אישור מעבדה מוסמכת להתקנת גלאי חומ"ס
המשרד להגנ"ס מזמין בעלי עניין לכינוס מקצועי בנושא אישור מעבדה מוסמכת לכיול והתקנה של גלאים לחומרים מסוכנים, בהתאם לדרישות החדשות להיתר הרעלים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/11/2020

כחלק מתהליך הבקרה והפיקוח על חומרים מסוכנים, המשרד להגנ"ס פרסם לפני 4 חודשים תנאים נוספים להיתר רעלים שמחייבים הצבת גלאים למדידה של גזים רעילים, דליקים ונפיצים. לצד מסמך התנאים, פורסם מדריך לתכנון ותחזוקה של מערכות לגילוי גזים, שנועד לסייע ביישום התנאים להיתר הרעלים.

כפי שדיווחנו לפני 4 חודשים, התנאים יחולו בשלב הראשון על מפעלי סווסו UPPER TIER (כ-100 מפעלים) שיידרשו למפות את החומרים והגלאים הנדרשים לביצוע הניטור ולהתקין גלאים בהתאם להנחיות.

כעת המשרד מזמין בעלי עניין לכינוס מקצועי בנושא.


כתבות רלוונטיות:

 1. תנאים חדשים לתחזוקת גלאים למדידת גזים מסוכנים, 03/08/2020
 2. מדיניות חדשה לדיווחי תעשייה למשרד להגנ"ס, 15/10/2020
 3. אלפי עסקים יעברו למערכת ממוחשבת לחידוש היתר רעלים, 24/09/2020
 4. חדש: מדיניות מרחקי הפרדה לחומרים נפיצים, 17/09/2020
 5. פורסם סקר הסיכונים המצרפי למפרץ חיפה, 09/09/2020
 6. מידע נוסף חומרים מסוכנים | infospot

אישור מעבדה מוסמכת לגלאי חומרים מסוכנים

כדי לחזק את אמינות מערך גלאי החומ"ס במפעל, כחלק מיישום התנאים בהיתר רעלים, המשרד להגנ"ס דורש מהמפעל לקבל 2 סוגי אישור שונים ממעבדה מוסמכת:

 1. אישור מעבדה מוסמכת לפי תקן ISO 17025 לכיול הגלאים
 2. אישור מעבדה מוסמכת לפי תקן ISO 17020 לבדיקת עמידה בתנאים של היתר הרעלים להצבת גלאי מדידה לגזים רעילים

לוחות זמנים לקבלת אישור ממעבדה מוסמכת

לפי מסמך התנאים להיתר רעלים, עד לתאריך 1.6.2021 מעבדה שנמצאת בתהליך הסמכה, תחשב כמעבדה מוסמכת. לאחר מכן, רק אישורים ממעבדות מוסמכות יוכרו לצורך העמידה בתנאי היתר הרעלים.

בין הדרישות לבדיקת מעבדה מוסמכת, במסמך התנאים להיתר רעלים דורשים החל מה 01.07.21 לכייל לפחות אחת לשנה את הגלאים הרלוונטיים במעבדה מוסמכת. כמו כן, לאחר התקנת הגלאים, החל מה 01.07.21, יגיש העסק לממונה אישור מעבדה מוסמכת לפי תקן ISO 17020 על בדיקת התקנתם של הגלאים, ולא יאוחר משנה מיום קבלת התנאים.

אלא שבהודעה הנוכחית שהמשרד להגנ"ס פרסם בשבוע שעבר, נאמר כי הדרישה להצגת אישור על ידי מעבדה מוסמכת תחל מה-1 בנובמבר 2021.

כנס מקצועי: הסמכת מעבדות לכיול ובדיקת גלאי חומ"ס

כעת, המשרד להגנ"ס מזמין מעבדות, מפעלי תעשייה ובעלי עניין נוספים, לכינוס וירטואלי שיעסוק בתהליך ההסמכה הנדרש ממעבדות ב-2 סוגי אישורים:

הכינוס ייערך ביום רביעי 25 בנובמבר בשעה 14:00 לשם הצגת הפרויקט, התייעצות ושיתוף מידע עם בעלי עניין. להרשמה לכינוס יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת niturhomas@sviva.gov.il

החשיבות של מערך גלאי חומ"ס

למערכות גילוי גזים תפקיד קריטי בהפחתת הסיכונים מאירועי חומ"ס במפעלי תעשייה וביכולתם להגיב במהירות וביעילות לדליפה של חומ"ס ולצמצום הנזק האפשרי. לכן המשרד להגנ"ס פרסם את מסמך התנאים הנוספים להיתר רעלים ומדריך עזר בנושא זה.

בנוסף לכך, המשרד להגנ"ס מקדם תהליך של חיבור גלאי החומ"ס במפעלים עם פוטנציאל סיכון גבוה לאוכלוסייה - למוקד הסביבה של המשרד, כדי לקצר את זמן הדיווח למשרד ולכוחות החירום בעת אירוע ולמתן מענה מיידי.

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. תנאים נוספים להיתר