מסתמנת הקלה בדיווח על חומרים מסוכנים
משרד הביטחון פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות שמטרתה להקל את תדירות הדיווח להג"א על חומרים מסוכנים, ולבטל את הדיווח על היערכות בטיחותית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/12/2020

משרד הביטחון מפרסם להערות הציבור עדכון לטיוטת תקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסוכנים), במסגרתן מוצע להקל את דרישות הדיווח על מחזיק בחומרים מסוכנים, על ידי סינכרון מועדי הדיווח הכפול שקיים כיום, הן למשרד להגנת הסביבה והן להג"א (משרד הביטחון).

עוד מוצע בטיוטת התקנות לבטל את דרישת הדיווח להג"א על היערכות בטיחותית לעניין החומ"ס במסגרת תקנות התגוננות אזרחית, מכיוון שמידע זה נבדק במסגרת 'תיק מפעל' ברישיון העסק.

אפשר להגיש הערות על טיוטת התקנות דרך אתר החקיקה הממשלתי, עד לתאריך 5.1.2021.


כתבות רלוונטיות:

  1. מדיניות חדשה לדיווחי תעשייה, 15.10.2020
  2. המשרד להגנ"ס מצמצם את הבירוקרטיה, 22/03/2020
  3. המשרד להגנ"ס פועל לצמצום דיווחים סביבתיים מיותרים30/10/2017
  4. משרד רה"מ מתערב ברגולציה הסביבתית 09/9/2019
  5. המשנה ליועמ"ש: המשרד להגנ"ס צריך לעשות חשבון נפש20/3/2018

צמצום הדיווח: אחת ל-3 שנים במקום פעם בשנה

בשנים האחרונות משרדי הממשלה מכירים בצורך לייעל ולהקל את הבירוקרטיה של הרגולציה, על מנת להקל על העסקים ועל פעילות משרדי הממשלה. בהתאם לכך, דיווחנו מספר פעמים על תהליך טיוב רגולציה במשרד להגנ"ס, שרובו פנימי, בתוך המשרד, אך חלקו בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים, ולפנינו דוגמא לכך.

התקנות המוצעות צפויות לבטל את ה

להמשך קריאת הכתבה המלאה