פורסמה הגרסה הסופית של סקר הסיכונים המצרפי למפרץ חיפה
המשרד להגנ"ס פרסם את החלק הראשון והסופי של הסקר, שנה לאחר פרסום הטיוטה להערות הציבור. תוצאות הסקר מראות כי אין רצפטור ציבורי בסיכון לא קביל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/9/2020

כשנה לאחר פרסום טיוטת סקר הסיכונים המצרפי במפרץ חיפה להערות הציבור, ועל רקע אסון החומ"ס בנמל ביירות בלבנון והלחץ הציבורי על התעשיה במפרץ חיפה, המשרד להגנ"ס פרסם את הגרסה הסופית של חלקו הראשון של הסקר, עם מספר שינויים שנעשו ביחס לטיוטה.

חלק זה של הסקר (שפורסם כעת) מתייחס לתקריות תפעוליות במתקנים בהם עוסקים בחומרים מסוכנים, במסגרתו נבחנו למעלה מ-1,500 מקורות סיכון וכ-800 חומרים מסוכנים במפרץ חיפה על פי קריטריונים בין-לאומיים מחמירים הנהוגים במדינות מערב אירופה, דוגמת הולנד ואנגליה. הסקר שפורסם לא עוסק בסיכון לאירוע חומ"ס מתקיפות סייבר, שינוע, רעידות אדמה, תאונות דרכים, טרור וגורמי סיכון נוספים שאמורים להיבחן בשלב ב' של הסקר, שטרם החלו להכינו.

כפי שכבר נאמר עם פרסום טיוטת הסקר, לפני שנה, תוצאות הסקר מלמדות כי אין רצפטור ציבורי בסיכון לא קביל, אלא שבגרסה הסופית מבהירים כי מסקנה זו עלולה להשתנות בהמשך, בהתאם לממצאי שלב ב' של הסקר.

למרות שלא נמצא סיכון לא קביל, אותרו אזורים במפרץ שבהם קיים עומס סיכון גבוה יותר, וכעת המשרד להגנ"ס מעדכן שבהיתרי הרעלים של אותם מפעלים היוצרים את עומס הסיכון, הוטמעו דרישות ליישום תוכנית ניהול סיכונים פרטנית.


כתבות רלוונטיות:

  1. אירוע חומרים מסוכנים קטלני בלבנון: פיצוץ אמוניום חנקתי, 05/08/2020
  2. עדכון במדיניות מרחקי הפרדה, 23/08/2020
  3. פורסמו התנאים לייבוא תחליפי אמוניה ואחסון אמוניום ניטראט, 03/08/2020
  4. רגולציה חדשה: ניהול סיכונים במפעלים המחזיקים חומ"ס, 24/01/2019
  5. סקר סיכונים מצרפי למפרץ חיפה: כמקובל במדינות המערביות, 08/07/2019
  6. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

מה נחשב לסיכון קביל?

אחד הסעיפים שנוספו לגרסה הסופית

להמשך קריאת הכתבה המלאה