אושרו התקנות ליישום אמנת מינמטה להגבלת השימוש בכספית
התקנות מגבילות ייצור, ייבוא וייצוא של כספית ומוצריה, בהתאם לאמנת מינמטה של האו"ם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/6/2024

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה השבוע את התקנות ליישום אמנת מינמטה בדבר הגבלת השימוש והמסחר בכספית [Hg]. זהו השלב האחרון לצורך אִשרור של אמנת מינמטה על ידי ישראל.

התקנות החדשות מגבילות את השימוש, הייצור, הייצוא והייבוא של כספית. הכספית, מתכת כבדה ורעילה המצטברת ברקמות בעלי חיים, גורמת לנזקים בלתי הפיכים ונחשבת לחומר מסוכן ומזיק לבריאות האדם והסביבה.

טיוטת התקנות להגבלת השימוש והמסחר בכספית פורסמה להערות הציבור ב-2021, אך רק כעת התקנות הובאו לאישור סופי של הכנסת. כיום בישראל יש מעל 100 מפעלים שהיתר הרעלים שלהם כולל את החומר כספית מעל 1 ק"ג. לאלו תהיה השפעה ישירה מהתקנות. העונש במקרה של הפרת התקנות הוא 6 חודשי מאסר או קנס. נוסח טיוטת התקנות מצורפת בסוף הכתבה.

אמנת מינמטה בדבר כספית אושרה באו"ם ב-2013 במסגרת התוכנית הסביבתית של האו"ם. מטרת האמנה היא להגן על בריאות האדם והסביבה מהשפעות הכספית ותרכובותיה. האמנה נכנסה לתוקף ב-2017, וכיום חתומות עליה 148 מדינות, כולל ישראל, אלא שישראל עוד לא אשררה אותה. כעת, לאחר אישור התקנות, ישראל תאשרר את האמנה.


כתבות רלוונטיות:

  1. לקראת אישור תקנות להגבלת השימוש והמסחר בכספית, 4.6.2024
  2. פורסמה טיוטת תקנות הגבלות מסחר ושימוש בכספית, 19.7.2021
  3. ארה"ב בוחנת לבטל הגבלות על פליטת כספית, 31,12,2018
  4. מה הקשר? גז טבעי ומי ים מזוהמים בכספית פי 620 מהתקן המותר, 2.7.2015

ההגבלות לשימוש ומסחר בכספית

במסגרת הכנת נוסח התקנות, המשרד להגנת הסביבה מצא כי הוראות נוספות הקיימות באמנת מינמטה כבר מיושמות בישראל באמצעות הרגולציה הקיימת: היתרי פליטה לאוויר הכוללים ערכים מרביים לפליטה ולהזרמה, דרישת יישום טכנולוגיה מיטבית זמינה BAT, אחסנה נאותה של רעלים, טיפול נאות בפסולת מסוכנת המכילה כספית, פיקוח ובקרה על פליטות כספית, טיפול בקרקעות מזוהמות בכספית ועוד. לכן, התקנות כוללות רק את הדרישות של אמנת מינמטה שלא קיבלו התייחסות ברגולציה הקיימת.

תמצית התקנות החדשות להגבלת השימוש והמסחר בכספית:

  1. הגבלות על יבוא ויצוא של כספית ותרכובות כספית וקביעת תנאים המבטיחים עמידה בתקנים סביבתיים מתאימים לפי הוראות האמנה. מותר יהיה לייבא כספית לישראל ממדינה שאינה חברה באמנת מינמטה רק באישור בכתב של המשרד להגנת הסביבה, המציין שהכספית לא מגיעה ממקור אסור, בהתאם להוראות האמנה. הייצוא יותר רק באישור המשרד, בתנאי שהייצוא הוא למדינה החברה באמנה, שהגורם המייצא קיבל אישור בכתב מהמדינה המייבאת, ושהייבוא הוא לצורך שימוש מותר בה או לצורך אחסון ביניים נאות. במקרה של מדינה שלא חברה באמנה, בנוסף למכתב שלה שמאשר את הייבוא אליה, יידרש אישור שהייבוא הזה הוא לצורך שימוש מותר בה, או לצורך אחסון ביניים נאות, וכן אישור כתוב שקיימים בה אמצעים מספיקים להבטיח הגנה על בריאות הציבור והסביבה ועמידה בדרישות האמנה הנוגעים לאחסון ביניים נאות ולטיפול בפסולת.
  2. איסור על ייצור, יבוא ויצוא של מוצרים המכילים כספית שיש להם חלופות נטולות כספית, כגון סוללות, נורות פלואורסצנט מסוגים שונים, מוצרי קוסמטיקה, חומרי חיטוי והדברה, מכשירי מדידה כגון מדחום, סרטי צילום ונייר צילום). כל זאת למעט מוצרים חיוניים לשימוש מערכת הביטחון, מוצרים המשמשים למחקר, מנורות ניאון מסוימות ומוצרים בודדים נוספים, לרבות פסולת חומרים מסוכנים מסוימים המכילה כספית.
  3. איסור על שימוש בכספית בתהליכי ייצור: לעניין זה קשור היתר רעלים והיתר פליטה לאוויר של כספית. כספית היא חומר מסוכן שהעיסוק בו טעון היתר רעלים בכמות של 1 ק"ג ומעלה, לפי הוראות חוק החומרים המסוכנים. טיוטת התקנות קובעת הגבלה על קבלת היתר רעלים או היתר פליטה לאוויר המאפשרים ייצור או סחר במוצרים המכילים כספית ,למעט במקרה שתהליך הייצור היה קיים לפני כניסת התקנות לתוקף, או במקרה שהתהליך אומנם לא התחיל לפני כניסת התקנות אך המבקש הגיש מסמך הערכת סיכונים ותועלות של המוצר, אשר הוכיחה, להנחת דעתו של המשרד להגנת הסביבה, כי קיימים יתרונות לסביבה או לבריאות הציבור מהמוצר.

מה הסכנה בפליטות כספית?

כספית, Mercury באנגלית, סימון כימי Hg, היא יסוד טבעי אך רעיל לבני אדם בכל מצבי הצבירה שלה. גוף האדם לא יודע לסלק כספית מהגוף, ולכן גם חשיפה לכמויות קטנות יכולה להצטבר בגוף ולגרום לנזקים בלתי הפיכים.

כספית נמצאת בריכוזים נמוכים מאוד בטבע. מקור הפליטה הטבעי העיקרי שלה לאטמוספירה הוא התפרצויות געשיות. פעילות אנתרופוגנית (של בני אדם) גרמה לעליה בריכוז כספית באטמוספירה כאשר מקור הפליטה המשמעותי ביותר הוא כרייה וחציבה ולאחריו שריפה של פחם (בין השאר לייצור חשמל).

הפליטות של הכספית לאטמוספירה מגיעות בסופו של דבר גם לקרקע ולמקורות מים. כספית המגיעה לקרקע עוברת לרוב תגובה כימית, בעיקר באמצעות מטבוליזם על ידי חיידקים והופכת למתיל-כספית, תרכובת הכספית המסוכנת ביותר לבריאות האדם והסביבה. לפי מחקרים, תרכובות מתיל כספית יכולות לגרום למומים מולדים והן בין ה"גורמים המוכרים כמסרטנים אפשריים בבני אדם".

בעיה עולמית זו הביאה לידי קידום אמנה בינלאומית בנושא – אמנת מינמטה - ולהחמרה של תקינה ופיקוח על פליטות. מטרת האמנה, שנכנסה לתוקף ב-2017, היא להגן על בריאות האדם ועל הסביבה מההשפעות הבריאותיות והסביבתיות המשמעותיות של כספית ותרכובותיה, וזו גם מטרת התקנות הנוכחיות של המשרד להגנת הסביבה.

----

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה