3 זיכויים בלבד בכתבי אישום פליליים של המשרד להגנת הסביבה
מדו"ח הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2018 עולה כי נשמרת מגמה יציבה של זיכויים בודדים בכתבי אישום פליליים-סביבתיים, 94% הצלחה. עוד בדו"ח, הפחתה של 50% בכמות העיצומים הכספיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/6/2019

הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה פרסמה דו"ח המסכם את פעילותה לשנת 2018. הדו"ח מתאר מגמות בנושאים של חקיקה ואכיפה סביבתית ומובאים בו נתונים המסכמים את העבודה המשפטית של המשרד להגנ"ס.

תיקים פליליים סביבתיים | 94% הצלחה

נכון לסוף שנת 2018 מצויים בטיפול הלשכה המשפטית 314 תיקים פליליים סביבתיים, מתוכם 84 שנפתחו בשנת 2018 והיתר משנים קודמות. כמו כן, הוגשו 23 כתבי אישום בתיקים השונים. המשרד סיים לטפל ב-99 תיקים פליליים ב 2018, מתוכם 46% (46 תיקים) הסתיימו בפסק דין בערכאה השיפוטית הראשונה והיתר נסגרו ללא הגשת כתב אישום.

פילוח לפי נושא של תיקים פלילים

מבין 46 התיקים שניתן בהם פסק דין, 43 מהם הסתיימו בהרשעה או אשם ללא הרשעה. רק 3 תיקים קיבלו זיכוי מלא. הדוח מדגיש כי נשמרת מגמה יציבה של זיכויים בודדים.

מספר הזיכויים


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. הפסד למשרד להגנ"ס בערעור נגד מחלבות גד, 10.01.2019
  2. פחות מ-3% מהתביעות הסביבתיות הסתיימו בזיכוי, 27.02.2018
  3. עיצום כספי או חקירה פלילית? 04.12.2017
  4. בכירים הורשעו בגין עבירות סביבתיות, 19.02.2018
  5. עמוד ראשי - משפט סביבתי | infospot

עיצומים כספיים | קיטון של 52%

מלבד האכיפה הפלילית, בידי המשרד להגנ"ס מכשיר אכיפתי נוסף – עיצומים כספיים, אותם הוא רשאי להטיל ללא צורך בקבלת אישור מבית המשפט. מדובר בכלי חדש יחסית, שנכנס לחוקים הסביבתיים החדשים מהעשור האחרון.

בשנת 2018 הוטלו 65 עיצומים כספיים. מדובר בצמצום של 52% לעומת שנת 2017. 23 מהעיצומים הכספיים של 2018 ניתנו בגין זיהום אוויר, 17 עיצומים בגין עבירות חומ"ס, 13 קנסות בגין עבירות אסבסט, 10 עיצומים בגין מרשם פליטות לסביבה ו-2 עיצומים בגין עבירות ים וחופים.

ב-2018 טופלה בקשה אחת להישפט באיחור, אך כתב האישום בוטל.

פיילוט אכיפה פנימית במפעלים

נושא נוסף שטופל במהלך השנה הוא פיילוט אכיפה פנימית - עידוד מפעלים לדווח באופן וולונטרי למשרד להגנת הסביבה על ממצאי אכיפה פנימית שביצעו. המשרד להגנ"ס החל מהלך של גיבוש פיילוט שצפוי להימשך שנתיים, שבמסגרתו ייבחנו הכלים לתמרוץ מפעלים. מטרת הפיילוט לבחון את היתרונות והחסרונות של מדיניות אכיפה פנימית. גיבוש הפיילוט טרם הסתיים נכון למועד פרסום הדו"ח.

מעורבות המדינה בתביעות אזרחיות על פגיעה בטבע

הדו"ח עוסק בחידוש משפטי נוסף שחל בשנת 2018 – מעורבותה של הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה בתביעות אזרחיות בעקבות אירועים שכללו פגיעה בטבע. מדובר בשני האירועים האקולוגיים דליפת הנפט מצינור קצא"א בשמורת עברונה ואירוע דליפת השפכים ממפעל רותם אמפרט שגרם לזיהום בנחל אשלים.

בנושא עברונה הלשכה העניקה ליווי משפטי של הליכי הגישור במסגרת הבקשות לאישור התובענות הייצוגיות שהוגשו נגד חברת קצא"א.

בנוגע לזיהום בנחל אשלים הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על ידי רשות הטבע והגנים, בייצוג פרקליטות המדינה ובשיתוף המשרד להגנ"ס.

הדו"ח מציין כי שני האירועים יצרו הזדמנות לעגן את זכותה של המדינה לתבוע עקב פגיעה במערכת האקולוגית הן מבחינת העילה והן מבחינת הנזק. במקביל נמשכים הן הליכי ההסדרה והפיקוח על מפעל רותם אמפרט בעקבות האירוע באשלים והן החקירה הפלילית לגבי שני האירועים, אותם מבצעת המשטרה הירוקה בליווי הלשכה המשפטית.

הדו"ח המלא מופיע בהמשך.

-----

מסמכים רלוונטיים

דוח פעילות לשנת 2018, הלשכה המשפטית במשרד להגנ"ס  [pdf]

להמשך קריאת הכתבה המלאה