פנייה ליזמים: ייצור חשמל מאנרגיה סולארית על קרקע חקלאית
משרד האנרגיה ומשרד החקלאות בפנייה ליזמים במטרה לבדוק היתכנות של דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית. בשלב הבא יפורסם קול קורא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 05/5/2021

משרד האנרגיה ומשרד החקלאות פונים ליזמים במטרה לבדוק היתכנות של דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית. הפנייה היא חלק ממהלך גדול יותר של משרד האנרגיה לקדם פרויקטים שישיגו את היעד שקבע לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות לשנת 2030 – 30%.

ההצעות שייבחרו יקודמו מול הרשויות השונות, כגון רשות החשמל, מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל. כל הגשה אמורה לכלול הצעה למתקן חלוץ והצעת מחקר מלווה לבחינת קיום של חקלאות מניבה באופן מיטבי. בשלב הבא מתוכנן להתפרסם קול קורא בכפוף לאישור תקציב המדינה.


כתבות רלוונטיות:

  1. משרד האנרגיה מפרסם תוכנית למאבק בשינוי אקלים, 21.4.2021
  2. הפחתה של 85% מפליטות גזי החממה במשק האנרגיה, 01.12.2020
  3. השימוש בפחם יופסק ב-2025, 14.11.2019
  4. התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, 26.11.2020
  5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

גם גידול חקלאי וגם הפקת חשמל. על אותו שטח

המתקנים האגרו-וולטאים, שמשרד האנרגיה ומשרד החקלאות מבקשים לקבל הצעות לגביהם, מאפשרים סינרגיה גבוהה בין חקלאות לייצור חשמל, כך ששני הצדדים יוצאים נשכרים – גם החקלאי שזוכה לשיפור התנובה שלו ולפיתוח גידולים שלא יכלו לגדול בתנאים אחרים, וגם המדינה והציבור הודות לחיסכון בשטחים פתוחים המיועדים לייצור חשמל.

יתרונות נוספים לחקלאי הם ייעול צריכת המים, אגרי-טק בדמות חיישני לחות למשל והתקנת מנגנונים לצמצום נזקי קרה וחמסין. בנוסף לכך, הפקת החשמל המשולבת בשדה מייצרת ודאות כלכלית לחקלאי, בייחוד בעידן של שינויי אקלים תכופים ואירועי קיצון הפוגעים בתנובת הקרקע.

כעת מקווים במשרד האנרגיה ובמשרד החקלאות לאשר הקמת מתקני חלוץ על שטחים חקלאיים ולקדם את הסדרת המסגרות התכנוניות שלהם. שני המשרדים צפויים למנות בוחנים שיתכנסו לראשונה ב-16.8.2021 כדי לבחון את הבקשות שיוגשו להכרה במתקנים.

ניתן לשלוח את הבקשות עד ה- 15 ביולי 2021 לפי הפרטים שבקישור שבתחתית הכתבה.

מפגשי וובינר יערכו באופן מקוון, בתאריכים 27.05.2021 ו-21.06.2021 בשעה 11:00. יש להירשם מראש קישור שבתחתית הכתבה.

התייחסויות

ד"ר גדעון פרידמן, המדען הראשי בפועל במשרד האנרגיה: "המשרד פרסם לאחרונה תוכניות ארוכות טווח להפחתת פליטות של 80% במשק האנרגיה עד לשנת 2050, ביחס לשנת 2015. המרכיב המרכזי בתכנית הוא הסתמכות על ייצור סולארי בדו שימוש בקרקע במקומות שונים כגון גגות, מחלפים, בריכות דגים, בתי עלמין ועוד. בחינת הפוטנציאל של דו שימוש בקרקע בה יש גידולים חקלאיים והיכולת להטיב הן עם התנובה חקלאית והן עם ייצור האנרגיה, הם שחקני מפתח בעמידה ביעדים אלה".

ד"ר רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לעודד הקמת מתקני חלוץ על מנת לוודא כי ניתן ואפשרי להבטיח קיומה של חקלאות מיטבית בשילוב עם המתקן הפוטו-וולטאי ולמשך שנות קיומו. מחובת המשרד לפעול למניעת פגיעה בכושר ייצור המזון המקומי. הצלחת השימוש במתקני החלוץ על גבי קרקע חקלאית תבטיח פיתוח בהיקף מסחרי של מתקנים אגרו פוטו-וולטאיים ברחבי הארץ, שבצדם מתקיימת חקלאות מיטבית. הצלחת השימוש במתקני החלוץ על פי שיטה של דו שימוש היא המפתח הנכון לקידום טכנולוגיות אנרגיה במרחב הכפרי".

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. מענק דו-שימוש