הצלחה לתוכנית החדרת מוניות היברידיות בישראל
1,538 מוניות היברידיות עלו לכביש בזכות תוכנית שסבסדה את רכישתן. אך האם המשיכו לרכוש אותן גם ללא הסיבסוד? איזה צעדים ממליץ המשרד להגנ"ס לענף המוניות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/10/2020

פרויקט לסיוע בהחדרת מוניות היברידיות לענף המוניות, באמצעות סבסוד ישיר של רכישת הרכב ב- 20,000 ₪, במטרה לצמצם את זיהום האוויר מהמוניות, השיג את מטרתו. כך מדווח המשרד להגנת הסביבה.

התוכנית יושמה בשנים 2016-2019 ובעזרתה עלו על הכבישים יותר מ 1,500 מוניות היברידיות המהוות 9% מהמוניות שנרכשו בשנים אלה.

האם בעלי המוניות המשיכו לרכוש רכבים היברידים לאחר סיום התוכנית וללא הסבסוד? מדוע המשרד להגנ"ס התמקד במוניות? האם תוכנית הסבסוד תימשך? איזה צעדים ממליץ המשרד ליישם בענף המוניות? הפרטים לפניכם.


כתבות רלוונטיות:

 1. 275 מיליון ₪ הביאו להפחתה של 25% מפליטות הרכב בישראל, 22/06/2020
 2. מענק ממשלתי של 20,000 ₪ לרכישת מונית היברידית, 18/12/2016
 3. 6,000 כלי רכב כבדים מזהמים התקינו מסנן או נגרטו 22/12/2019
 4. משנת 2025 רק אוטובוסים חשמליים בישראל12/11/2019
 5. המשרד להגנ"ס: "חשיפה לרכב דיזל ישן מקצרת את החיים"12/3/2018
 6. קראו עוד על זיהום אוויר מתחבורה | מערכת Infospot

הבעיה: המוניות פלטו פי 4 מחלקן במצבת כלי הרכב בישראל

בשנים האחרונות המשרד להגנת הסביבה פועל להפחתת זיהום האוויר מתחבורה, תוך התמקדות ברכבי דיזל, שמזהמים יותר מרכבי בנזין. לצד צעדים כגון מענקי גריטה והתקנת מסנני חלקיקים על רכבי דיזל ישנים, סבסוד מעבר של משאיות זבל מדיזל לגז, סבסוד אוטובוסים חשמליים, והגבלת תנועת רכבי דיזל מזהמים במרכזי ערים גדולות (חיפה, ירושלים ובעתיד תל אביב), הוחלט גם לנסות לצמצם את זיהום האוויר ממוניות.

לדברי המשרד להגנ"ס, בישראל נעות כ-22 אלף מוניות, כמעט כולן במנועי דיזל. בשנת 2016, 98% מסך המוניות היו מונעות בדיזל ופלטו כ-3% מסך פליטות תחמוצות החנקן [NOx] מכלי-רכב, על אף שהיוו רק 0.7% ממצבת הרכב בישראל. כלומר הן פלטו יותר מפי 4 מחלקן במצבת הרכב.

הסיבה לתרומתן הגדולה לזיהום האוויר הוא השימוש בדיזל, שהוא מזהם יותר מבנזין, וגם שעות הנסיעה הרבות של המונית, בהשוואה לרכב פרטי. בנוסף, תרומת המונית לזיהום האוויר במרכזי הערים גדולה עוד יותר, מכיוון ששם מתבצעת מרבית פעילותן.

הפתרון: 30 מיליון ₪ לעידוד מעבר למוניות היברידיות

בשל תרומת המוניות לזיהום האוויר במרכזי הערים, המשרד להגנ"ס החליט לנסות לפעול בנושא.

בשנת 2016, השיקו המשרד להגנת הסביבה והקרן הקיימת לישראל תוכנית לסבסוד רכישת מוניות היברידיות מופחתות פליטה – סבסוד של כ-20 אלף ₪ למונית, בתקציב כולל של 30 מיליון ₪. כמו כן, נקבעו תמריצי מיסוי ככלים משלימים לעידוד המעבר לרכב היברידי בענף המוניות.

מלבד הצמצום בזיהום האוויר, יש יתרונות נוספות למונית היברידית – רכב היברידי יעיל וחסכוני במיוחד בתנאי נסיעה עירוניים, ופעולת המנוע שקטה ונעימה יותר ממוניות הדיזל.

מטרת הפרויקט הייתה לסייע בהחדרת הרכב ההיברידי לענף המוניות באמצעות הכנסת כמות ראשונית של כ-1,500 מוניות היברידיות, כך שיהוו כ-6% מסך המוניות בישראל, בשאיפה שלאחר מכן מגמת השימוש במוניות היברידיות תימשך.

התוכנית, שהייתה פעילה בשנים 2016-2019, הסתיימה לאחרונה ואנחנו מדווחים על תוצאותיה.

מימוש: סבסוד 20,000 ₪ למונית היברידית

לצורך מימוש הפרויקט המשרד התקשר בקול קורא עם יבואני הרכב מסוג טויוטה , כך שרוכש מונית היברידית מסוג טויוטה, נדרש לשלם רק על חלק מעלות המונית, בעוד המשרד להגנ"ס שילם ישירות לסוכנות הרכב עד 20,000 ₪ ממחיר הרכב.

רוכש הרכב התחייב לשימוש בו כמונית לפחות 3 שנים וכל מונית סומנה באמצעות מדבקה ייעודית לצורך מיתוג הרכב כמופחת זיהום.

התוצאות: 1,500 מוניות היברידיות, 9% מהמוניות

הסבסוד שניתן במסגרת הפרויקט הכניס לשוק 1,538 מוניות היברידיות, המהוות כ-9% מסך המוניות שנמסרו בשנות הפרויקט (2016-2019).

בחציון הראשון של שנת 2020, לאחר סיום תוכנית הסבסוד, 11% מהמוניות שנמכרו היו היברידיות מופחתות זיהום – ומכאן ניתן להסיק כי הושגה מטרת הפרויקט, וההנעה ההיברידית הוחדרה לענף המוניות.

התרומה להפחתת זיהום האוויר

לפי המשרד להגנ"ס, הרכבים ההיברידיים מפחיתים באופן משמעותי את פליטות החלקיקים הנשימים [PM2.5], תחמוצות חנקן [NOx] והפחמן הדו חמצני [CO2] - ביחס לרכבי דיזל, אך מגדילים את הפליטות של פחמן חד חמצני [CO] ופחמימנים [THC].

לכן, ההשוואה בין זיהום האוויר ממונית דיזל למונית היברידית בוצע באמצעות חישוב התרומה של כל אחד מהמזהמים שנפלטים, לעלות החיצונית שנגרמת מנזקי זיהום האוויר (פגיעה בבריאות ונזקי אקלים). כך נמצא כי קיים פער של כ-700 ₪ לשנה בעלות החיצונית לטובת מונית היברידית בהשוואה למונית דיזל. פרטי החישוב המלאים בדו"ח שמוצג בתחתית הכתבה.

בהתאם, תוכנית הסבסוד הביאה לחיסכון של יותר ממיליון ₪ בשנה בעלויות חיצוניות-כלכליות שנגרמות כתוצאה מנזקי פליטת המזהמים: פגיעה בבריאות, ונזקי אקלים.

להמשך: הפסקת הסבסוד, המשך הטבת מס

כאמור, לפי החישוב שמציג המשרד להגנ"ס, התרומה של מונית היברידית ביחס למונית דיזל היא כ 700 ₪ לשנה, כך שהסבסוד שניתן, בגובה של 20,000 ₪ לרכב, הוא גבוה משמעותית ביחס לחיסכון בעלות החיצונית.

אם לוקחים בחשבון שמונית נוסעת 4 שנים לפני שהיא נמכרת כרכב פרטי, התועלת הכלכלית מהפחתת זיהום האוויר היא 2,800 ₪, רק 14% מגובה הסבסוד. לכן המשרד להגנ"ס מציע שלא להמשיך את הסבסוד.

חשוב להזכיר שמטרת התוכנית הייתה להחדיר את המונית ההיברידית לענף המוניות, והמטרה הזו הושגה, לפי נתוני החציון הראשון של שנת 2020, בה נמכרו 173 מוניות היברידיות ללא סבסוד, שהיוו 11% מהמוניות שנמכרו באותה תקופה.

המשרד כן מציע להמשיך את הטבות המס שניתנו לרכבים היברידיים:

 • צמצום הישבון הבלו על סולר למוניות
 • פחת מואץ למונית היברידית להשלמת מיסי יבוא בעת מכירת המונית לשימוש כרב פרטי

החזון: מעבר למונית חשמלית 100%

לאחר החדרת המוניות ההיברידיות, המשרד להגנ"ס מסתכל קדימה ומציע להחדיר לענף המוניות כלי רכב חשמליים 100%, בעזרת הצעדים הבאים:

 • ליישם החלטת ממשלת 529 משנת 2015 ולוותר על חצי מהאגרה שמשלמת מונית, ל-500 מוניות חשמליות.
 • לקבוע כי כל זכות חדשה למונית בישראל תינתן רק למונית חשמלית. כלומר כמות המוניות הקיים ימשיך להתנהל כפי שהוא כיום, בשאיפה לאחוז החדרה גבוה של רכבים היברידיים, אך במידה ויהיה גידול בכמות המוניות, הן יהיו חשמליות בלבד.

המעבר למוניות חשמליות בעתיד צפוי להפחית אף יותר את העלויות החיצוניות, עד 77% ביחס למונית דיזל ועד 70% ביחס למונית היברידית.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "אנו מסכמים פרויקט מוצלח, שנועד לצמצם את השימוש ברכבי דיזל מזהם בערים. זה רק השלב הראשון: אפעל כדי לחשמל את כל התחבורה בערים, ובראש ובראשונה את התחבורה הציבורית – כולל אוטובוסים ומוניות".

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח סיכום תוכנית