משרד האנרגיה מקים פורום רב מגזרי לקידום השימוש במימן
משרד האנרגיה יוצא בקול קורא להקמת פורום רב מגזרי שיכלול את מגוון השחקנים במשק הישראלי שמתעסקים בתחום המימן. משתתפי הפורום יוכלו להשפיע על מדיניות, להיוועץ בשחקנים אחרים ולשתף פעולה איתם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/1/2024

משרד האנרגיה פרסם קול קורא המיועד לחברות וליזמים פרטיים בתחום המימן וקורא להם להצטרף לפורום שיוקם בנושא בניהולו, במטרה לקדם את השילוב של מימן במשק האנרגיה, כמקור אנרגיה נקי לצד אנרגיות מתחדשות אחרות.

הפורום יכלול נציגים של משרדי ממשלה, אקדמיה, חברה אזרחית ומגזר פרטי. פעילותו תתמקד במיפוי אתגרים בתחום המימן, המלצות לצעדי מדיניות ומעקב אחר השפעת שילוב המימן במשק.

הפורום יעניק למשתתפיו את האפשרות להציף מידע מהשטח, לדבר על צורכי המשק, האתגרים וההשפעות של פעילות הממשלה על יזמים בשטח. כמו כן המשתתפים יוכלו להתייעץ לגבי המדיניות לקידום משק המימן ולהעלות פתרונות לאתגרים. לבסוף, הפורום יסייע בהידוק שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים העוסקים בתחום, הן במגזר הציבורי והממשלתי, והן במגזר הפרטי.

ניתן להגיש בקשת הצטרפות לפורום עד לתאריך 12.2.2024 בשעה 12:00. בתוך חודש מתאריך זה יגובש הרכב הפורום, וכעבור חודש נוסף יתקיים המפגש הראשון שלו. קישור לקול הקורא מצורף בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. משרד האנרגיה מפרסם אסטרטגיה לשימוש במימן בישראל, 17.5.2023
 2. תחנת תדלוק מימן הראשונה בישראל נפתחה, 9.5.2023
 3. משאית המימן הראשונה הגיעה לישראל, 14.12.2022
 4. מהפכת המימן בישראל: משאיות, תחנת תדלוק ויצרן מימן, 07.3.2022
 5. המשאיות החשמליות הראשונות מגיעות לישראל, 24.11.2022

אופן בחירת חברי הפורום

לפי הקול הקורא, אל הפורום יוכל להגיש בקשה להצטרפות כל גוף עסקי, אזרחי או אקדמי, שעוסק במימן במשק האנרגיה כחלק משרשרת הייצור והאספקה של מימן, או גוף הבוחן ועוקב אחר ההשפעות של מימן על היבטים סביבתיים, כלכליים וטכנולוגיים.

הגופים ייבחרו באופן שיבטיח ככל הניתן הקמתו של פורום מגוון ורב מגזרי, הכולל משרדי ממשלה ויחידות סמך, ארגונים יציגים, יזמים בתחום המימן, תעשיה, חברות ממשלתיות, אקדמיה, וארגונים אזרחיים וסביבתיים, אשר עוסקים בתחום המימן.

אלה הנקודות שיישקלו בשלב בחירת המשתתפים:

 • אופי הארגון (יזמי, מסחרי, אזרחי(
 • תחומי העיסוק של הארגון
 • היקף פעילותו של הארגון בתחום המימן בישראל ובעולם
 • רמת הבשלות של הפרויקטים בתחום המימן

הפורום ייפגש לפחות אחת לרבעון. הנושאים לדיון במפגש יעברו למשתתפים מראש והם יוכלו לבקש להציע רעיונות לדיון.

תחום המימן קורם עור וגידים

במאי 2023 פרסם משרד האנרגיה אסטרטגיית מימן לישראל שכללה המלצות, ביניהן להתחיל להיערך לשילוב מימן במשק האנרגיה כבר היום. בשלב זה, נקבע במסמך האסטרטגיה, לישראל יש צפי לשימושים בהיקף מצומצם יותר במימן לעומת מדינות אחרות. הרחבת השימוש תלויה בהתפתחות טכנולוגית ובעלויות בין היתר.

ביוני 2023 התקיים כנס היוועצות עם כ300 בעלי עניין, להצגת האסטרטגיה ושמיעת עמדות בנוגע לה.

כעת, כדי להמשיך לקדם את הנושא ולגבש את המדיניות והתכניות להמשך, משרד האנרגיה פרסם את הקול הקורא להקמת הפורום הרב מגזרי.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה