דוח מקינזי פורסם: האם מתחם בז"ן צפוי להיסגר?
בעקבות עתירה לבית המשפט פורסם דוח מקינזי העוסק בעתידה של חברת בז"ן ומפעליה במפרץ חיפה. 4 חלופות נבחנו, ונראה כי הכלכלית ביניהן היא סגירה של המפעלים עד שנת 2030
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/6/2020

דוח מקינזי, העוסק בבחינה כלכלית של חלופות לפעילות בז"ן במפרץ חיפה, פורסם הבוקר בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים. לא ניתן לקרוא את הדוח ברובו, כיוון שהוא מושחר ברובו מטעמים ביטחוניים, יחסי חוץ, ושמירה על סודות מסחריים. הדוח מציג ניתוח כלכלי לחלופות של המשך מצב קיים, העתקת המפעלים למיקום אחר, השבתה חלקית והשבתה מלאה.


כתבות רלוונטיות:

 1. המשרד להגנ"ס: הממשלה צריכה לסגור את בתי הזיקוק בחיפה, 27/11/2019
 2. מבקר המדינה: להקים ועדה שתקבע את עתיד מפרץ חיפה, 24/6/2019
 3. הקרב על דעת הקהל: בז"ן מזהמת או מתחדשת?, 29/5/2019
 4. תוכנית כחלון לניקוי מפרץ חיפה, 13/03/201

מדוע דוח מקינזי מתפרסם באיחור?

כזכור, לפני כשלוש שנים הזמינה המועצה הלאומית לכלכלה, הפועלת תחת משרד רה"מ, את הדו"ח מחברת מקינזי, הנחשבת לאחת מחברות הייעוץ האסטרטגי המובילות בעולם.

הדו"ח הופץ בין משרדי ממשלה ופרטים מתוכו פורסמו בתקשורת, אך משרד ראש הממשלה נמנע מפרסום רשמי שלו. חברת בז"ן עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לקבל עותק מהדוח וכך קיבלה עותק ממנו לפני כשנה.

בעקבות עתירה שהגישה עמותה בשם 'הצלחה' הדוח נמסר לה ומפורסם כעת לציבור. גם עותק הדוח שקיבלה בז"ן וגם העותק שמפורסם כעת, כולל בתוכו הרבה חלקים מושחרים. עותק של הדוח מופיע בסיום הכתבה.

סגירת פעילות בז"ן היא הכלכלית ביותר

הדוח מציג ניתוח כלכלי של 4 חלופות לעתידה של מתחם בז"ן במפרץ חיפה:

 1. המשך פעילות קבוצת בז"ן במיקום ובתצורה הנוכחיים.
 2. העברת קבוצת בז"ן לאזור לא עירוני.
 3. סגירה חלקית של הפעילות במתחם בז"ן הנוכחי.
 4. סגירת כל הפעילות במתחם בז"ן, במספר מועדים, כאשר המועד המאוחר ביותר שנבחן הוא שנת 2030.

מסקנות הדוח, אותן ניתן לקרוא רק באופן חלקי בשל ההשחרות ובעזרת השלמות מהפרסום של בז"ן עצמה שהתייחסה לדוח לפני שנה, הן:

 1. העברת קבוצת בזן לאזור לא עירוני: לא משתלם ולא מצדיק את ההשקעה בהתחשב בעלויות ההקמה מחדש של המפעלים, פינוי המפעלים וניקוי הקרקע המזוהמת.
 2. סגירת חלק מהפעילות במתחם בז"ן: לא יגרום לעליית ערך הקרקעות הסמוכות, אך יביא להפחתת פליטות. עם זאת, חלופה זו לא תביא להתייעלות כלכלית או סביבתית משמעותית.
 3. סגירת המפעלים היא האפשרות הכלכלית הטובה ביותר, אם תתבצע עד שנת 2030. חישוב זה כולל פיצוי לבעלי המניות בבז"ן, עלות פינוי וניקוי הקרקעות המזוהמות (תהליך שיימשך כעשור לאחר סגירת המתחם) וכן השקעה בתשתיות חלופיות לייבוא ואחסון דלקים וגפ"מ ולייצור ביטומן, שהקמתן תארך לפחות 4 שנים. ניתן יהיה להתגבר על חלק מהמחסור באמצעות הגדלת הייצור של בית הזיקוק אשדוד, אולם ישראל תהיה תלויה ביבוא תזקיקים להשלמת הביקוש המקומי.

פינוי מתחם בז"ן וניקוי הקרקעות המזוהמות

הדוח מעריך את עלות פינוי מתחם בז"ן כולל שיקום הקרקעות המזוהמות באתר בכ- 3.1 - 3.8 מיליארד ₪ בתהליך שיימשך כעשור לאחר שהמתחם ייסגר ועד אשר יוכלו להשתמש בקרקע למגורים. 

עלות הפינוי מוערכת בכ 1.9 - 2.3 מיליארד ₪ ואילו עלות שיקום הקרקעות המזוהמות לרמה שתאפשר מגורים מוערכת בכ 1.2 - 1.5 מיליארד ₪.

הקרקעות שיפונו וישקומו יוכלו לשמש ל 50,000 - 100,000 יחידות דיור שמשקפות לקרקע הנקייה שווי של כ 7.5-20 מיליארד ₪. תרחיש בסיס של 75,000 יחידות דיור ושווי קרקע של 13.1 מיליארד ₪.

בדוח מציינים כי העלויות יכולות להשתנות באופן משמעותי היות והן לא מבוססות על בדיקה בשטח, אלא על מקרים דומים בעולם ולכן יש צורך בביצוע סקר היסטורי וסקר קרקע על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית של הקרקעות המזוהמות.

שיקולים רבים לא הובאו בחשבון בדוח מקינזי

מומלץ להתייחס למסקנות הדוח בזהירות הראויה. מחברי הדוח מדגישים כי הדוח כולל ניתוח כלכלי בלבד וכי בכל החלטה על עתידה של בז"ן יש לקחת בחשבון מגוון שיקולים נוספים שלא נלקחו בחשבון בדוח, כגון: שיקולי תעסוקה, תכנון עירוני, איכות הסביבה ולעוד.

עוד מחברי הדוח מציינים כי יש לבצע עדכון ועיבוד של הנתונים, כולל ערך הקרקעות ועלויות ניקוי הקרקע, תחזיות שוק מרווחי הזיקוק וכן מידע שלא נמסר לעורכי הדוח בשל מגבלות ביטחוניות.

ולבסוף, הדוח מציין כי ההחלטה על עתידה של בז"ן במפרץ חיפה היא החלטת מדיניות שצריכה להתקבל על ידי הממשלה, בהתחשב במגוון שיקולים.

עמדת המשרד להגנ"ס: לסגור את בז"ן באופן הדרגתי

לפני כחצי שנה דיווחנו על מכתב של המשרד להגנת הסביבה למשרד רה"מ בו הביע את עמדתו כי על הממשלה לסגור את הפעילות במתחם בז"ן באופן הדרגתי עד שנת 2030. העמדה של המשרד להגנ"ס מסתמכת בין השאר על דוח מקינזי. נוסח המכתב המלא מופיע כאן בתחתית הכתבה. 

בשנה האחרונה רשות מקרקעי ישראל וגורמים שונים מקדמים תוכניות לפינוי מתחם בז"ן ונבחנות חלופות לאתרים חלופיים להקמת תעשייה פטרוכימית בדרום הארץ.

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח מקינזי על עתיד המתחם