נותרו 5 ימים לדיווח המפל"ס, רק 65% דיווחו
עד ה-31 במאי צריכים 570 מפעלים להגיש את דיווחי המפלס למשרד להגנת הסביבה, רק 375 דיווחו עד כה. ייתכנו קנסות עד 300,000 ₪ בשל הפרת חובת הדיווח למפל"ס
 • מאת: מערכת Infospot
 • פורסם בתאריך: 25/5/2020

עוד 5 ימים נותרו להעברת דיווחי המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה) לשנת 2019 שאמורים להגיש 570 מפעלים המחויבים בדיווח שנתי למפל"ס (PRTR) מרשם פליטות לסביבה. עד אמש הוגשו רק 375 דיווחים, כלומר 65% בלבד מהמדווחים, כאשר המועד האחרון להגשת הדו"ח הוא כאמור ה-31 במאי.

ייתכנו קנסות של עד 300,000 ₪ לתאגיד, 75,000 ₪ לאדם ועד שנת מאסר כולל אחריות נושאי משרה בתאגיד, בשל הפרת חובת הדיווח למפל"ס.

במהלך שנת 2019 הוטל עיצום כספי אחד תחת חוק המפל"ס, אך בשנים 2017-2018 הוטלו 10 עיצומים כספיים בגין הפרת חובת הדיווח למפל"ס.


כתבות רלוונטיות:

 1. עקב משבר הקורונה: הקלות לתעשיינים ברגולציה הסביבתית, 18/3/2020
 2. עדכונים בהוראות הדיווח והחישוב של המפל"ס, 01/1/2020
 3. מפל"ס 2018: עלייה של 30% בפליטת מזהמים מסרטנים , 07/10/2019
 4. שריפות פסולת תרמו 60% מפליטות חומרים מסרטנים, 05/11/2019
 5. מידע נוסף על המפל"ס infospot

הדיווח למרשם הפליטות לסביבה מפל"ס

הנתונים שמדווחים למפל"ס כוללים מידע על פליטת חומרים מזהמים, הזרמת שפכים והעברת פסולת לטיפול או לסילוק, והם מתפרסמים כחצי שנה לאחר הדיווח ומשמשים את קובעי המדיניות, אנשי האקדמיה וגורמים נוספים. באתר המשרד להגנ"ס ניתן לחפש מידע לגבי הנתונים האלו לפי חתכי חיפוש שונים. זהו דיווח המפל"ס השמיני, מאז נכנס החוק לתוקף בשנת 2012.

המועד האחרון לדיווח מפל"ס (מרשם פליטות לסביבה) חל עוד ימים ספורים - ב־31 במאי, זאת לאחר דחייה של חודשיים במועד הדיווח שנקבע בחוק, כחלק מההקלות שהעניק המשרד להגנ"ס למפעלי התעשייה במהלך משבר הקורונה.

עדכוני הוראות הדיווח למפל"ס מהשנה האחרונה

בשנה החולפת בוצעו מספר עדכונים בהוראות הדיווח למפל"ס שחלות כבר על הדיווח הנוכחי. בינואר 2020 פרסם המשרד להגנ"ס את הנוסח הסופי והמעודכן של הוראות החישוב והדיווח למפל"ס שנכנסו לתוקף. הוראות אלו חלות גם על נתוני שנת 2019, שיש להגישם כעת.

בין העדכונים:

 • הגדרת חומר אורגני נדיף הנפלט ממקורות מוקדיים
 • הוראות לחישוב פליטה שנתית מנתוני ניטור רציף.
 • הוראות להמרת נתוני דיגום TOC בארובה ל-NMVOC.
 • הבהרה לעניין תיקון דליפות מרכיבי ציוד LDAR
 • ביטול חובת דיווח על סיווג לפי אמנת באזל של פסולת מסוכנת
 • הוספת הוראות לחישוב פליטות לאוויר מניקוי בעזרת ממסים
 • הוספת הבהרות לגבי דיווח על צריכת אנרגיה ועדכון טבלת מקדמי המרת יחידות ל-TOE.
 • בנוסף, עודכנו והוסרו הוראות דיווח לפעילויות מסוימות ומחשבונים

בנוסף, עודכנו והוסרו הוראות דיווח לפעילויות מסוימות ומחשבונים, כדלקמן:

 • הוסרו ההוראות הספציפיות לפעילות של שימוש במתקני שריפה לייצור חשמל בעקבות הטמעתן בהוראות הדיווח הראשיות ובמחשבון חישוב פליטות לאוויר משריפת דלקים, שעודכן כעת.
 • הוסר מחשבון לחישוב פליטות לאוויר מנתוני ניטור רציף
 • הוסר מחשבון לחישוב פליטות לאוויר מנתוני דיגום
 • עודכן מחשבון לחישוב כמויות העברת פסולת 
 • עודכנו הוראות הדיווח לפעילות של גידול עופות. ועודכן המחשבון התואם.
 • עודכן מחשבון לחישוב פליטות לאוויר משריפת דלקים.