עיכוב בהפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל
המלחמה גרמה לדחייה נוספת בהספקת השימוש ביחידות 1-4 בחדרה, ובהסבת יתר היחידות הפחמיות בחדרה ואשקלון לגז. איגוד ערים שרון-כרמל מתנגד למתווה חידוש היתר הפליטה לאוויר לתחנת הכוח בחדרה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/12/2023

חברת החשמל הודיעה לאחרונה על דחייה נוספת בפרויקטים הנדרשים לצורך הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל. במקביל, המשרד להגנ"ס פרסם לאחרונה להערות הציבור את טיוטת היתר הפליטה של תחנת הכוח הפחמית אורות רבין, שיגדיר את מתווה ההפעלה והפליטות שלה למשך 7 השנים הבאות, עד שנת 2030.

הפסקת השימוש בפחם הוא אחד מהצעדים העיקריים המתוכננים להפחתת זיהום אוויר והפחתת פליטות גזי חממה בישראל. כל עיכוב בהפסקת השימוש בפחם גורם להגברת התחלואה מזיהום אוויר וגידול בעלויות החיצוניות מזיהום אוויר וממחירי הפחם.

לדברי איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל, לפי אומדני משרד הבריאות מידי שנה כ-50 איש מתים מוות מוקדם מזיהום הנובע מהפעלת היחידות הפחמיות 4-1. לפני כשנה דיווחנו כי לפי דוח של הכנסת, המשק והמדינה הפסידו במהלך 2023-2022 הכנסות בסף 5.8 מיליארד ₪ בשל העיכוב בסגירת היחידות הפחמיות, כאשר מרבית הסכום משויך לעלויות החיצוניות הנגרמות למשק כתוצאה מזיהום אוויר.

העיכוב עליו אנו מדווחים כעת, מגיע בהמשך לדיווח שלנו באוקטובר האחרון לפיו המשרד להגנת הסביבה פרסם תיקון להיתר הפליטה לאוויר של תחנת הכוח הפחמית בחדרה. כתוצאה מכך חברת החשמל קיבלה רשות להכפיל את קצב פריקת הפחם, לשנות את תכולת הגופרית בפחם ולפלוט תחמוצות גופרית מעבר למה שמותר לה בשגרה. אחת ממטרות התיקון המרכזיות הייתה להגדיל את מלאי הפחם כדי להבטיח אספקת חשמל רציפה לתושבי המדינה בעת המלחמה.

כלומר, העיכובים החדשים, לצד ההקלה בהיתר הפליטה בעקבות המלחמה, צפויים להגביר את התחלואה מזיהום אוויר ולהגדיל את העלויות החיצוניות הנלוות. הפרטים לפניכם.


כתבות רלוונטיות:

  1. חברת החשמל: נעמוד ביעד הפסקת ייצור חשמל מפחם, 18.7.2023
  2. הקלות בהיתר הפליטה של חברת החשמל במלחמה, 15.10.2023
  3. אישור חריג לקצא"א להגדיל את פעילותה באילת, כתחליף לאשקלון, 12.10.2023
  4. המשרד להגנ"ס מתריע: לא נעמוד ביעדי הפחתת זיהום אוויר, 20.8.2023
  5. חברת החשמל החליטה להשהות את ההסבה לגז, 27.6.2023

עיכוב סגירת 4 היחידות הפחמיות הישנות בחדרה

כבר בדצמבר 2016, הכריז שר האנרגיה דאז, יובל שטייניץ, על סגירת היחידות הפחמיות 4-1 הישנות והמזהמות בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, עד שנת 2022, כשבמקומן יוקמו שתי יחידות חדשות המונעות בגז טבעי. החלטת ממשלה בנושא אושרה בשנת 2018 ועיגנה תאריך יעד – יוני 2022. אלא שמסיבות שונות, ביניהם מגפת הקורונה,לפני שנתיים דיווחנו כי היעד הנ"ל נדחה לינואר 2024.

החודש חברת החשמל הייתה אמורה להתחיל הפעלה יציבה של "יחידת ייצור70 ", אחת משתי היחידות החדשות מונעות גז בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, ובחודש הבא הייתה אמורה להתחיל ההפעלה המסחרית של היחידה.

בהמשך, "יחידה 80" הייתה צפויה להתחיל לפעול ביוני 2024, ולאחר מכן בספטמבר הייתה אמורה להתחיל הפעלה מסחרית. הפעלה של שתי היחידות גז החדשות היא תנאי סף להפסקת השימוש ביחידות הפחמיות 1-4 שהן הישנות והמזהמות ביותר.

אלא שבעקבות המלחמה מעריכה חברת החשמל כי תהיה דחייה של לפחות 4 חודשים בהפעלה המסחרית של יחידה 70 מאחר שהמומחים הזרים עזבו בעקבות פרוץ המלחמה, ובכל מקרה היחידה לא תתחיל לפעול לפני מאי 2024. לגבי הפעלת יחידה 80 אין צפי למועד חדש.

לגרוט או לשמר את יחידות 1-4 הישנות והמזהמות?

לאחרונה פורסמה להערות הציבור טיוטת חידוש היתר הפליטה לאוויר של תחנת הכוח אורות רבין בחדרה, אשר צפויה להיות בתוקף ל-7 שנים לאחר שתאושר.  לטיוטה הוגשו הערות, בין היתר של איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל המייצג 19 רשויות מקומיות באזור תחנת הכוח, בהם העיר חדרה.

העמדה של האיגוד היא שאין לחדש את היתר הפליטה ליחידות 4-1 בחדרה, שהיו אמורות להפסיק לפעול עד יוני 2022. אלא שבשל המצב שנוצר, והיעדר חלופות לייצור חשמל, האיגוד סבור שיש להגביל את הפעלת היחידות הללו עד לסוף שנת 2025 לכל היותר, כלומר שלא יותר להן לפעול עד תום תקופת ההיתר – 7 שנים – עד שנת 2030. 

מדובר בין היתר במחלוקת בשאלת הפעלת היחידות הנ"ל במצבי חירום לאחר שנת 2025. לפי ההחלטה הקיימת, יחידות 4-1 יעברו למצב של שימור מרגע שיחידות הגז החדשות (70 ו-80) יחלו לפעול. לצורך שימור הכשירות להפעלת חירום, היחידות אמורות לפעול 144 שעות בשנה. איגוד הערים מתנגד לכך משום שהוא סבור שחברת נגה, מנהלת המערכת, תפעיל את היחידות לפי שיקול דעתה ללא קשר לרמת החירום. היחידות יופעלו למשל בעת תחזוקה של המחז"מים, בעת תקלה באספקת הגז הטבעי, במצבי שיא בצריכת החשמל בקיץ ובחורף ועוד, כך לפי איגוד הערים שסבור שיש לגרוט אותן.

עוד הוסיף איגוד הערים כי חידוש היתר הפליטה עלול לגרום לכלל הגורמים לגרור רגליים בהסבת היחידות הפחמיות לגז או בהתקנת אמצעים להפחתת פליטה עליהן.

קישור למכתב ההערות של איגוד ערים שרון כרמל להיתר הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין, מופיע בתחתית הכתבה.

פרויקט הסבת 6 יחידות פחמיות לגז

בנוסף ליחידות הפחמיות 1-4 באורות רבין בחדרה, שהן ישנות ומזהמות במיוחד, ישנם 6 יחידות פחמיות חדשות יותר (יחידה 5+6 ברבין חדרה ויחידות 1-4 ברוטנברג אשקלון) שמיועדות להסבה מפחם לגז עד שנת 2026, כפי שקבע משרד האנרגיה בשנת 2019.

בינתיים רק יחידה אחת באשקלון השלימה את ההסבה מפחם לגז והחלה לפעולת לפני כחצי שנה. מראש נקבע כי לקראת סוף אוקטובר 2023 חברת החשמל תשלים את בחינת העלויות של הסבת 6 היחידות, על סמך הביצועים והנתונים של היחידה שכבר הוסבה באשקלון. רק לאחר מכן, בהתאם למסקנות הבדיקה, חברת החשמל הייתה אמורה להתקדם עם הסבת 5 היחידות הנותרות. אך בשל המלחמה נדחה ביצוע הבדיקות למועד לא ידוע.

לאזן בין הצרכים: אספקת חשמל או זיהום אוויר?

ואכן, משרדי הממשלה ניצבים כעת בפני דילמה: הצורך לשמור על אספקת חשמל בחירום אל מול הצורך לצמצם נזקים בריאותיים מזיהום אוויר ככל הניתן.

מצד אחד, אספקת חשמל נחוצה לניהול שגרה תקינה של אזרחי המדינה, כמו גם לניהול בתי החולים ולהיבטי ביטחון אחרים הקשורים בחשמל. מצד שני, משרד הבריאות העריך לפני שנים אחדות כי מדי שנה יש 50 מקרי מוות מוקדם בשל זיהום האוויר מתחנת הכוח הפחמית בחדרה.

על כן יידרש ממשרדי הממשלה, ממנהלת המערכת חברת נגה ואף מחברת החשמל להפעיל שיקול דעת ולאזן בין צורכי הביטחון לצורכי הבריאות. לפי שפרסם המשרד להגנת הסביבה, ניטור האוויר באזור תחנת הכוח בחדרה יתרחב בשל ההקלות בהיתר הפליטה לאוויר של תחנת אורות רבין, ויש לעקוב אחר הפליטות ולעדכן את ההחלטות במידת הצורך, אם המלחמה תימשך זמן רב. 

תחמוצות גופרית [Sox], הצפויות להיפלט בשיעור גבוה יותר כתוצאה מהכפלת פריקת הפחם, נמצאו כמעלות את הסיכון לפניות למיון במחלות נשימתיות ולבביות, כמו גם לאשפוזים בשל מחלות נשימה.

התייחסויות

מנכ"ל איגוד שרון כרמל, ניר סהר: "בעוד שהעולם התקדם לשימוש באנרגיות מתחדשות, בישראל  מתקשים להיפרד מהפחם המזהם - שבאמצעותו מיוצר החשמל בתחנת הכוח אורות רבין, ולעבור במקומו לאמצעים ידידותיים יותר לאדם ולסביבה.  כ-25% מהספק החשמל הקונבנציונאלי המבוסס על שריפה של פחם וגז טבעי, ללא אנרגיות מתחדשות בישראל, מיוצר כיום במרחב שרון-כרמל, בעוד שאוכלוסיית המרחב הינה כ-10% מאוכלוסיית המדינה, בכך נפגעת אוכלוסיית המרחב פעמיים גם בהיקף המזהמים הנפלטים ביחס לאוכלוסיה ויתרה מכך בסוג המזהמים הנפלטים מיחידות 1-4 הפחמיות המיושנות בתחנת אורות רבין".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה