32 מיליון ₪ לרשויות חופיות לתשתיות ופיקוח חוף נקי
סבב נוסף לקול הקורא לרשויות מקומיות חופיות לטובת ניקוי חופים, הקמת תשתיות איסוף פסולת, מניעת הגעת פסולת לחופים ממערכות ניקוז מי גשמים, פיקוח על איסור שימוש בפלסטיק חד פעמי ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 31/8/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לתמיכה ברשויות חופיות בנושא חוף נקי. סכום התמיכה הכוללת הוא עד 32.5 מיליון ₪ לשנים 2021 עד 2024. מירב הסכום – כ-26 מיליון ₪ - יוקצה לטובת פעולות ניקוי חופים לא מוכרזים ויתר התקציב ישמש לתמיכה בהקמת תשתיות איסוף פסולת, מניעת הגעת פסולת לחופים מנקז נגר עילי, פיקוח על איסור שימוש בפלסטיק חד פעמי והקמת מתקני תשתית/ציוד לעידוד בשימוש כלים רב פעמיים.

תכנית חוף נקי היא תכנית פעולה לאומית לטיפול בבעיית הפסולת הימית בישראל, ונגזרת מדרישות אמנת ברצלונה. התוכנית פועלת מזה 15 שנה ומטרתה למזער את כמות הפסולת החופית בישראל ולפעול לניקיונם של החופים והים.

ניתן להגיש בקשות תמיכה עד ה 05.11.2021 דרך אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. 10.6 מיליון שקל לניקוי החופים, 20.7.2020
 2. הארגונים הירוקים: יש להטיל מס על כלים חד פעמיים מפלסטיק08/7/2020
 3. אילת, הרצליה וראשל"צ יאסרו שימוש בפלסטיק חד פעמי בחוף06/6/2019
 4. היערכות רשויות מקומיות לחורף, 26.8.2021
 5. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

6 מיליון ₪ לתשתיות ניקוז ואיסור שימוש בכלים חד פעמיים

פרק א' של הקול הקורא, לו תקציב של כ 26 מיליון ₪, עוסק בניקוי החופים. פרק ב' של הקול הקורא, לו תקציב של כ- 6 מיליון ₪ מתמקד בתמיכה לשתי מטרות:

 • הקמת תשתית איסוף פסולת ו/או מניעת הגעת פסולת לחופים מנקז נגר עילי
 • פיקוח על איסור שימוש בכלים חד פעמיים, הקמת מתקני תשתית/ציוד לעידוד בשימוש כלים רב פעמיים

תנאי לקבלת תמיכה כלשהי מבין הנ"ל הוא התחייבות לקדם חוק עזר עירוני שיאסור שימוש בכלים חד פעמיים מפלסטיק בכלל חופי הרשות בתוך שנה מאישור קבלת התמיכה.

כמו כן, רשות מקומית המעוניינת בתמיכה זו מחויבת להגיש תכנית מפורטת המפרטת את המתקנים, את המיקום המוצע להם, את העלויות לכל מתקן ואת התחזוקה הנדרשת להפעלתו של המתקן לאורך זמן. על התוכנית להיות מבוצעת בפועל בתוך 3 שנים, עד לתאריך 30.7.2024. הרשות תתחייב לבצע אחזקה שוטפת ופינוי שוטף של הפסולת מהמתקנים.

יש לציין שהתמיכה נכונה רק לחופים הלא מוכרזים של הרשות המקומית. בכך מתמקד הקול הקורא הנוכחי.

התקציב, בגובה 6 מיליון עבור פרק זה בקול הקורא, יחולק באופן שוויוני בין כלל הרשויות שיגישו בקשה ויעמדו בתנאי הסף. סך התמיכה המקסימלית האפשרית פר רשות חופית תוכפל בסך אורך החופים הלא מוכרזים של הרשות המקומית וזה יהיה גובה התמיכה. בכל מקרה התמיכה לא תעלה על 90% מעלות הפרויקט.

יתר התמיכה במסגרת הקול הקורא, כ-26 מיליון ₪, תוקצה לפעולות ניקוי חופים בתדירות של 4 פעמים בשבוע לפחות בהתאם למדד חוף נקי. ניקיון החופים ינוטר במסגרת תוכנית הניטור הלאומית והרשויות יחויבו להגיש דוח חודשי על ביצוע הניקיון.

מי רשאי להגיש בקשה לתמיכה?

להלן הגופים הרשאים להגיש בקשה במסגרת הקול קורא:

 • רשויות מקומיות – עיריות, ומועצות מקומיות ואזוריות, שבתחומן המוניציפאלי נמצא חוף הים תיכון או חוף ים סוף
 • איגוד ערים, לרבות איגוד ערים שהוא אשכול רשויות מקומיות, שבתחומו נמצא חוף הים תיכון או חוף ים סוף. זאת בתנאי שלא הוגשה בקשה של רשות מקומית אשר בתחומה נמצא חוף הים

היערכות רשויות מקומיות לחורף בצל שינוי האקלים

אחת המטרות שמזכה בתמיכה במסגרת הקול הקורא הנוכחי היא "מניעת הגעת פסולת לחופים מנקז נגר עילי".

זו בעיה שבשנים האחרונות הולכת וגדלה המודעות אליה בצל משבר האקלים. לאחרונה קרא המשרד להגנ"ס לרשויות החופיות לנקות ולתחזק את מערכות הניקוז לקראת החורף הקרוב במטרה למנוע הצפות. משבר האקלים גורם לאירועי אקלים קיצוניים וביניהם גשמים חזקים שיורדים בזמן קצר ואין להם להיכן להתנקז. בעקבות כך הם מגיעים למקורות המים, תוך כדי שהם סוחפים איתם פסולת ומזהמים נוספים.

בחופי הים התיכון ובחופי אילת יש כ-166 צינורות ניקוז עירוניים של מי נגר עילי. במקומות רבים, יש צורך להרחיב ולחדש את מערכות הניקוז הישנות, להתאים אותם לספיקות זרימת מים גבוהות יותר ולהתקין בהם מסננים ואמצעים למניעת זרימת פסולת.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. קול קורא