הצעת חוק לחייב דיווח על מצב הטבע ומגוון ביולוגי
בשבוע הבא יתקיים דיון בכנסת בנושא הצעת חוק שתחייב את המשרד להגנ"ס ורט"ג לדווח על שימור המגוון הביולוגי וליישם תוכנית ניטור תואמת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/12/2021

הצעת חוק שעניינה דיווח שנתי על מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל תידון בשבוע הבא בוועדת הפנים והסביבה של הכנסת.

בהצעת החוק מוצע לחייב את השר/ה להגנת הסביבה, בסיוע רשות הטבע והגנים, להכין מדי 3 שנים דוח מפורט בדבר מצב הטבע בישראל, ומדי שנה להכין דוח חלקי. הדוח יכלול בין היתר מידע בדבר פעולותיהם של גופים שלטוניים וציבוריים לשימור מצב הטבע ולגבי פעולות שלהם העלולות לפגוע בו.

כמו כן, מוצע בהצעת החוק להכין תוכניות ניטור רציף, שיאפשרו לאסוף את הנתונים הנדרשים לדיווח.

מטרת הצעת החוק, שהוגשה במתכונות שונות בשנים הקודמות מספר פעמים, היא להעלות את המודעות למצב הטבע בישראל ולנקוט פעולות בהתאם, כמו גם להפסיק פעולות שפוגעות בו.


כתבות רלוונטיות:

  1. מצב המערכות האקולוגיות בישראל מתדרדר, 28.10.2021
  2. עודכנה רשימת המינים המוגנים, 15.12.2019
  3. שמירה על הטבע והמגוון ביולוגי יעוגנו ברגולציה שתחייב עסקים, 13.06.2019
  4. 400 אלף ₪ למפעלים שיפעלו לשמירה על החי והצומח, 30.05.2019 
  5. 400,000 ₪ למפעלים שיטמיעו שיקולי שימור מגוון ביולוגי, 6.07.2017
  6. תמיכה בסטרטאפים של קלינטק: מענק עד 750,000 ₪, 11.05.2017

הכנת תוכניות ניטור למגוון הביולוגי

ישראל אישררה את אמנת המגוון הביולוגי של האו"ם המחייבת את המדינות שחתומות עליה לנטר "עד כמה שניתן" את המגוון הביולוגי. הניטור חייב לכלול את המרכיבים של המגוון הביולוגי הנחשבים כחשובים ולהבין את מצבם והאם הם זקוקים לפעילות שימור דחופות. במסגרת המחויבות יש לבצע ניטור רציף ורב שנתי ולעדכן את תכנית הניטור בהתאם לשינויים ולמגמות המתרחשים במגוון הביולוגי במדינה.

לפי הצעת החוק, מי שיהיה ממונה על הכנת תוכניות הניטור הוא מנהל רשות הטבע והגנים. וועדה שתוקם תייעץ לו כיצד להכין את התוכניות.

מטרת ביצוע הניטור היא להביא להגברת המודעות באשר לפגיעה במגוון הביולוגי. בכל רגע נתון יידעו הציבור והגופים השלטוניים והציבוריים על פעולות שעלולות לפגוע במצב הטבע בישראל ולהימנע מהן.

הכנת דוח על מצב הטבע בישראל

חובה מרכזית נוספת שמופיעה בהצעת החוק מלבד הכנת תוכניות ניטור היא הכנת דוח מפורט בדבר מצב הטבע בישראל על ידי השר/ה להגנת הסביבה. דוח חלקי יוצג לממשלה ולוועדת הפנים והסביבה בכנסת מדי שנה ודוח מפורט יותר יוצג מדי 3 שנים.

בדוח המפורט תהיה התייחסות לאזורים יבשתיים, סביבות לחות, אגמים, הים התיכון וים סוף של חופי המדינה. כמו כן, הוא יכלול נתונים שונים לגבי מצב השטחים הפתוחים ומיני החי והצומח בהם, וכן דיווח על שינויים מהותיים במצבם. כמו כן, לפי ההצעה יכלול הדוח מידע בדבר פעולותיהם של גופים שלטוניים וציבוריים לשימור מצב הטבע ולגבי פעולות שלהם העלולות לפגוע בו.

גם את הדוח יכין מנהל רשות הטבע והגנים ולשם כך הוא יוכל להיעזר במומחים שיעמדו בקריטריונים שיקבעו השר או השרה להגנ"ס וכן להיוועץ בוועדה שתוקם לצורך מתן ייעוץ בנושא.

בשנים האחרונות הונחו על שולחן הכנסת הצעות חוק דומות מספר פעמים אך הן לא הבשילו. מגישי ההצעה הנוכחית, ביניהם הח"כים ד"ר אלון טל שיזם את הצעת החוק והשרה להגנ"ס לשעבר גילה גמליאל, מקווים שהחוק יסייע לשמור על הטבע בישראל באמצעות העלאת המודעות לפגיעה בו.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי למרות שמאז קום המדינה מצב הטבע בישראל יתחזק, בשנים האחרונות הוא בנסיגה, אך אין דרך להעריך את חומרת המצב בלא הניטור הרציף של המגוון הביולוגי שמציע החוק.

מצב המערכות האקולוגיות בישראל מתדרדר

לפני כחודשיים דיווחנו כאן על דוח של המשרד להגנ"ס ו"המארג" על מצב המערכות האקולוגיות בישראל. לפי הדוח, מצב המערכות האקולוגיות בישראל מתדרדר בעיקר בשל צמצום השטחים הפתוחים וקיטועם. מאז קום המדינה ועד שנת 2000 גדל השטח הבנוי במדינת ישראל פי 17, ובין 1995 ו-2012 התרחבו השטחים העירוניים ב-45%. גם שירותי הוויסות דוגמת האבקת דבורים וויסות מים מתדרדרים ולרובם אין תחליף.

פרויקט הערכת המצב של המערכות האקולוגיות, עליו מתבסס הדוח, נמשך 8 שנים ובמסגרתו יותר מ-200 מומחים, אנשי מקצוע ומדענים מדיסציפלינות שונות בחנו תהליכים ורכיבים במערכות האקולוגיות המשפיעים באופן ישיר או עקיף על רווחת האדם ומופקות מהם תועלות לקיום האדם.

עקב הממצאים, החוקרים סברו ששמירה על המערכות האקולוגיות צריכה להיות מובאת בחשבון בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל, כולל בתכנון האסטרטגי והמרחבי ובחקיקה.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. דוח על מצב