היתר הפליטה לאוויר של תחנת הכוח בחדרה: השימוש בפחם יופסק ב 2026
במסגרת חידוש היתר הפליטה, המשרד להגנת הסביבה הגדיר מועדים לסגירת היחידות הפחמיות. אך הניסיון מלמד כי המשרד מאשר בקשות לשינוי היתר הפליטה בשל החשיבות של היחידות הפחמיות לאספקת החשמל הארצית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/2/2024

חברת החשמל הגישה בקשה לחידוש היתר הפליטה שלה לתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה, והשבוע המשרד להגנת הסביבה אישר את חידוש ההיתר בכפוף לסגירת היחידות הפחמיות 4-1 עד סוף 2025, ולאחר מכן, בלוח זמנים מוגדר, הסבת 2 היחידות הפחמיות הנוספות, והפחות מזהמות, לגז.

למעשה גם בלי היתר הפליטה זה הדד ליין שמוגדר לסגירת היחידות הפחמיות המזהמות, לאחר שזו נדחתה שוב ושוב מאז יוני 2022 – המועד המקורי שבו היחידות 1-4 היו אמורות להיסגר. אלא שהיתר הפליטה לאוויר הוא מסגרת יותר מחייבת מבחינה חוקית, מאשר החלטות הממשלה שעסקו בנושא.

לכאורה למשרד להגנ"ס יש כעת מנוף להפעלת לחץ על חברת החשמל לעמוד בלוחות הזמנים, אך הניסיון מלמד כי המשרד נאלץ לקבל את הבקשות השונות של חברת החשמל לשינויים בהיתר הפליטה, בשל החשיבות של הפעלת היחידות הפחמיות להבטחת אספקת החשמל למשק.

למעשה, כפי שדיווחנו בחודש שעבר, רק לאחרונה חברת החשמל הודיעה על דחייה נוספת בפרויקטים הנדרשים לצורך הפסקת השימוש בפחם בשל אילוצי המלחמה. בנוסף לכך, באוקטובר דיווחנו שכתוצאה מהמלחמה חברת החשמל קיבלה רשות מהמשרד להגנת הסביבה להכפיל את קצב פריקת הפחם, לשנות את תכולת הגופרית בפחם ולפלוט תחמוצות גופרית מעבר למה שמותר לה בהיתר הפליטה-  כל זאת כדי להבטיח את אספקת החשמל בחירום.

הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל בשתי תחנות הכוח הפחמיות בישראל (חדרה ואשקלון) הוא אחד מהצעדים העיקריים המתוכננים להפחתת זיהום אוויר והפחתת פליטות גזי חממה בישראל. כל עיכוב בהפסקת השימוש בפחם גורם להגברת התחלואה מזיהום אוויר וגידול בעלויות החיצוניות מזיהום אוויר וממחירי הפחם.


כתבות רלוונטיות:

  1. עיכוב בהפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל, 28.12.2023
  2. חברת החשמל: נעמוד ביעד הפסקת ייצור חשמל מפחם, 18.7.2023
  3. הקלות בהיתר הפליטה של חברת החשמל במלחמה, 15.10.2023
  4. המשרד להגנ"ס מתריע: לא נעמוד ביעדי הפחתת זיהום אוויר, 20.8.2023
  5. חברת החשמל החליטה להשהות את ההסבה לגז, 27.6.2023

איגוד ערים שרון-כרמל: "ניצחון והישג עצום במאבק שלנו"

היתר הפליטה לאוויר קובע את אופי והתנאים בהם תפעל התחנה ב-7 השנים הבאות, ובכלל זה משך הזמן בה תופעל התחנה, כמות האנרגיה שתסופק ממנה וכפועל יוצא מכך גם כמות המזהמים אותם תפלוט התחנה.

כאמור, המשרד להגנת הסביבה הגדיר בהיתר כי יחידות 4-1 הישנות והמזהמות יותר אמורות להיסגר עד 31.12.2025, וכי יחידות 6-5 אמורות להיות מוסבות לגז במהלך שנת 2026: יחידה 5 עד לחודש יוני ויחידה 6 עד לחודש ספטמבר ב-2026.

גם איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל הגיב על היתר הפליטה המחודש, לאחר שלקראת חידוש היתר הפליטה, האיגוד הגיש הערות שהתקבלו בחלקן. לדברי האיגוד, מדובר בניצחון והישג עצום במאבק של האיגוד למען התושבים והסביבה: "אנו נפעל במלוא הכוח על מנת שההחלטה תיושם מבלי לאפשר פרצות להפעלה נוספת של היחידות הפחמיות".

האיגוד הוסיף כי על פי דרישתו, "בתוך חודשיים מיום פרסום ההיתר נדרשת חברת החשמל להגיש תכנית להקמת אמצעי הפחתה לפליטות בלתי מוקדיות בערימות הפחם, אשר גורמות למפגעי סביבה חמורים לשכונות הסמוכות לתחנת הכוח".

איגוד הערים הוסיף כי תחנת הכוח אורות רבין היא המפעל המזהם בישראל - על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, וכי על פי דוח משרד הבריאות, מידי שנה מתים 50 איש כתוצאה מפעילות התחנה. מדי שנה נפלטות מתחנת הכוח עשרות אלפי טונות של תחמוצות חנקן, גופרית דו חמצנית, חלקיקים וגזי חממה – תוצרים ישירים של ייצור החשמל באמצעות פחם וכן של שינוע הפחם ופעילות שוטפת.

בתחנה פועלות 6 יחידות ייצור חשמל פחמיות, ארבע מתוכן, יחידות 4-1, הן מיושנות ביותר - משנות ה-80 ללא מערך טיפול במזהמים גזיים (תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית). שתי היחידות האחרות, יחידות  6-5, גדולות וחדשות יותר ומותקנים בהן סולקנים ואמצעים נוספים המשמשים להפחתת פליטות של מזהמים. 

ביולי 2018 התקבלה החלטת ממשלה שקבעה כי הפעלת יחידות 4-1 תסתיים ביוני 2022, אולם חברת החשמל לא עמדה בזמנים והמהלך לא יצא אל הפועל. מאז המהלך נדחה שוב ושוב.

התייחסויות

יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל אסיף איזק: "החלטה על סגירת יחידות 1-4 והסבת יחידות 5-6 להפעלה בגז טבעי, בתחנת הכוח אורות רבין, מהווים ניצחון והישג עצום אשר, לאחר 45 שנים, ישפר באופן משמעותי את בריאות ואיכות חיי תושבי המרחב ואת איכות הסביבה. אנו מברכים את המשרד להגנת הסביבה על ההישג המשמעותי, וקבלת כלל השגות הצוות המקצועי של  האיגוד. אנו נפעל במלוא הכוח על מנת שההחלטה תיושם מבלי לאפשר פרצות להפעלה נוספת של היחידות הפחמיות".

---

מסמכים רלוונטיים

להמשך קריאת הכתבה המלאה