הנחיות חדשות לגבי איסור מכירת פסולת אלקטרונית
ההנחיות נועדו לחדד את ההבדלים בין ציוד אלקטרוני משומש לפסולת אלקטרונית, על רקע מחלוקת בין המשרד להגנ"ס למספר חברות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/5/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות לגבי איסור מכירת ציוד חשמלי ואלקטרוני. במסגרת ההנחיות פורסמו תנאים הקובעים מתי ציוד אלקטרוני לא ייחשב כפסולת אלקטרונית וניתן למכור אותו. ההנחיה מתפרסמת על רקע מספר מקרים בהם חברות ניסו למכור ציוד אלקטרוני משומש שלא דרך הגופים המוכרים ליישום חוק פסולת אלקטרונית, בטענה שלא מדובר בפסולת ולכן החוק לא חל על ציוד זה.

מטרת הנוהל לבצע הבחנה בין מכירת פסולת אלקטרונית, האסורה על פי החוק, לבין מכירת ציוד אלקטרוני מותרת שאינה מוגדרת כפסולת, וכן לקבוע הנחיות כיצד יש לבדוק, לאחסן ולמכור ציוד אלקטרוני המיועד למכירה מותרת.

מחלוקת לגבי ההגדרה של פסולת אלקטרונית

נזכיר, כי עסקים שברשותם פסולת אלקטרונית מחויבים להתקשר עם אחד משני גופי היישום המוכריםאקומיוניטי או מ.א.י, ללא תמורה כספית, שדואגים לאיסוף הפסולת האלקטרונית ומיחזורה בהתאם לחוק פסולת אלקטרונית.

יחד עם זאת, ההנחיות לגבי מתי מוצר חשמלי הופך לפסולת אלקטרונית לא היו ברורות דיין, ואנחנו פרסמנו מספר כתבות בנוגע לחוסר הבהירות שנסב סביב ההגדרה הזו וגרמו למחלוקת בין המשרד להגנ"ס לבין מספר חברות, כמו במקרה של פלאפון, וגם במקרה דומה שארע בחברת בזק. שתיהן "נתפסו" ע"י המשרד להגנ"ס כשהן מוכרות לכאורה פסולת אלקטרונית.  

איסור מכירת פסולת אלקטרונית

כדי לחדד את ההגדרה מתי ציוד אלקטרוני הופך לפסולת, פרסם המשרד את ההנחיות החדשות לפיהן: "פסולת ציוד (אלקטרוני) וסוללות המתוכננת לעבור טיפול או הכנה לשימוש חוזר כהגדרתם בחוק, לא תימכר על ידי המחזיק בה אלא תעבור לגופי היישום המוכרים בהתאם לחוק. העברה לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת."

מכירה מותרת של ציוד וסוללות

ציוד אלקטרוני וסוללות לא ייחשבו כפסולת וניתן למכור אותם בתנאי ש:

 1. הציוד נבחן ונמצא שמיש באופן מלא בהתאם לשימוש המקורי בו;
 2. הציוד בטוח לשימוש;
 3. הציוד כולל את כל החלקים החיוניים לתפקודו ואת המעטפת החיצונית;
 4. הציוד על מרכיביו ללא הסתיידות על רכיבים המתחממים, עם מעט מאוד חלודה, ומעט מאוד נזק קוסמטי;
 5. ציוד שיש לו שוק - על המחזיק בציוד החשמלי והאלקטרוני לבדוק האם קיים שוק וביקוש לציוד על מנת שישתמשו בו למטרה שלשמה יועד לראשונה.

אחסון, אריזה ואחזקה של ציוד וסוללות המיועדים למכירה

על פי ההנחיות שפורסמו, ציוד אלקטרוני המיועד למכירה יוחזק בנפרד מפסולת אלקטרונית ויאוחסן באופן הבא:

 1. הציוד יאוחסן במקום מקורה ובתנאים בהם יהיה מוגן מפגעי מזג האוויר, לכלוך או שחיקה.
 2. הציוד ייארז באופן שישמר מנזק בעת אחסון, פריקה, טעינה ושינוע.
 3. כל מוצר יתועד ויסומן על גבי האריזה באופן קריא ללא צורך בפירוק האריזה הכוללים את שם וסוג הפריט, מק"ט, שנת ייצור, תוצאות בדיקת התפקוד של המוצר ותוצאות בדיקת בטיחותו לשימוש כולל תאריך הבדיקה, סוג הבדיקות שבוצעו לווידוא שמישות המוצר, השם והכתובת של החברה האחראית לבדיקת תפקוד המוצר.

דגשים למכירת ציוד אלקטרוני שאינו פסולת:

 • הקונה אינו מרכז איסוף ו/או מרכז הכנה לשימוש חוזר ו/או מרכז מיון ו/או מתקן טיפול ו/או סוחר פסולת ו/או סוחר במתכת.
 • המכירה נעשתה בהתאם לפירוט המוצרים ומצבם לפי מק"ט וישנו תיעוד בספרי החשבונות של המחזיק, לרבות ספרי העזר- מלאי ורכוש קבוע. נעשה חיוב מע"מ כדין בעת המכירה.
 • חוזה המכירה יכלול הצהרת המוכר כי לא מדובר בפסולת ציוד וסוללות לפי החוק והצהרה של הקונה כי הציוד נקנה לשימוש למטרה שלשמה יועד ולא לצרכי מיחזור, פירוק או גריטה.

-----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. האם פלאפון תכננה למכור פסולת אלקטרונית בניגוד לחוק? 1.10.2017
 2. מי הציל את אוניברסיטת תל אביב מאישום פלילי וקנס סביבתי של 150,000 ₪? 18.04.2017
 3. האם בזק מוכרת ציוד אלקטרוני שלא כחוק? 29.01.2017
 4. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת | גיא סמט, 20.11.2016
 5. פסולת אלקטרונית: מה קורה כשהרגולטור לא מתערב? 27.09.2016
 6. קנס סביבתי של 2,100,000 ₪ לרמי לוי ו- 13 חברות נוספות 02.08.2016
 7. המשרד להגנת הסביבה ננזף בחומרה בכנסת, 16.06.2016
 8. פסולת אלקטרונית | infospot

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות לאיסור מכירת פסולת אלקטרונית, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה