כשהחברה הממשלתית נותנת הוראות בניגוד להיתר הפליטה לאוויר
חברת נגה מבקשת להאריך את השימור של היחידות הפחמיות המזהמות בחדרה ל- 10 שנים נוספות, בניגוד להיתר הפליטה. בינתיים, המשק מפסיד מיליארדי ₪ מדי שנה בשל העיכובים המתמשכים בפרויקטים להפסקת השימוש בפחם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/3/2024

החברה הממשלתית לניהול מערך החשמל הארצי, חברת נגה, הודיעה לאחרונה לחברת החשמל, כי כדי לקיים רציפות אספקת חשמל גם בחירום, עליה לשמר את יכולת הייצור בפחם של היחידות הייצור הישנות והמזהמות בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה (יחידות 1-4) לתקופה של עשור נוסף. זאת למרות שהיתר הפליטה לאוויר שניתן לאחרונה על ידי המשרד להגנ"ס קבע שיחידות אלה לא יעבדו לאחר שנת 2025, גם לא במצב של שימור. איגוד ערים שרון-כרמל, הביע התנגדות חריפה להארכה של תקופת השימור, ומסר כי הוא שוקל להגיש עתירה בנושא. התגובה המלאה בהמשך.

בינתיים, העיכובים בפרויקטים להפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל ממשיכים, וההפסדים למשק מצטברים למיליארדי ₪ מדי שנה. דוח מעודכן מעריך כי המשק הפסיד למעלה מ- 4 מיליארד ₪ בגין עיכוב בהפסקת השימוש ביחידות הפחמיות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה בתקופה שבין יוני 2022 לדצמבר 2023.

מצד אחד יש התקדמות. בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, יחידת ייצור חשמל מונעת בגז (יחידה 70) החלה לפעול, בינתיים לא באופן מסחרי מלא, אך בזכותה נפסק השימוש בפועל בשתי יחידות פחם מזהמות. וגם יחידה #1 באשקלון כבר עובדת לאחר הסבתה מפחם לגז, ויחידה #2 באשקלון הושבתה ונמצאת בשלבי הסבה לגז בשאיפה שתשוב לפעילות לפני סוף השנה.

מצד שני, ההקמה של היחידה החדשה 80 בחדרה מתעכבת בשל עזיבת מומחים בינלאומיים את ישראל בעקבות המלחמה, כרגע ללא תאריך חזרה. זאת כאשר השבתת שתי היחידות הפחמיות המזהמות הנוספות בחדרה תלויות בהפעלתה.

דוחות ופרסומים חדשים מלמדים אותנו על המצב העדכני של הפרויקטים להפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל. קישורים לדוחות מופיעים בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. השימוש בפחם יופסק ב-2026, 1.2.2024
  2. עיכוב בהפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל, 28.12.2023
  3. חברת החשמל: נעמוד ביעד הפסקת ייצור חשמל מפחם, 18.7.2023
  4. המשרד להגנ"ס מתריע: לא נעמוד ביעדי הפחתת זיהום אוויר, 20.8.2023
  5. חברת החשמל החליטה להשהות את ההסבה לגז, 27.6.2023

הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל

הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל הוא אחד הצעדים המשמעותיים ביותר לצמצום זיהום האוויר ופליטת גזי החממה בישראל. כל עיכוב בלוחות הזמנים גורם להגברת התחלואה מזיהום אוויר ולהגדלת העלויות הישירות והחיצוניות הנלוות, מדובר במיליארדי ₪ מדי שנה.

דוח חדש שפרסמה חברת חשמל ומקורות נוספים מצביעים על התקדמות מסוימת לקראת הפסקת השימוש בפחם, לצד עיכובים ואי וודאות לגבי מועד השלמת התהליך, בין היתר כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל.

הפסקת השימוש בפחם תלויה בשני פרויקטים מרכזיים: הראשון, הקמת שתי יחידות ייצור המונעות בגז (יחידה 70 ויחידה 80) באתר תחנת הכוח אורות רבין בחדרה, שיחליפו את היחידות הפחמיות הישנות והמזהמות (יחידות 1-4). הפרויקט השני, הסבת היחידות הפחמיות הנותרות בחדרה (יחידות 5-6) והיחידות הפחמיות בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון (יחידות 1-4) לגז טבעי.

לשמר את היחידות הפחמיות מעבר למה שסוכם

לפי דוח שפרסמה חברת החשמל בשבוע שעבר, החברה הממשלתית לניהול מערך החשמל הארצי, חברת נגה, פנתה אליה בתחילת ינואר ואמרה כי צריך לשמר את היחידות הפחמיות הישנות והמזהמות בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה (1-4) למשך 10 שנים לפחות, כדי להבטיח יכולת אספקת חשמל רציפה בתקופות חירום.

בקשה זו באה בניגוד להחלטת שר האנרגיה ולהחלטת המשרד להגנ"ס כפי שעלה מהיתר הפליטה לאוויר שניתן לאחרונה לתחנת הכוח, לפיו יחידות 1-4 יהיו במתכונת שימור רק עד סוף שנת 2025.

חשוב להבין שכדי לשמור על יכולת ייצור של יחידות אלה, יש להפעילן מספר ימים בשנה כדי לוודא שהן תקינות, ובנוסף לכך, יש לשמור לשם כך, מאגרי פחם. שני הדברים הנ"ל גורמים לזיהום אוויר עודף.

עוד נכתב שיש לשמר גם את יכולת הייצור בפחם של יתר היחידות הפחמיות בישראל, יחידות 6-5 בחדרה ויחידות 1-4 באשקלון, עם יכולת מעבר מהיר בין גז לפחם ויכולת ההתנעה של היחידות הפחמיות בסולר במצבים שאין אספקת גז לאתרים. כל זאת כדי להבטיח יכולת אספקת חשמל רציפה בתקופות חירום.

היחידה החדשה 70 עובדת ושתי יחידות מזהמות הפסיקו לייצר חשמל

כאמור, התנאי להפסקת הפעילות של יחידות 1-4 הישנות והמזהמות בחדרה, הן הקמה של שתי יחידות ייצור חשמל חדשות מונעות בגז טבעי - יחידות 70 ו-80, בתחנת הכוח בחדרה. הפעלת כל אחת מהיחידות החדשות, תחליף שתיים מהיחידות הפחמיות הישנות 1-4, ותאפשר את השבתתן.

לפי התוכנית המקורית, שנת 2022 הייתה היעד לתחילת ההפעלה של יחידות 70,80 והפסקת השימוש ביחידות 1-4 בחדרה.

לפי נתונים מעודכנים, יחידה 70 בחדרה החלה לפעול והופסק השימוש ביחידות הפחמיות 4-3 בחדרה כמתוכנן. הכרזה רשמית על כך תגיע רק לאחר שיחידה 70 תגיע להפעלה מסחרית מלאה המתוכננת עד סוף מאי. לאחר מכן, יחידות 4-3 יעברו רשמית למצב שימור ויופעלו פעמיים בשנה למשך 3 ימים בכל פעם כדי לוודא שהן מתפקדות ואין תקלות, ושבשעת חירום הן יוכלו לספק חשמל.

יחידה 80: היועצים הבינלאומיים עזבו בגלל המלחמה ואין צפי לסיום

לפי התוכנית המקורית היחידה החדשה הנוספת 80, הייתה אמורה להתחיל לפעולת 9 חודשים לאחר ההפעלה של יחידה 70. אך, הפעלת יחידה 80 בחדרה נדחתה למועד לא ידוע משום שהמומחים מחו"ל שאמורים לסייע בהפעלתה עזבו את הארץ עם פרוץ המלחמה ובינתיים לא מוכנים לחזור. הפעלה של יחידה 80 אמורה להחליף את השימוש ביחידות הפחמיות המזהמות 2-1 בחדרה.

בחברת החשמל עושים מאמצים להביאם ולקדם את הנושא, אך בינתיים אין צפי לחזרתם ולהשלמת העבודות.

הסבת היחידות הפחמיות לגז: ממתינים לאישור שר האנרגיה

כאמור, למעט החלפת 4 היחידות הפחמיות הישנות והמזהמות בחדרה בשתי יחידות גז חדשות, יש עוד 6 יחידות פחמיות שאמורו לעבור הסבה לגז, יחידות 4-1 בתחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון ויחידות 6-5 באורות רבין שבחדרה.

לפי החלטת הממשלה המקורית מנובמבר 2019, יחידה ראשונה הייתה אמורה להשלים את ההסבה עד יוני 2022. לאחר הסבת יחידה ראשונה, תבוצע הערכה של רשות החשמל שתבחן את תוצאות ההסבה, הן מבחינת יכולת הייצור, והן מבחינת העלויות, ורק לאחר מכן, שר האנרגיה יקבל החלטה על המשך תהליך ההסבה של יתר היחידות.

באוגוסט 2023 החלה לעבוד יחידה #1 באשקלון לאחר הסבתה לגז, אך היא עדיין בשלב הבדיקות. בינתיים, בספטמבר 2023, הושבתה יחידה 2 ברוטנברג לצורך הסבתה לגז, והיא תוכל לחזור לפעילות בחודש יולי השנה, כך מעריכים בחברת החשמל. היעד לסיום ההסבה מפחם לגז של יחידות 3-4 באשקלון ויחידות 6-5 בחדרה הוא תחילת שנת 2026, כאשר לא ניתן להשבית יותר מיחידה אחת במקביל לצורך הסבתה, כדי לא לפגוע ביכולת הייצור של חברת החשמל.

לפי הדוח של חברת החשמל, בבדיקות שנערכו ביחידה המוסבת באשקלון כדי ללמוד על תוצאות ההסבה לקראת הסבת יתר היחידות, הוכח שניתן לעבור מפחם לגז, ולהיפך, ללא צורך בהפסקת היחידה. זו נקודה משמעותית גם כדי לשמור על רציפות תפעולית, וגם משום שהפסקת היחידה ותפעולה מחדש גורמת לפליטות עודפות. הבדיקות הוכיחו גם שהפליטות עומדות בדרישות שנתן המשרד להגנת הסביבה, וכן שניתן להגיע לעומס מלא בשימוש בגז.

למרות שלא הסתיימו כל הבדיקות של רשות החשמל וחברת נגה בנוגע להסבה של יחידה #1 באשקלון, חברת החשמל ביקשה משר האנרגיה לאשר באופן סופי את ההסבה לגז של יתר היחידות הפחמיות הרלוונטיות (6-5 באורות רבין ו-4,3,2 באשקלון), כדי שתוכל לעמוד ביעד של ההשלמת ההסבה של כל היחידות עד שנת 2026, כפי שנקבע גם בהיתר הפליטה לאוויר שניתן לאחרונה על ידי המשרד להגנ"ס.

כמה עולה העיכוב בהפסקת השימוש בפחם?

דוח של מכון המחקר והמידע של הכנסת שפורסם לפני כחודש מעריך את העלויות העודפות שנגרמו בשל העיכוב בהפסקת השימוש ביחידות הפחמיות הישנות והמזהמות בחדרה (יחידות 1-4), בתקופה שבין יוני 2022 לדצמבר 2023 ב- 1.1 מיליארד ₪ בשל הפרש המחירים בין פחם לגז טבעי, והפסד הכנסות למדינה (תגמולים, מס חברות ומס רווחי יתר לקרן לאזרחי ישראל) של כ-550 מיליון ₪. אין נתון מעודכן לגבי הערכת העלות החיצונית הסביבתית, אך המשרד להגנ"ס העריך שמדובר בכ-2.7 מיליארד ₪ בגין שנת 2020.

כלומר עלות עודפת מוערכת של למעלה מ- 4 מיליארד ₪ בגין עיכוב בהפסקת השימוש ביחידות הפחמיות 1-4 בחדרה במשך שנה וחצי. אלא שבנוסף אליהן, יש עוד 6 יחידות ייצור פחמיות (2 נוספות בחדרה ו-4 באשקלון) שמיועדות להסבה לגז טבעי – וגם שם נרשמים עיכובים. כלומר עלויות נוספות שלא נקלחות בחשבון בתחשיב שלעיל.

התייחסויות

מהמשרד להגנ"ס נמסר: "היתר הפליטה לאוויר לתחנת הכוח אורות רבין ניתן לפני פחות מחודשיים, ונשען על מידע שנמסר עד אותה עת מחברת החשמל, על מדיניות שר האנרגיה והחלטות ממשלה שעניינן סוף עידן הפחם. מכתב חברת נגה המוזכר בדוח הכספי של חברת החשמל לא הוצג למשרד. עם זאת, ההיתר מחייב את חברת החשמל להכין תוכנית להפחתת פליטות שיישומה ייבחן ככל שמדיניות שר האנרגיה תשתנה ותדרוש את הפעלת היחידות אחרי שנת 2025. יצוין, כי בשבוע שעבר התפרסם דוח מבקר המדינה בעניין אקלים ובו הערתו למשרדי הממשלה לפעול לצמצם את הפערים בהשגת יעדי הפחתת פליטות גזי חממה, לרבות בסקטור האנרגיה."

מנכ"ל איגוד ערים לשמירת הסביבה שרון כרמל ניר סהר:"

  1. הדרישה של חברת נגה מחברת החשמל - לבחון את המשמעות של שימור יחידות 1-4 ,הפחמיות המזהמות, בתחנת הכוח אורות רבין למשך 10 שנים ושמירת מלאי פחם באתר אורות רבין בכדי להבטיח את אספקת החשמל בתרחיש  חירום, עומדת בניגוד לתנאי היתר הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין, שקבע המשרד להגנת הסביבה, לפיו  החל מינואר 26  ניתן להפעיל את יחידות  1-4  רק בתנאי שיותקנו בהן  אמצעים להפחתת פליטות.
  2. הקמת תחנת כוח נוספת בחדרה -  OPC 2 , אושרה השבוע בות"ל בתנאי שהיחידות הפחמיות המזהמות  1-4,  לא יפעלו , כך שבמקרה בו ימשיכו יחידות  אלו  לפעול, המגמה תהיה הוספת מזהמים במרחב ולא הפחתתם. כבר היום מתים בכל שנה 50 איש מהפעלת היחידות המזהמות - כך שתמוה הדבר שהמגמה היא החמרת המצב ולא צמצום תחנות הכוח וכמות ייצור האנרגיה מתחנות כוח המופעלות בפחם וגז טבעי במרחב האיגוד.
  3. המשך הפעלת היחידות מעבר למועד שנקבע בהיתר הפליטה משמעותו המשך אחסון פחם בתחנת הכוח אורות רבין - אשר גורם למפגע אבק הפחם, מפגע  בריאותי וסביבתי מעבר להפעלה השוטפת של יחידות הייצור. בהיתר הפליטה נקבע כי חברת החשמל נדרשת להגיש - עד תום 03/24  תכנית להקמת אמצעי הפחתה לאבק הפחם. 
לסיכום, נדמה כי היתר הפליטה המהווה מסמך חוקי להפעלת התחנה הינו המלצה בלבד, ולא חוק אותו יש לקיים כנדרש, כל שכן  על ידי גופים וחברות ממשלתיות. האיגוד נחוש לפעול לקיום היתר הפליטה וינקוט בכל האמצעים החוקיים - ובכלל זה עתירה לבית משפט- המתגבשת בימים אלו, במידה ולא יתקיימו הוראות ההיתר, ובראשן הפסקת הפעלת יחידות 1-4 הפחמיות המזהמות באורות רבין".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה