550 מיליון ₪ לשיפור הסביבה ביישובים ערביים
המשרד להגנ"ס והמשרד לשוויון חברתי ישקיעו מיליוני שקלים בקידום תחומי הסביבה בחברה הערבית, במסגרת תוכנית החומש הממשלתית לשנים 2026-2022
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/10/2021

550 מיליון ₪ יושקעו בחברה הערבית במהלך 4 השנים הקרובות בתחומי הסביבה. התקציב אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה והמשרד לשוויון חברתי, זאת כחלק מתוכנית החומש הממשלתית בהיקף של 30 מיליארד ₪ הממוקדת בחברה הערבית ותובא לאישור הממשלה עד לסוף החודש.

התקציב יושקע בשני תחומים מרכזיים: אתגרי האקלים והטיפול בפסולת.

חשוב להזכיר שלפני כשנתיים פורסם דוח על 2 תוכניות, בהיקף משותף של כ – 380 מלש"ח שהיו ממוקדות בטיפול בפסולת בחברה הערבית, ולא השיגו את מטרתן. לפי הדוח, רק 40% מהתקציב נוצל, ולא ברור האם התוכנית החדשה אינה בעצם גלגול של אותן תוכניות עבר, וכיצד ייגרמו להן להצליח היכן שנכשלו בעבר.


כתבות רלוונטיות:

 1. מדוע הסדרת הטיפול בפסולת בישובים הערביים לא מתרוממת?, 05.12.2019
 2. קנס של 1.1 מיליון ₪ לשני אתרי פסולת, 22.11.2020
 3. פשיטה על תחנת מעבר פיראטית. 14 כלי רכב הוחרמו, 20.10.2020
 4. פשיטה על תחנת מעבר שהפכה לאתר הטמנה פיראטי, 01.07.2020
 5. מידע נוסף על פסולת | infospot

מגבשים תוכנית: טיפול בפסולת והתמודדות אקלימית

בימים אלה המשרד להגנת הסביבה שוקד על גיבוש תוכנית לשיפור מצב הסביבה בחברה הערבית, בדגש על טיפול בפסולת והתמודדות עם אתגרי אקלים.

המשרד להגנ"ס פירט את העקרונות שעליהם תתבסס התוכנית:

 • שיתוף ציבור - קיום תהליכי היוועצות מקדימים עם גורמים רלוונטיים
 • יתרון לגודל וריכוז מאמץ באמצעות התארגנויות אזוריות
 • חיזוק יכולות של השלטון המקומי
 • שיפור השירות הניתן לתושב
 • הגברת הפיקוח והאכיפה בתחום איכות הסביבה ביישובי החברה הערבית
 • עידוד מנהיגות מקומית
 • העלאת מודעות ובניית יכולות בתחום איכות הסביבה בקרב האוכלוסייה
 • הבטחת המשכיות של הפעילויות בתוכנית הסביבתית לאורך זמן

המשרד נערך לפנות למגוון גורמים, ובכלל זה הרשויות המקומיות, האשכולות האזוריים, ארגוני החברה האזרחית וגופים נוספים, כדי לגבש מענים חדשים לאתגרים שעימם מתמודדת החברה הערבית.

כ-400 מיליון ₪ הושקעו בעבר ללא הצלחה יתירה

לפני כשנתיים פורסם דוח מקיף על 2 תוכניות תמיכה שהופעלו ביישובים הערביים, הדרוזיים והבדואיים, הסובלים מפינוי פסולת לא סדיר, השלכת פסולת לא חוקית, אכיפה מצומצמת ומחסור בפתרונות קצה. על פי הדוח, התוכניות לא עמדו במטרות.

התוכנית הראשונה הייתה "סביבה שווה" בהיקף של כ – 300 מלש"ח שבה משתתפות כ-75 רשויות מקומיות ערביות, וכן גופים ורשויות שמספקים להן שירותים, והיא כוללת בין היתר הקמת תשתיות מיחזור, ליווי מקצועי לתכנון טיפול בפסולת, הגדלת האיסוף והמיחזור והגברת האכיפה נגד מפגעי פסולת.

התוכנית נתקלה בחסמים רבים, ביניהם קשיים בניהול התוכנית ותקצובה, קשיים בטיפוח כוח אדם איכותי בתחום הטיפול בפסולת וקשיים בקידום הקמתן של תשתיות אזוריות לטיפול בפסולת.

התוכנית השנייה הייתה הקמה והפעלת מערך סביבתי לטיפול בפסולת ביישובי הבדואיים בהקיף של כ 81 מלש"ח, אשר גם היא נתקלה בחסמים. בין החסמים: קשיים בניהול התוכנית ובניצול התקציב וקושי בחתימה על הסכמי עבודה עם קבלני פסולת.

כ – 40% מהתקציב נוצל נכון למועד פרסום הדוח (2019).

כעת המשרד להגנת הסביבה יבחן מחדש את התוכניות הישנות ואת מידת הצלחתן ביישובים הערביים ויגבש תוכנית חדשה בהתאם, עם התקציב החדש שיוקצה לכך.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג :"האתגרים הסביבתיים ביישובי החברה הערבית רבים, ובכוונתנו לפעול ביתר שאת ליצירת שינוי סביבתי משמעותי עבור התושבים. איכות סביבה היא אינה מותרות אלא זכות בסיסית של כולנו. אנו רואים בתוכנית סביבתית המשתלבת בפעילות הממשלתית הזדמנות חשובה לשיפור וליצירת קפיצת מדרגה בשירות שמקבלים התושבים, וכן להגדלת החוסן של הרשויות בהתמודדות כעת ובעתיד עם אתגרים הקשורים באקלים ובסביבה".

השרה לשוויון חברתי מירב כהן: "הפחתת פליטות החממה והשמירה על כדור הארץ הן משימות קריטיות בעת הזו. הזמן דוחק בנו לייצר אלטרנטיבה לזיהום ולהטמנת פסולת. ההתגייסות למשימה חלה על כולנו, יהודים וערבים כאחד, ואני שמחה להמשיך את התוכנית שאותה מוביל המשרד להגנת הסביבה ולתת לה מקום מרכזי בתוכנית החומש החדשה, אותה מקדם משרדי, על מנת לייצר סביבה נקייה יותר, פחות מזהמת וכזו שנעים ובטוח יותר לחיות בה".

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. הסדרת משק