טיוב דיווחים המשרד להגנ"ס מבקש לברר את שביעות הרצון
המשרד להגנ"ס פרסם שאלון לבדיקת האפקטיביות של מדיניות הדיווחים המשופרת שהחל ליישם בשנת 2019
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/3/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם שאלון לבחינת האפקטיביות של ההקלות בדיווחים הסביבתיים שהוא החל ליישם בשנת 2019. מדובר בדיווחים שמפעלים, ארגונים ובתי עסק נדרשים לדווח למשרד להגנ"ס כחלק מדרישות הרישוי וההיתרים הסביבתיים השונים.

השאלון כולל שאלות על היקף השעות השנתי שמושקע בהכנת הדיווחים מאז טיוב המדיניות, נוחות הגשת הדיווחים במערכת ממוחשבת, הצורך להסתייע בייעוץ חיצוני להכנתם ועוד.

ניתן למלא את השאלון עד לתאריך 6.4.21. קישור בהמשך.


כתבות רלוונטיות:

  1. מדיניות חדשה לדיווחי תעשייה, 15.10.2020
  2. המשרד להגנ"ס מצמצם את הבירוקרטיה, 22/03/2020
  3. המשרד להגנ"ס פועל לצמצום דיווחים סביבתיים מיותרים30/10/2017
  4. משרד רה"מ מתערב ברגולציה הסביבתית 09/9/2019
  5. המשנה ליועמ"ש: המשרד להגנ"ס צריך לעשות חשבון נפש20/3/2018

תהליך טיוב הדיווחים הסביבתיים

בשנת 2017 החל המשרד להגנ"ס בביצוע פעולות הכנה לטיוב דרישות הדיווחים הסביבתיים, אשר כללו את מיפוי כלל הדרישות, זיהוי פערים לטיוב והתייעצות עם התעשייה.

בשנת 2019 המשרד החל ליישם את פעולות הטיוב הנדרשות ובהן ביטול דרישות כפולות של מידע, ביטול דרישות למידע לא חיוני, יצירת אחידות בדרישות הדיווח, קביעת תבחינים לדיווח מיידי על אירועי חומרים מסוכנים ומעבר להגשה דיגיטלית של חלק מהדיווחים.

בנוסף לכך, לפני חודשים ספורים

להמשך קריאת הכתבה המלאה