היערכות לרעידת אדמה: מפקח אחד על 150 מפעלים
המשרד להגנת הסביבה טוען כי הוא מתריע כבר שנים על מחסור בכח אדם שילווה מפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים ויפקח על היערכותם לרעידות אדמה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/2/2023

על רקע רעידות האדמה בטורקיה ובסוריה, המשרד להגנת הסביבה מתריע על מחסור בכח אדם שילווה ויפקח על היערכות של מפעלים עם חומרים מסוכנים לרעידות אדמה.

לדברי המשרד, כיום יש עובד אחד בלבד שאחראי על הפיקוח ועל ליווי המפעלים בנושא. המשרד גם מזכיר כי מבקר המדינה מתריע כבר שנים על אי-מוכנותה של ישראל לרעידת אדמה גדולה, אך טרם נמצא מקור תקציבי שיאפשר תוספת של כח אדם מקצועי.

בעקבות החלטת ממשלה מ-2010 הטילה על המשרד להגנת הסביבה לגבש הנחיות במטרה לשפר את עמידות מפעלי חומרים מסוכנים בפני רעידות אדמה ולפקח על יישומן.

בהתאם לכך, בשנת 2016 המשרד פרסם את ההנחיות להערכות ושיפור עמידות מפעלים עם חומ"ס לרעידות אדמה, והגדיר את המפעלים שנמצאים בדרגת סיכון המצריכה בחינה והיערכות לקראת רעידת אדמה.

המשרד להגנ"ס מצא כי בישראל יש 149 מפעלים עם חומ"ס הנדרשים לעמוד בהנחיות היערכות לרעידות אדמה. כיום 99 מפעלים כבר השלימו את העמידה בהנחיות, שבחלקם נדרשו לבצע מיגון ייעודי לשם כך. נותרו עוד כ-50 מפעלים שטרם השלימו את ההיערכות ונמצאים בשלבי תהליך שונים.

בהמשך לרעידות האדמה בטורקיה, פועל המשרד להגנ"ס מול פיקוד העורף ורשות הכבאות והצלה בהערכת המצב. לצד זאת הוא פועל לרענן לתעשייה את ההנחיות הקיימות להיערכות לתרחיש רעידת אדמה.

קישור למדריך לניהול סיכונים במפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים מצורף בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכון מדריך לניהול סיכונים במפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים, 04.1.2023
  2. הנחיות לסקר סיכוני חומרים מסוכנים מרעידת אדמה, 18.5.2022
  3. מבקר המדינה: לעגן הנחיות לחיזוק מתקני חומ"ס בחקיקה, 24.07.2018
  4. מיגון מתקני חומ"ס מרעידות אדמה | infospot
  5. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

מדריך לניהול סיכונים במפעלים המשתמשים בחומ"ס

לפני כחודש דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה פרסם מהדורה שלישית למדריך לניהול סיכונים במפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים. המדריך מאחד יחד את מדריכי המשרד לניהול סיכוני סייבר והיערכות לרעידות אדמה, והוא נועד לסייע למפעלים ליישם מתודולוגיה לצמצום הסיכוי לאירוע חומרים מסוכנים משמעותי ולהפחית את השפעתו אם יתרחש.

בעלי היתר רעלים העוסקים בחומרים מסוכנים מעל כמות מסוימת נדרשים ליישם את המדריך לניהול סיכונים. המדריך מכווין את המפעלים בחובות המוטלות עליהם בחוק: הכנת תכנית לתפעול, אחסון ושינוע בשגרה של חומרים מסוכנים בשטח העסק, ניתוח סיכונים לתהליכים במפעל, הצגת אמצעי הגנה קיימים או מתוכננים, הצגת היסטוריית תקריות חומרים מסוכנים ועוד.

כאמור המדריך לניהול סיכונים במפעלים המחזיקים חומ"ס כולל בתוכו גם מדריך "היערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה" המתמקד בצמצום הסכנה הנובעת מהחזקה או שימוש בחומרים מסוכנים בעת רעידת אדמה ודורש ביצוע סקר עמידות לרעידות אדמה המורכב מסקר סיסמי וסקר הנדסי. בהתאם לממצאי הסקר מתוכננים ומיושמים אמצעי המיגון לרעידות אדמה במפעלים הרלוונטיים.

לדברי המשרד, קיימים פרמטרים רבים המשפיעים על עמידות המפעל לרעידות אדמה ועל תיעדוף המפעלים לביצוע סקר סיכוני חומרים מסוכנים בתרחיש רעידות אדמה, כגון המבנה הגיאולוגי שבו יושב המפעל, סוג המבנה, רמת המסוכנות של החומרים אותם הם מאחסנים וקרבתם לרצפטור ציבורי.

הנחיות לסקר סיכוני חומרים מסוכנים מרעידת אדמה

לצד פרסום המדריך לניהול סיכונים במפעלים, המשרד להגנת הסביבה פרסם לפני כשנה הנחיות מעודכנות להכנת סקר סיכוני חומרים מסוכנים כתוצאה מרעידת אדמה. הסקר נדרש כחלק מתסקירי השפעה על הסביבה שמקורות סיכון נדרשים להכין, לרוב במסגרת בקשת היתר בנייה.

הסקר אמור לכלול התייחסות לתופעות שונות שמתרחשות עקב רעידת אדמה: תנודות קרקע והגברות, יציבות מדרונות, קריעת פני שטח, צונאמי והתנזלות, ולפרט את השפעתן על חומרים מסוכנים. בהנחיות מפורט מי רשאי לערוך את הסקר ובאיזה מרחב, ומופיעות בו דרישות כלליות וממוקדות להכנת הסקר.

מי שיבדוק את סקרי סיכוני רעידות האדמה שיוגשו למשרד להגנ"ס הוא המכון הגיאולוגי שנחשב לסמכות המקצועית לכך, ולכן המשרד להגנת הסביבה יעביר לו את הבדיקה המקצועית. לאחר מכן המכון צפוי להחזיר למשרד את הסקר עם חוות דעתו, והמשרד יגבש את עמדתו הסביבתית לתסקיר ההשפעה על הסביבה בהתאם.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה