטרפים הנ"ל מביאים את מספר החברות החתומות עם תמיר לכ – 2,000, נכון לנתוני 07.2022. זאת כאשר בתחילת שנת 2021 המספר עמד על כ 1,600. כלומר קפיצה של 25% בתוך כשנה וחצי. עדיין, לפי ההערכה יש עוד יותר מ 3,000 יצרנים ויבואנים שמתחמקים מהתקשרות עם תמיר ויישום חוק האריזות.

נזכיר שחברות חדשות שמתקשרות עם תמיר מחויבות לשלם רטרואקטיבית על תקופה של כעשור, מאז כניסת החוק לתוקף בשנת 2012, משום שאז החלו כבר יבואנים ויצרנים אחרים לשלם לתמיר עבור שירות איסוף ומיחזור האריזות, ותאגיד תמיר מבקש לא להפלותם לרעה ולהשוות את התשלום שלהם לתשלום של אלה שמצטרפים באיחור.

אולם בשבוע שעבר דיווחנו כאן על תביעה ייצוגית שהוגשה נגד תמיר בדיוק בעניין הזה: חברה שהתקשרה עם תמיר בעקבות מכתב התראה שקיבלה מהמשרד להגנ"ס, טוענת כנגד דרישת תמיר לחייב אותה בתשלום רטרואקטיבי עבור תקופה שבה היא לא קיבלה ממנו שירות בפועל מפני שטרם התקשרה עמו. כעת התביעה מתנהלת ונדווח על תוצאותיה בהמשך.

הוספת חיישנים בפחים כתומים

לפי הדוח שפרסם תאגיד תמיר לאחרונה, הוא פועל להוסיף חיישנים בפחים כתומים מונפים. כאשר כבר היום יש בארץ אלפי פחים כתומים המנוטרים באמצעות חיישנים. החיישנים מעבירים מידע למערכת ניהול בזמן אמת ועל פיו נבנית תכנית פינוי ייחודית ומותאמת בכל יום פינוי. משאית הפינוי לא יוצאת כבעבר לפינוי פסולת בכל השכונות לפי סדר קבוע אלא בצורה חכמה ויעילה.

מעבר ליעילות הפינוי, המערכת מסייעת בהבנה היכן יש צורך להוסיף פחים ובאילו שכונות קצב מילוי הפחים נמוך מהמקובל בעיר ויש צורך בהסברה.

מלבד ניטור הפחים הכתומים התאגיד מנטר גם קרטוניות. לדבריו, 70% מהקרטוניות מסומנות בברקוד ומנוטרות במערכת ועד סוף השנה כ-10,000 קרטוניות יהיו מנוטרות במערכת. הניטור מאפשר מעקב על הפינוי בזמן אמת משום שהנהג מחויב לסרוק את הברקוד על כל מיכל אצירה, להזין את נפח הריקון באפליקציה ייחודית, ולהעלות תמונות לתיעוד. גם 5,500 מיכלים סגולים המיועדים לאיסוף זכוכית מסומנים בברקוד ומנוטרים באופן זה.

כלכלה מעגלית: הפיכת פסולת אריזות לאריזות חדשות

עוד עולה מהדוח של תאגיד תמיר כי בחציון הראשון של 2022 המשיך התאגיד לקדם כלכלה מעגלית ביניהם ניסיונות לייצר אריזות ושקיות חדשות מפסולת האריזות שאוסף תמיר.

כך, לאחרונה הסתיימו תהליכים תחרותיים לרכישת אריזות שמויינו בתחנות המיון של תמיר לאחר שחולצו מהפחים הכתומים. בתחרות זכו מפעל מיחזור חדש ל-HDPE  ומפעל מיחזור חדש שמקבל מתמיר LDPE. שיתופי הפעולה צפויים לקדם כלכלה מעגלית, שכן המפעלים מנסים ליצור אריזות HDPE חדשות מהחומר הממוחזר שהתקבל מהאריזות מהפח הכתום, ושקיות אשפה עשויות LDPE מהחומר הממוחזר שמתקבל משקיות הניילון הנאספות בפח הכתום.

התעשייה ממשיכה לשדרג את אריזותיה: דוגמאות

בדוח נכללות דוגמאות לחברות שערכו שינוי מסוים באריזות מוצריהן שעתיד להקל על מיחזורן. למשל:

 • שטראוס: החברה שינתה אריזת גלידה ל-100% PP במקום קרטון מצופה בפלסטיק
 • תנובה: החברה החליפה בכל בקבוקי המשקאות שלה שרוול PVC לשרוול PET הזהה לחומר הבקבוק
 • קרמיסימו: החברה שינתה את אריזת ה'גלידונית' מאריזת קלקר שלא ניתן למחזר לאריזת 100% קרטון
 • אסם: במוצר 'מנה חמה', החברה עברה ממדבקות נייר למדבקות עשויות PP, שינוי שמאפשר מיחזור איכותי משום שהמדבקות הקודמות מנייר הקשו על ההפרדה מהפלסטיק. בנוסף מעבר לשרינק המיוצר מ- 30% חומר ממוחזר מפסולת אריזות.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה